Artikel niet aanwezig

Het artikel dat u wilt bekijken is niet aanwezig.

Fragmenten uit het boek ''

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

18. Hier is de Bus-boot volgeladen met Bennebroekers voor een boottocht die in 1920 werd georganiseerd door Dirk de Wit. Dirk de Wit had een winkeltje aan de Bennebroekerlaan waar op koninginnedag vrolijk gekleurde slingers hingen te wapperen die van sponzen waren gemaakt. Ook werden er huishoudelijke spulletjes verhuurd, zoals koppen en schotels. Groot was de vreugde als zo'n huurder, bijvoorbeeld door een financiele meevaller, kon overgaan tot aankoop. Verder is Dirk de Wit natuurlijk bekend vanwege zijn verdiensten in het fanfarekorps "Kunst Na Arbeid".

19. Op dit concours, in 1922 gehouden, ontbreekt de muziekvereniging "Kunst Na Arbeid" natuurlijk niet. De vereniging werd in 1902 mede opgericht door de onderwijzer S.D. Kohler. Dank zij guile giften van mede-inwoners en dank zij de familie Willink konden er muziekinstrumenten worden gekocht. Rechts op de voorgrond zitten violiste Annie Vis en haar vader. Links staat dirigent Rap met hoge hoed en stok. Dirk de Wit, Jo van Dijk, Jan Altena en talrijke anderen omringen hem.

j a j ~

20. In 1925 werd "Kunst Na Arbeid" op het voetbalveld vereeuwigd. Op het gras zitten Jaap Schrier, Theo van Kampen, Piet de Vries, Chris Gerritsen, Chris Otte en Arie Treffers. Andries Gerritsen, Jan Altena, Toon Verstraten, Gerrit Blokker en andere prominenten delen de middelste rij met dirigent Jan Rap en voorzitter Dirk de Wit.

Onder de staande musici bevinden zich Jan de Groot, Bram Altena, Henk Arxhoek en Tinus Brouwer.

21. Bij de ringvaart heeft twee eeuwen lang een molen gestaan voor de bemaling van de Bennebroekerpolder. In 1730 was dit een watermolen. Bij een zware storm op 26 oktober 1836 werd de molen onherstelbaar beschadigd. Vervolgens werd de polder tot 1894 bemalen door de molen van de Hillegomse Oosteinderpolder. De ambachtsheer van Bennebroek, J .H. Willink, heeft "zijn" polder toen een nieuwe windvijzelmolen geschonken. In 1936 kreeg de molen een elektromotor; bovenstuk en wieken werden verwijderd. In de jaren zeventig is de rest van de molen gesloopt.

22. In 1895 werd het kJooster opgericht door de uit Frankrijk afk.omstige Meres du Sacre Coeur. De bouw van het kJooster ging ook figuurlijk gesproken niet geheel en aJ geruisloos: in de heJe geschiedenis van Bennebroek zijn nooit zoveel processen-verbaal wegens openbare dronkenschap en ordeverstoring opgemaakt als in die jarenl In 1919 werd het klooster overgenomen door de zusters Franciscanessen van St. Lucia. Het klooster, op deze foto uit 1932 vanuit de lucht te zien, droeg voortaan de naam van zijn beschermheilige.

pensionnal du $acre Cceur

Bennebroek

23. Tegelijk met het klooster richtten de Meres du Sacre Coeur in 1895 een pensionaat op voor jongedames van met onaanzienlijke afkomst. Veeljongedames kwamen uit Belgie , wat blijkt uit de gevoerde correspondentie in die periode. Hieruit blijkt ook dat zij les kregen in de Franse taal. Op deze kaart, die een der "pensionnaires" naar haar familie had gestuurd in 1913, waren de meisjes in de fraaie kloostertuin wat aan het sporten.

Bennebroek

pens ion nat du $acre Cceur

24. Deze interieurfoto van de eetzaal in het pensionaat van de Meres du Sacre Coeur toont in een oogopslag dat het niet de onbemiddeldste jongedames waren, die hier hun intrek hadden genomen. Mooie boeketten bloemen, volle fruitschalen en flessen wijn fleuren de eetzaal aanzienlijk op.

~ Bennebroek ,sl-f rec.sccs-schoo'.

25. Op 30 maart 1897 werd door het bisdom Haarlem de parochie van de Heilige Joseph te Bennebroek opgericht. Behalve een rooms-katholieke kerk, kwamen er ook scholen: een bewaarschool en een school voor lager onderwijs. Vervolgens werd op 29 augustus 1929 eenjongensschool aan de Meerweg geopend, de St. Franciscusschool. De school was gebouwd naar plannen van de Heemsteedse architect Nic. J. Nijman. Als hoofd van de school werd J.B.M. Hendriks aangesteld. Mede dankzij hem nam het aantal rooms-katholieke leerlingen zo snel toe, dat de school in 1938 moest worden uitgebreid.

26. De rooms-katholieke gymnastiekvereniging "Oefening baart Kunst" tijdens een uitvoering in de open lucht. In Hillegom was in 1904 een gyrnnastiek- en schermvereniging opgericht met een vergelijkbare naam: "Kracht door Oefening". Op de openbare lagere school stonden oak oefeningen op het lesprogramma, zoals het vormen van een flank- en frontrij, het vormen van een traprij en het voortbewegen in de tegengang, omgang, slinger- en spiraalgang. Op de foto is een typisch voorbeeld te zien van gecombineerde flank- en frontrijen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek