Artikel niet aanwezig

Het artikel dat u wilt bekijken is niet aanwezig.

Fragmenten uit het boek ''

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. Op de begraafplaats van de hervormde kerk is de opvallendste grafsteen weI die van dominee A.S. Talma, in 1916 overleden. Nadat Talma zich uit de landelijke politiek had teruggetrokken - van 1908 tot 1913 was hij minister van Landbouw, Handel en Nijverheid - besloot hij zijn oude beroep van predikant te hervatten. Slechts twee jaar heeft Talma dit beroep in Bennebroek kunnen uitoefenen. Op de foto trekt de rouwstoet over de Bennebroekerbrug naar de begraafplaats.

37. Vanaf 1881 werden de Bennebroekers geconfronteerd met het verschijnsel stoomtram, een idee van de HilIegommer J.L.J. Jansen. Een van de agendapunten in de gemeenteraad van 5 juli 1901 betrof de onhoudbare stank die de tram verspreidde. Later bleek dat de NZH Stoomtrammij. vanwege de hoge steenkoolprijzen van brandstof was veranderd. Hier staat de stoomtram op 17 december 1932 tijdens een van zijn laatste ritten aan de Bennebroekerdreef, de nieuwe haIte van de elektrische tram, die twee we ken later in gebruik werd genomen.

38. De huidige Bennebroekerdreef, Willinklaan en Van Doornincklaan lagen in de jaren dertig nog als zandpaden in het Duin. Bij de Kennemerbeekweg sloeg de elektrische tram linksaf het Duin in. Een van de eerste huizen die hier stonden was die van de heer Verbeek. Gelukkig stond er een lantaarnpaal in de buurt, al moest deze met de hand aangestoken worden. Het verhaal over burgemeester Tilman, die tijdens een Bennebroeker kermis in een lantaarnpaal was geklommen, komt bij een andere gelegenheid ter sprake.

39. Op 31 december 1932 werd de elektrische tram in gebruik genomen. Hier dendert de tram met een snelheid van 35 kilometer per uur door het Duin, 15 kilometer sneller dan de stoomtram. Het tarief van een retour Bennebroek-Haarlern was 35 cent, een retourtje Amsterdam kostte f 1,10. Een retourbiljet was twee dagen geldig. Zou dit te maken hebben met de lange reistijden, die van de Bus-boot in aanmerking genomen? Op 2 januari 1949 maakte de tram zijn laatste rit door Bennebroek.

40. Met welk middel van vervoer zouden juffrouw Hoekstra, onderwijzeres aan de Bewaar-, Naai- en Breischool, en haar leerlingen naar het strand zijn gegaan? Tegenwoordig zou zo'n aangekleed gezelschap het nodige opzien baren, rond 1927 was het gewoon dat de benen met wollen maillots bedekt bleven. Op de foto staan: Ina Hylkema, Teuntje en Woutje Korsman, Meta Dubbis, Rie en To Versteeg, Annie Boterbloem, Dore Harre, Mientje Verheul, Geertje van Wieringen, Janny van der Plas, Sieuwtje de Wilde, Saartje en Truus Labeurre, Jannetje Looiergoed, Teuntje Paasse en Annie de Wit.

41. De jonge meisjes van de foto uit circa 1927 maken hier, op Iatere Ieeftijd, weer een schoolreisje met juf Rika Hoekstra van de naaischool.

Geertje van Wieringen, Annie Kwaak, Woutje Korsman, Annie de Wit, Annie Boterbloem en een meisje uit Heemstede dragen nog steeds hun maillots. Toch is er aan hun uiterlijk wei het een en ander veranderd en dragen zij numet uitzondering van Annie de Wit - haarnetjes.

42. De Christelijke Zangvereniging Bennebroek, ook een dagje naar buiten, werd op 21 mei 1934 gefotografeerd. Op de foto staan onder anderen: Gerard Dedel, Jan van de Room, Nico de Wit, Arie de Gier, Jo van Dijk, Dirk Klei, Rie Versteeg, Jo Dubbis, dezusjes Van de Meye en Rie van de Room. De repetities van de zangvereniging werden echter over het algemeen binnen gehouden, in het gebouw Rehoboth aan de Schoollaan.

43. Ret etablissement Dud Berg en Dal is circa dertig jaar in handen geweest van P.J. van Deudekom. Voordat hij eigenaar werd en de Rijksstraatweg een stuk smaller was, kwam er bij de gezondheidscommissie te Bloemendaal een klacht binnen over een tegen Berg en Dal geplaatst urinoir. Een onderzoek wees uit dat de toestand niet vol deed aan de eisen van gezondheid en welvoeglijkheid. De commissie stelde dan ook voor het urinoir te vergroten en "te doen voorzien van deur, stenen grond en afdak".

44. De Willinkschool of School met de Bijbel aan de Rijksstraatweg werd in 1904opengesteld. Initiatiefneemster hiertoe was mevrouw J.G.M. Willink. Het hoofd van de school was D.J. van Es, die rechts op deze foto uit 1915 staat afgebeeld. Links staat juffrouw V. Kruyff. Onder de leerlingen bevinden zich: Neeltje van Santen, Gre van Driel, het meisje Huysman, Iteke Viersen, Aart Noort, Daan Schoneveld, Ilse Wiersma, Ko Galjaard, Joop Molenkamp en het meisje Walraven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek