Artikel niet aanwezig

Het artikel dat u wilt bekijken is niet aanwezig.

Fragmenten uit het boek ''

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

27. De voetbalvereniging B.S.M. (Blijft Steeds Moedig) heeft in de loop van haar bestaan heel wat elftallen gekend. Op de foto staat zo'n elftal van rond 1930. De voetballers zijn onder anderen: Piet de Wit, Jan van de Reep, Jo Prins, Bep Vernooy, Frans van Rooyen, Gerard van der Mey, Jan van der Mey, Harry Pompe, Kees van der Vooren, Jan Nieuwenhuys, Charles Prins, H. Nieuwenhuys, Assendelft en keeper Jaap Vernooy met een pet op.

28. Nogmaals ziet u een aantalleden van de rooms-kathoiieke sportvereniging Bennebroek, nu met gymnastiekleraar Thijssen in het leslokaal. Op deze foto, genomen rand 1935, staan onder anderen: Peters, Tinus van de Linden, Jan Assendelft en Henk de Wit. Het toenmalig bestuur bestond uit: Henk Nieuwenhuis, Kees Prins en Henk BJorn. De voetballers van B.S.M. vieren in 1988 het 65-jarig bestaan van hun vereniging. Zou het houten gebouwtje uit 1923 nag op het voetbalveld staan?

29. Aan het einde van de vorige eeuw werd de Schoollaan nog beschouwd als een gedeelte van de Binnenweg. De kom van de gemeente Bennebroek bestond toen uit de Bennebroekerlaan, de Roohellervaart of Reek en het gedeelte van de Binnenweg vanaf de hervormde kerk tot het brandspuithuis. Op de ansichtkaart, die in 1905 werd verstuurd, staan diverse soorten van vervoer afgebeeld: op de achtergrond een hondekar, rechts een transportfiets en links op de VOOfgrond een handkar.

30. Juffrouw Proper, onderwijzeres aan de openbare lagere school, gaf les in een gebouw dat vanaf 1660 in de Schoollaan heeft gestaan. De leerlingen rond 1935, Cor van Til, Karel Moes, Noor Veldberg, Rie Bakker, Sini van der Meer en velen met hen, zullen zich de barre omstandigheden daar misschien herinneren.

Voor f 1000,- werd de gemeente in 1875 eigenaar van de school. Het zou echter nog tot 1950 duren voor er een nieuwe openbare lagere school aan de Kleine Sparrenlaan kon worden geopend.

-~

---

-

31. Ret ijken en herijken van maten en gewichten werd in 1931 gedaan in de rooms-katholieke Volksbond aan de Schoollaan. In 1925 kregen de herijkplichtigen te Bennebroek een aanmaning om zich beter aan de voorschriften te houden: de voorwerpen moesten droog, schoon en roestvrij zijn. De ijzeren gewichten behoorde men in te smeren met een mengsel van ongekookte lijnolie, terpentijn en wat zwartsel. De ijzeren maten moesten van binnen worden gemenied en van buiten zwart of grijs geverfd zijn.

32. Ten bate van welk goed doel werd deze bazar rond 1925 in het verenigingsgebouw Rehoboth aan de Schoollaan gehouden? Was de Christelijke Meisjesvereniging de initiatiefneemster, zoals van zoveel andere bazars en verlotingen? Op de foto staan in ieder geval dominee J. G. Lekkerkerker en zijn vrouw, mevrouw Van Waveren, Jo Honnebier, juffrouw A.L. Willink, mevrouw Teixeira de Mattos en juffrouw Van der Laan, de kleindochter van dokter Van der Laan.

33. Bij het horen van de naam Christelijke Meisjesvereniging zullen velen denken aan de naam Hester de Graaf. Deze foto dateert van de jaren dertig. Op de bovenste rij staan, van links naar rechts: Rietje Korsman, Coby van de Plas, Teunie van de Schreer, Eis van de Pol, Annie de Wit, Corry Steenbergen, Annie van de Hoorn en Rie Liefhebber. In het midden zitten onder anderen: Lenie Plant, mevrouw Westmaas, Lucie Gerritsen, Hester de Graaf, Antje Gerritsen en Kaatje de Graaf. Regien Steenbergen en Nelie Schrier zitten op de knieen.

34. Dit stukje Bennebroek is vaak gefotografeerd. Rechts liggen de tramrails die achter de hervormde kerk langs haar spoor vervolgde tot de Glipperweg. Links staat de oude pastorie, u weI bekend, maar wat staat er rechts? Voor de tijd van kruidenier Freriks heeft dit pand een merkwaardige metamorfose ondergaan: de rechterhelft werd afgebroken en een bakstenen huisje met een trapgevel is ervoor in de plaats gekomen. Een afbeelding van dit zogenaamde bekende hoekje is hier daarom opgenomen.

Ig. D. lhdlmblit. Bmtbroet.

Bennebrcekerbrug. BEX~EBROEK.

35. Een kijkje op de Bennebroekerbrug vanaf de Reek. De wegwijzer van de ANWB werd hier in 1898 geplaatst. Aan het begin van de Schoollaan staat een melkkar, wellicht die van J. Heemskerk. Of was melkslijter Lammers net op weg naar huis? Aan het einde van de vorige eeuw kwamen er klachten bij de gemeente dat een melkhandelaar zijn waren trachtte te slijten over de grens, namelijk in Vogelenzang. Dit was echter niet het ergste, de betrokken handelaar had zijn melk met vijftig procent water aangelengd!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek