Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen en Wamel in oude ansichten

Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen en Wamel in oude ansichten

Auteur
:   H.A.G.M. Kerstens
Gemeente
:   West Maas en Waal
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4066-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen en Wamel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De gemeente Wamel, bestaande uit de dorpen Wamel, Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen, is gelegen aan de machtige, drukst bevaren rivier van Europa, de Waal. Een machtige dijk beschermt de dorpen tegen het hoge water van die rivier, wanneer deze gedurende de winter soms meermalen buiten haar oevers pleegt te treden. In het verleden ging zulks meermalen met storm, kruiend ijs of ander natuurgeweld gepaard, met als gevolg dat de dijk herhaaldelijk doorbrak en de dorpen werden overstroomd. Hieraan herinneren nog de zogenaamde "Wielen" die de plaatsen markeren, waar zulk een ramp heeft plaatsgevonden. In 1861 gingen bij een dijkdoorbraak 37 mensenlevens verloren, terwijl in 1926 gelukkig geen slachtoffers vielen, maar de materiele schade enorm groot was.

Ben veertigtal jaren geleden werden hier hoofdzakelijk landbouw en veeteelt bedreven, terwijl naast scheepsbouw en baksteen- wat huisindustrie voorkwam, zoals hoepel- en mandenmakerijen. Ook het aantal klompen-

makers was groot. Deze huisindustrieen zijn praktisch geheel verdwenen. Rond 1920 deed de meubelindustrie haar intrede en heeft zich sedertdien geweldig uitgebreid. Zij heeft er voor een groot deel toe bijgedragen tot wat de gemeeqte Wamel momenteel is: een drietal welvarende dorpen met goede voorzieningen, waar her goed wonen is.

Sedert 1930 is er in de gemeente veel veranderd. In de serie "in oude ansichten" behoort naar mijn mening de gemeente Wamel daarom ook een plaats in te nemen. Volgaarne heb ik daarom voldaan aan het verzoek van de uitgeverom materiaal en tekst daartoe te leveren. Liever nog had ik voor elk dorp apart een boekje willen samenstellen, doch daartoe ontbrak mij het nodige materiaal. Toch zal men ongetwijfeld een aardige indruk krijgen van de toestanden hier voor 1930.

Rest mij nog hen, die kaarten in bruikleen afstonden en aanwijzingen ga yen voor de verklarende tekst, van harte te danken.

Tiel, Waal met pont

1. Wanneer men vanuit TielWamel wil bereiken moet men - zolang de brug nog niet klaar is - nog gebruik maken van een pont veer. De afgebeelde pont is een "gierpont", met een kabel verbonden aan een zestal bootjes, die "bovenstrooms" lagen. Het laatste bootje lag in de rivier verankerd. Door de kracht van de stroming kon de pont dan de rivier op en neer "gieren". Enige jaren na d~ oorlog werd dit voor passerende schepen zo'n groot obstakel, dat zij werd vervangen door een vrijvarende motorpont.

Leeuwen (Beneden) Zandstraat

:~

=l

_ 1

1 ,

"1

2. De meest gefotografeerde straat v66r 1930 in Beneden-Leeuwen was uiteraard de Zandstraat. Rechts ziet u de winkel met werkplaats van koperslager Tinus de Grauw en verderop rechts de toenmalige boterfabriek. Links staat het cafe "De Twee Linden". De naam bestaat nog, de bomen zijn helaas verdwenen.

School en Paulus-eebouw. LEElJ\E~.

3. Rechts ziet men het patronaat van Leeuwen. Dit gebouw kreeg later de bestemming van gymlokaal, daarna van landbouwschool en is thans in gebruik bij het tuincentrum Jan van Oijen. Links staat de voormalige openbare lagere school. Aan het einde van de Waterstraat ziet u het winkeItje van Jan Reuser, waar destijds door de scholieren voor een halve cent pitbrokken en voor een halve cent rierndrop kon worden gekocht. Helemaal links ziet men nog de spits van de toenmalige parochiekerk van Leeuwen. (zie foto nr. 17).

Wamel.

Dorpstraat.

4. De Dorpsstraat van Wamel anna 1890. Rechts ziet men, boven de tilbury, het raam van het toenmalige (aangebouwde) gemeentehuis met publicatiekast. Tot 1899 deed deze aanbouw als zodanig dienst. Na de ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis aan de Zandstraat in Beneden-Leeuwen (thans bureau gemeentewerken) is genoemde aanbouw gesloopt. Het woonhuis is nu van Fr. van de Werdt. Verderop ziet men nog de boerderij, laatstelijk bewoond door Dokus Loman en in 1933 afgebrand en de voormalige openbare school.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek