Artikel niet aanwezig

Het artikel dat u wilt bekijken is niet aanwezig.

Fragmenten uit het boek ''

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

45. De in 1981 afgebrande gereformeerde kerk is op de foto gezet tijdens de bouw in 1939. De behoefte aan een eigen kerk groeide bij de gereformeerden, vooral toen hun aantal was toegenomen door de vestiging van het psychiatrisch ziekenhuis Vogelenzang. Daarvoor vormden de gereformeerden een gering deel van de bevolking: in 1839 bijvoorbeeld waren er helemaal geen gereformeerden, terwijl het aantal hervormden 166 bedroeg. In 1899 waren er van de totaal1191 inwoners slechts 27 gereformeerd. Inmiddels heeft Bennebroek weer een nieuwe gereformeerde kerk.

46. Een landelijke prent van de Rijksstraatweg zoals deze er rond 1910 uitzag. Op de achtergrond is een deel van het huis Quatre Bras te zien. Ook dit pand heeft het veld moeten ruimen ter wille van de toenemende verkeersstromen. In 1928 werden de rooilijnen vastgesteld voor de Rijksstraatweg en de Zwarteweg, waarbij de eerste met acht meter werd verbreed.

47. Het Huis te Bijweg aan de Rijksstraatweg werd van 1867 tot 1925 door de Van Ittersums bewoond. A.J.E. baron Van Ittersum, van 1874 tot 1915 actief in de gemeenteraad, was aan het begin van de eeuw directeur van de General Bulb Company. Een van zijn zoons, J.R. Kemper baron Van Ittersum, was van 1923 tot 1925 wethouder. Deze J.R. had een renpaardenstal in Duitsland, waar hij van 1914 tot 1922 verbleef. De familie Van Ittersum heeft overigens heel wat dienstboden, koetsiers en palfreniers versleten.

--

BENNEBROEK

~t~~"'tweg b. d Oude Geleerde Man.

48. Vanaf 1682 tot 1929 stond herberg De Geleerde Man aan de Rijksstraatweg, in de as van de Bennebroekerlaan. De naam van de herberg veranderde regelmatig: het .Huis ter Leer" werd in 1689 veranderd in .Jck leer noch", in 1698 in "Leernogh", om vanaf 1704 als "De Geleerde Man" de eeuwen te trotseren. Veel eigenaars en veel verbouwingen vielen de herberg ten deel, In 1928 verkocht E.M. Smit-Lensen De Geleerde Man voor f 55.000,- aan het rijk. Links is nog een stuk van Quatre Bras te zien.

49. Een van de minder bekende prentbriefkaarten staat hier afgedrukt. Lunchroom Het Hoekje aan de Rijksstraatweg had evenals de herberg Oude Geleerde Man er recht tegenover, een heerlijk terras. Opvallend is dat er in die tijd nog geen verkeerslichten stonden. Zit daar bakker Johannes van Houweninge even op het terras bij te komen?

50. De oranjefeesten werden van oudsher uitbundig gevierd in Bennebroek. Al in de achttiende eeuw werden tal van activiteiten door de Bennebroekse kasteleins georganiseerd, zoals het kat knuppeIen, viool spelen, kalven om een zilveren kalf en harddraverijen. Er bestond zelfs een speciaal reglement voor het rijden en harddraven om de zilveren zweep.

Bijna tweehonderd jaar later, in 1928, werd in ieder geval de ringrijderij op de BennebroekerIaan nog steeds gehouden.

51. De firma Vernooy aan de Bennebroekerlaan heeft hier het werk even onderbroken om zich te laten vereeuwigen. Jacobus Adrianus Vernooy vestigde zich in 1905 aan de Bennebroekerlaan en begon daar een stalhouderij annex vrachtrijderij. Behalve voor Bennebroek, reed Vernooy ook voor de parochie De Zilk, Vogelenzang en een gedeelte van de Haarlernmermeer.

52. Op de binnenplaats van stalhouder Vernooy staat de koetsier klaar om uit te rijden, hetzij voor een bruiloft, hetzij voor een begrafenis. De lijkwagen werd tot circa 1950 gebruikt, de rest van de rijtuigen was al verkocht. De derde genera tie Vernooy is nog steeds te vinden op de Bennebroekerlaan. Zij zijn gevestigd in een pand waarvan de eerste steen in 1908 werd gelegd. Hoewel naam en pand dezelfde zijn, is de aard van het bedrijf aanzienlijk veranderd.

53. De Geleerde Man aan de Bennebroekerlaan heeft ook vele eigenaars en naamwisselingen ondergaan. Rond 1920, toen C. van Konijnenburg er de scepter zwaaide, was de naarn De Nieuwe Geleerde Man. Een brief uit 1927 verrneldt dat het benedenlokaal van De Geleerde Man was ingericht als gelagkamer en dat de bovenverdieping uit verschillende kamers bestond. Deze werden per week verhuurd aan gezinnen die in andere gemeenten dakloos waren geworden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek