Artikel niet aanwezig

Het artikel dat u wilt bekijken is niet aanwezig.

Fragmenten uit het boek ''

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

54. In de jaren dertig veranderde de naam in De Kleine Geleerde Man. Deze naam is nu nag te lezen in een gevelsteen van het pand Bennebroekerlaan 19. Op deze foto is duidelijk het verschil te zien met de vorige pagina. De Kleine Geleerde Man is beduidend smaller en heeft nu een puntdak. Aan de rechterkant zijn er buren bij gekomen. Is deze renovatie te wijten aan de brand die het oude pand volkomen in de as heeft gelegd?

55. Enkele jaren later trof een ander huis aan de Bennebroekerlaan hetzelfde lot: in 1931 werd de villa Vredehoeve door brand verwoest. Het is onbekend of Willem Zweerts de long, de eerste eigenaar van het nieuwe Vredehoeve, ook dit statige pand heeft bewoond. Zeker is echter dat de Rijksstraatweg in die tijd er heel anders uit ging zien door de verdwijning van drie hoekhuizen.

Eennebroekerlaan. 132SS

56. Op deze foto staat de villa Vredenhoef nog in volle glorie te pronken op de hoek van de Bennebroekerlaan en de Rijksstraatweg. De villa hoorde oorspronkelijk bij de hofstede Duinlaan, die vanaf 1685 een blekerij op haar gronden had staan. Later kwamen hiervoor een moestuin en bollenvelden in de plaats. Behalve de kanonlopen op de hoeken van de laan, stonden aan beide zijden iepen. Vrijwel aile ambachtsheren en -vrouwen lieten iepen planten langs de dorpswegen.

57. Wie aan Bennebroek denkt in grootmoeders tijd, denkt aan bloembollen. Te meer daar de afdeling Bennebroek- Vogelenzang van de Koninklijke Vereniging voor Bloembollencultuur onlangs haar lOO-jarig bestaan vierde. Op velden waar eens de Haarlemse koopIieden hun lakens lieten bleken en drogen, stonden later tulpen en hyacinthen te bloeien. Bijvoorbeeld die van Bakker, Roozen, Van der Laan en niet te vergeten van Arnold Bijvoet, om wiens land de laatste tijd nogal gebakkeleid wordt.

58. In de derde week van februari werd jaarlijks in het gebouw van de Rooms-Katholieke Volksbond aan de Schoollaan een huisbroeitentoonstelling gehouden, waarbij de bollen werden gekeurd. Afgebeeld staan: Jaap Olijerhoek, Rinus Huysman, Bert Weyers, J. Huurman, W.F. van Waveren, pastoor Wassen, J.F. van Lierop, rector Van de Heuvel, Bart Heernskerk, Janse Hendriks, burgemeester Van Hardenbroek, Kees Maaskant, meester Parlevliet, Rinus Otte, Wimpie van Lierop, kapelaan Schrama, Theo de Jong, Blok, Kooimans, Sas Mesman, Gijs Assendelft, Jan van de Reep, Arie Otte en Kees de Winter.

59. Om nog even in de bollensfeer te blijven: op het land van Bijvoet heeft tot een paar jaar geleden het huisje Kweeklust gestaan, hier gefotografeerd vanaf de Leidsevaartweg. Bijna veertigjaar lang heeft de familie Van de Reep hier gewoond tegenover het station. Het huisje was echter vrij moeilijk bereikbaar. Er werd dan ook een bruggetje gelegd naar de Ixialaan en soms werd er gebruik gemaakt van een roeiboot. Op de foto is de oude bollenschuur te zien die in de oorlog als brandhout werd verkocht.

60. Al in 1839 was er een spoorwegstation Vogelenzang-Bennebroek; dit bestond slechts uit een eenvoudig ingericht houten barakje en het is zeer de vraag of er toen een trein stopte. Vogelenzang werd ais stopplaats namelijk in 1842 opengesteld. Ret aantal stoptreinen in iedere richting bedroeg vier. Ret station dat hier is afgebeeld dateert van 1881. De naam Bennebroek werd in 1911 toegevoegd. In 1927 werden de stoomtreinen vervangen door elektrische. Na de spoorwegstaking van 1944-1945 werd het station niet meer voor personenvervoer heropend, het mooie gebouwtje ten spijt!

61. Ook het psychiatrisch ziekenhuis in Bennebroek draagt de naam Vogelenzang. Het voormalige Lokhorsterduin en het Jan van Zanensduin werden in 1924 aangekocht. Het gedeelte in Bennebroek werd bebouwd, het overige deel in Hillegom werd wandelgebied. Na de officiele opening in 1928 heeft het ziekenhuis talrijke veranderingen ondergaan. Sommige von den noodgedwongen plaats, zoals na de bombardementen in 1945 en de brand van het paviljoen Dennenoord in 1963, andere afgestemd op de ontwikkeling in de psychiatrie. En Vogelenzang is nog niet uitgebouwd!

vITG. ~AliTA, VEL };1(.

3370.

BE EBROEK, - de Leidsche vaart.

62. De Leidse Vaart werd in 1656-1657 gegraven als waterverbinding tussen Haarlem en Leiden. Hierlangs liep een pad waarop de trekkers van de schuiten konden lopen. Op de toto is te zien hoe een man een zandschuit voortsleept. In tegenstelling tot andere wegen in het dorp, was de weg langs de Leidse Vaart vrij slecht en bij nat weer zelfs geheel onbegaanbaar. In 1869 nam de gemeente Bennebroek de weg in onderhoud over van ambachtsheer G. Willink en vanaf die tijd werd het nodige aan de weg gewijzigd en verbeterd.

Le.dschevaart. Be,~c.)

63. Over het postkantoor aan de Leidsevaart verschillen de meningen. Hoorde het bij Vogelenzang of als hulppostkantoor bij Bennebroek? Juffrouw De Graaf was er zo'n zeventig jaar geleden kantoorhoudster en Henk Westmaas verzorgde er de post die afgeleverd werd op het station Vogelenzang-Bennebroek, De brievenbus die voor het oude raadhuis aan de Rijksstraatweg stand, werd am vier uur's middags gelicht. Aan de Leidsevaart werd de post vervolgens gesorteerd am met de trein van half vijf naar de plaats van bestemming vervoerd te worden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek