Artikel niet aanwezig

Het artikel dat u wilt bekijken is niet aanwezig.

Fragmenten uit het boek ''

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

8. De orangerie van het Huis te Bennebroek lag direct aan de Binnenweg en was tevens de toegangspoort. In het rechtergedeelte werden's winters de bomen en planten geplaatst om ze tegen de kou te beschermen, in het linkergedeelte placht juffrouw Willink op zomerse middagen haar kopje thee te drinken. Ook de orangerie, rond 1885 beschreven als "knutselwerk van een dorpstimmerman", is helaas afgebroken. AIleen de voormalige koetsiers- en tuinmanswoning en de stallen staan er nu nog.

9. Het oude jagershuis, eens eigendom van de familie Willink, heeft zo'n tachtig jaar lang aan de Binnenweg gestaan tegenover de orangerie. De huisbewaarders van het Huis te Bennebroek, de heer en mevrouw Westmaas, hebben hier ruim vijftigjaar gewoond. Zij had den overigens ook twee kamers in het grote huis bij juffrouw Willink. Op het dak van het jagershuis heeft a1tijd het beeld gestaan van een jager, dat een aantal jaren geleden plotseling werd ontvreemd. Er schijnen echter Bennebroekers te zijn die hier meer van weten ...

10. Tussen 1662 en 1664 heeft de architect Pieter Post een ontwerp gemaakt voor de hervormde kerk. Pas vanaf 1679 is men daadwerkelijk met de bouw begonnen. Op 24 mei 1682 werd de kerk ingewijd. De eerste predikant was Jacobus Petraeus, wiens pre ken echter al vanaf 1658 te beluisteren waren in het oude predikhuis op de hoek van de Meerweg en de Schoollaan. De volgende predikant, Lambertus Fey ten, schijnt het nogal bont gemaakt te hebben. Bennebroekers uit die tijd hebben hiervan getuigenissen afgelegd, die ook nu nog de moeite van het lezen waard zijn.

11. Bakker Sytsma laat zijn trekhond hier op de Binnenweg even uitrusten, Op dit kleine stukje is veel veranderd: op nummer 10 staat bijvoorbeeld nu een pittoresk huisje met oude bakstenen, een trapgevel en zelfs een gevelsteen met het jaartal1663. Bij navraag bleek echter dat de gevelpartij pas vanaf de jaren veertig het huisje siert. Wat nu te denken van het jaartal? Ret langwerpige witte huis, dat nu op de hoek bij de Reek staat, is op deze foto ook moeilijk terug te vinden.

12. Een kijkje op de Binnenweg hoek Reek rond 1900 leverde dit fraaie plaatje op. De jonge Jan Bakker poseert hier met kameraadjes en winkeliers. De neuzen van hun klompen krullen vrolijk omhoog en zien er nog redelijk netjes uit. Voor de gelegenheid schoongemaakt of zouden ze net uitgezocht zijn op de grote klompenzolder op de Reek van kolenboer Liefhebber?

." ---:-~-~-.~-:"}":~

r ? " - : ~ .: ,-

13. Op de Reek, een van de oudste gedeelten van Bennebroek, woonde de enige echte kolenboer van het dorp, de heer Liefhebber. Op deze foto uit 1913 staan Geertrui en mevrouw Liefhebber naast de kolenkar, bij het paard staat Jan. De koetsier is J aap Liefhebber senior, op de kar zitten Henk - met een wit kraagje - en Dirk de Wit - in een wit overhemd.

14. De Bennebroekervaart, hier te zien tussen de Meerweg en Reek, stond vroeger te boek als de Rooheller- of Herenzandvaart. De vaart werd aan het begin van de zeventiende eeuw gegraven en was eigendom van de ambachtsheren en -vrouwen, Vaartmeesters hielden een oogje in het zeil en waren verantwoordelijk voor het onderhoud. Opmerkelijke gebeurtenissen speelden zich af rondom de vaart; zo kon een burenoorlog met Heemstede op het nippertje voorkomen worden toen de schuit van een Heemsteedse bleker aan de ketting was gelegd.

15. De Meerweg was voor de bouw van de brug over de ringvaart in 1852 nauwelijks een weg te noemen. Er werd een speciale "commissie tot aanleg van de nieuwe weg" in het leven geroepen die zich met de verbetering van de bestaande en gedeeltelijk nieuw aan te leggen weg ging bezighouden. In 1929 was het een zeer rustige weg met slechts een paar boerenhuizen er langs. In de jaren zestig veranderde het straatbeeld door de realisatie van het uitbreidingsplan Meerweg en het recreatieplan Rottegat.

--

- .

16. In 1852 werd de zogenaamde rolbrug over de ringvaart geplaatst. Zogenaamd omdat de brug niet over rails Iiep, Bij de brug stand het oude brugwachtershuisje. Vanaf 1913 was Jan Wesmaas uit Haarlemmermeer de brugwachter. In die tijd stonden er slechts 8 andere huizen aan de Meerweg. Het Rottegat was een moerassig rietgebied en waar nu Meerleven staat, lagen de bollenvelden van Roozen. Wesmaas werd opgevolgd door brugwachter Jan Wesselius die de sloop van de rolbrug met lede ogen aanzag: bij een hydraulische klapbrug was geen brugwachter meer nodig!

17. Aan de overkant van de ringvaart, op de Bennebroekerdijk in de gemeente Haarlemmermeer, had Klaas Bakker een cafe. Veel Bennebroekers zullen hier een afzakkertje gehaald hebben terwijl zij op de stoomboot stonden te wachten. Pal tegenover het cafe van Bakker lag namelijk de aanlegsteiger waar de boot van W. Bus uit Haarlem passagiers oppikte. Of de boottochten een groot genoegen waren blijft de vraag: een rit naar Rotterdam duurde bijna tien uur, naar Haarlem ruim een uur.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek