Bennebroek in oude ansichten

Bennebroek in oude ansichten

Auteur
:   C. Bregman
Gemeente
:   Bennebroek
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3552-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bennebroek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De winkels waren voornamelijk in de Laan te vinden. Het waren gezellige zaakjes, waarvan de baas nog aIle tijd had voor zijn klanten en bij wie je ook nog wel eens kon poffen! Daar was ook het postkantoor, wat klein en benauwd, maar waar vader Vis, de behulpzame postdirecteur, het niet zo nauw nam met de diensturen in die gemoedelijke tijden. Bakker Heuner wist wei even tijd te vinden om op de ansicht te komen. Karel Smit, die ook Armvader was, had hier zijn loodgietersbedrijf; de naastliggende slagerij werd gedreyen door "mijnheer" Bille, als opvolger van slager Reineveld,

]3

r
r: .-- ---
l, '1 I: VvV '9' ~
I i
<:: ,- ----
<, /,---,- './
! 1 v'-' In zo'n klein, heerlijk geurend winkeltje kochtje een rokertje: vijf of zes om een dubbeltje. Die van de vijf waren prima en die van de zes waren puikbest. In de deuropening staat de alom bekende Jan de Wit, die bode was van het doktersfonds; daarnaast moeder De Wit, die de zaak dreef. Pruimtabak was een veel verkocht artikel. Barbier Otte, die ook nog kleermaker was, ontdeed je voor een stuiver vanje wekelijkse baard. Je kwam er niet gauw te laat, want sluitingsdagen bestonden niet en van sluitingsuren werd niet gerept. De klan ten hadden er alle tijd om de plaatselijke politiek kritisch te bepraten.

Daar stond ook de stalhouderij van Medemblik, later van Jaap Vernooij, de paardenkenner en paardenkoopman. De kneusjes onder deze dieren wist hij tot gezonde paarden op te voeden. Nieuwe en gezond gemaakte paarden werden in de Laan beproefd, een vooral voor de jeugd, sensationeel gebeuren, want er waren nogal eens onwillige beestjes bij. Beste klanten waren de dames en heren van de "plaatsen" in de wijde omtrek en in de zomer, de Amsterdamse potverteerders. Ko Otte zit hier op de bok. Je kon beter met hem gaan eten, dan vechten, want hij stond niet aIleen zijn paard, maar ook zijn mannetje. De jeugdige zonen Vernooij, Steef en Jaap, kijken belangstellend toe.

15

Hier een jubileum-foto van "Kunst NaArbeid", met dirigent Jan Rap, met Dirk de Wit, met vader en zoon Gerritsen, met Willern Ree, met de gebroeders Van Kampen, met Piet de Vries, met Jac. Schrier en anderen. Het corps is in 1902 opgericht door de heren Kohler, Heuner en Honnebier. Een gift van de ambachtsheer van f 300, - en de opbrengst van een inzameling bij de burgerij ad f 600, - stelde het bestuur in staat een stel tweedehands instrumenten te kopen. Dirigenten waren onder meer J. Tuin, A. PUsch, die in 1910 moest worden ontslagen omdat hem, wegens geldgebrek het maandelijks honorarium groat f 12, - niet kon worden uitbetaald, Piet de Vries, J. Rap en G. Overbeek. Het vaandel, een geschenk van de ambachtsheer, is helaas tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren geraakt.

De oude ansicht van het mooiste huis van Bennebroek, .Jiet huisje van Loeff", mag in dit prentenboek niet ontbreken. Ret is het meest gekiekte en gefilmde plekje van mooi Bennebroek, waaraan meer kiekers en filmers hun gevoelig materiaal hebben gespandeerd, dan aan welke mod erne bungalow in wijde omtrek ook. Achter het huis staat het atelier van de Bennebroekse beeldhouwster Truus Loeff-van Someren Greve, die het bevrijdingsbeeld voor Bennebroek maakte.

17

18

Langs de prachtig beboomde Laan liep de Rohellerzandvaart, die de Leidsevaart voor 1850 verbond met de Haarlemmermeer en nu de verbinding is tussen de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en de Leidsevaart. De vaart diende vooral voor de afvoer van zand uit de Vogelenzangse duinen en voor de aanvoer van "compost", de mest voor de bloembollenvelden. Links de thans verdwenen huisjes, waarin, in de jaren twintig, schoenmaker Ree en slager Wiidenes hun klantjes ontvingen.

;'

", .. ,.

/

Deze man met de fiets heeft er vast geen weet van gehad, dat fietsen in de Laan het monopolie is geworden van akrobaten en evenwichtskunstenaars. Ondanks het verdwijnen van het geboomte, het wegruimen van de tramrails en de aangebrachte verbreding, kan de Laan het verkeer van deze tijd maar moeilijk verwerken. Rechts het bruggetje van .Jiet huisje van Loeff". Volgens oude Bennebroekers is de man met de fiets de toen zo bekende Dirk de Wit, die in de Laan een bazar dreef, zo'n lekker winkeltje, waar de doe-het-zelvers van die tijd hun spijkers, krammen en hun kippengaas kwamen kopen.

19

20

Ais de slager op zaterdag, zo tegen middernacht, zijn laatste klant had weggewerkt, de ontvangsten van de dag geteld en de zaak aangedweild had, spoedde hij zich naar de scheerwinkel, waar dan ook nog weI de bakker en de kruidenier te vinden waren. In dat lage huis dreef Marietje Hulsbosch een heerlijk, ouderwets kruidenierswinkeltje, met veel bussen en stopflessen, want verpakte spullen waren nog zeldzaam. De grote, met de hand te draaien, koffiemolen en de weegschaal met de gewichten ontbraken evenmin. Het uitspringende huis, iets verderop, was de herberg van Krijn de long, "Het Haasje". De herberg is weg, doch de gevelsteen is nog altijd te zien.

De Laan, de winkelstraat van het oude Bennebroek. Ruth Assendelft heeft er jarenlang zijn kruidenierszaak gehad, evenals Kragt, over wie het rijmpje ging: .ariet klagen, maar dragen en poffen bij Kragt". De kleine bazar "Jantje van Alles" is er nog steeds en dient op de lijst van Monumentenzorg te worden geplaatst. Dirk de Wit had het er druk, maar vond altijd wei gelegenheid zijn geliefd fanfarekorps "Kunst Na Arbeid" door de financiele gevarenzone te loodsen. Hij was een meester in het bedenken van akties, die geld in het laadje van het korps moesten brengen.

21

? Hyacinthenvelden

22

Waar nu de gemeentelijke speelweide ligt, had in vervlogen tijd "Baas" Bakker zijn schitterende bollenvelden. Ziin woonhuis met schuur - het huis heet "Flora" - prijkt nog aan de Laan. Op deze ansicht de meestersknecht Eef Arxhoek, die hier een .Josse" kracht aanwijzingen geeft. Ook achter "flora" lag een bollenveld, dat nog tot in onze dagen als zodanig dienst heeft gedaan, maar bestemd werd tot villapark.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek