Bennebroek in oude ansichten

Bennebroek in oude ansichten

Auteur
:   C. Bregman
Gemeente
:   Bennebroek
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3552-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bennebroek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

G, oet _': BE '''' E5~CEK.

Tegenover de hervormde kerk staat "Het Huis te Bennebroek", dat in de plaats kwam van het veel mooiere .Duinwiick" _ Het was de zetel van de Heren en Vrouwen van Bennebroek, waarvan de eerste, Adriaen Pauw, hetfraaie kerkgebouw stichtte. Na het overlijden in 1950 van de laatste ambachtsvrouw, Arnoldine Leonie Willink, werd "Het Huis te Bennebroek" een rusthuis van die naam en eigendom van de hervormde gemeente. Links van het hoofdgebouw de stallen met de woningen van de tuinbaas en de koetsier, later van de chauffeur. De laatste tuinbaas van de Heerlijkheid was Baas Meij en de laatste chauffeur

was Jan Krullaarts. 23

BE . 'EB~OEK, - Oranjerie huize Benr.ebr ce

GITG. ~ H;T.~. VELSE!'. 3i04.

Men betrad het terrein rond .Jiet Huis te Bennebroek" door de orangerie, een bouwsel in tweeen gedeeld door een inrijpoort. Een nogal opvallend maaksel, maar geen belangrijk monument, al stond het daar lang niet slecht. Links de koetsiers- en tuinbaaswoning met stalling, eerst voor paarden maar later voor de automobiel, want de laatste ambachtsvrouwe hield er een auto met chauffeur op na. Die chauffeur, nog in livrei, trok in de wintermaanden met, zoals hij het uitdrukte "mijn dame", naar warmere streken. Het "Huis" bood weinig comfort; de verlichting was primitief en centrale verwarming ontbrak; de

24 ambachtsvrouwe hield niet van veranderingen.

,: .. ".~.:;;.~, "'sEN N EBROEK:

*'"; Lq ngs ... ~

huize Bennebroek.

Het "ambacht" was voornamelijk op "Dageraad", zoals de Binnenweg meestal werd genoemd, te vinden. Meester-wagenmaker Starn had er zijn gerenomeerd bedrijf, evenals meester-schilder Van der Elst, onder-commandant en later zelfs commandant van de brandweer. Nic Hulsbosch dreef er een smederij. Zij mochten terecht "meester" worden genoemd, want aan de vrucht van hun arbeid werden door de hoge heren van de "plaatsen" zware eisen gesteld. Geheel rechts een deel van hetjagershuis van de ambachtheren.

25

26

De wagenmakerij van meester Starn floreerde al, eer de stoomtram langs Dageraad reed, zoals op deze zeer oude, helaas erg verbleekte atbeelding is te zien. De meester keert hier blijkbaar zojuist terug van een bespreking met een dure klant, hij is in 't zwart en draagt zijn zondagse hoge hoed. Ret huis werd later woning en kantoor van de bollenexpert en polyglot Van Zonneveld, die in zijn tijd vele landen, waaronder Skandinavie en Rusland aan bloembollen wilde helpen.

De opdrachtgevers van die ambachtslieden waren zeker geen gemakkelijke heren. Onder de oude Bennebroekers leeft nog het verhaal, dat op een keer zo'n pracht-rijtuig werd geweigerd, omdat tijdenshet vervoer van werkplaats naar de "plaats", een arbeider prinsheerlijk in het voertuig had plaats genomen en het werkstuk daardoor zou zijn "ontheiligd". Rechts een deel van het toegangshek tot de Van Verscheur Brants-stichting. Links het begin van de Swartsenburgerlaan. Hier beyond zich ook de belvedere, een heuvel met bovenop een theehuisje, dat later geen dienst meer vervulde en in verval geraakte.

27

Ver scbuur e Brandssticht:~g.

BE ?. TNEBROEK.

28

Krachtens testamentaire beschikking van baron Van Verscheur Brants, de toenmalige bewoner van "De Hartekamp", liet diens weduwe in J 900 op de dee1s in Bennebroek gelegen "overplaats", een tehuis bouwen voor de bejaarden onder zijn personeel en andere daarvoor in aanmerking komende oudere mensen. Dit tehuis, de "Van Verscheur Brantsstichting" geheten, staat op een rustige plaats, vel' van de weg, en is vrijwel in onveranderde toestand gebleven. Op de gedenksteen staat: .Deze steen is gelegd namens Vrouwe A. M. Baronesse Verscheur, geboren Brants door Jeanette M. Gerth van Wijk 8 October 1900". Jeanette was de dochter van dominee J. A. Gerth van Wijk, predikant van Bennebroek van 1892 tot 1913.

h

Stoom- Korenmolen "de acht eqaal",

Uitg. auta, Velsen. 41 Hl.

De Swartsenburgerlaan is de grens tussen Heemstede en Bennebroek. Beide dorpen waren met elkaar verbonden door ons voortsnellend, puffend en knarsend stoomtrammetje. Langs Dageraad en Glip naar de volgende halte bij de, thans helaas onttakelde, "molen van Hocker".

29

3E'H,E3RCEK, - Pastorle.

30

De Schoollaan werd zo genoemd naar de school die er, vrijwel vanaf het zelfstandig worden van Bennebroek in 1653 tot aan 1950, tot de opvoeding van Bennebroeksejeugd heeft gediend en tot 1895 de enige school van Bennebroek was. Het zal oud-inwoners en de ouderen onder ons wellicht vreugde geven in dit boekje wat oude schoolfoto's aan te treffen. Het gebouw links, de oude pastorie, heeft tijdens de bouw van de hervormde kerk tot bedehuis gediend. Later werd het de woning van de dominees. Rechts de kruidenierszaak van Theo Freriks, waarin later de melkhandel van Jan Heemskerk werd gevestigd.

L"it;.:. J. P. X;ut:l. Velsou. [J[()]bnuj.

In de omgeving van de oude school stonden de winkels van bakker Blokker en de kruidenier Braam. Je kon er ook op zondagen terecht, hetgeen geriefelijk was voor de kerkgangers uit de Meer. Dehervormde gemeente liet er een verenigingsgebouw neerzetten, weldra gevolgd door zo'n nuttige instelling voor het katholieke volksdeel, want tussen die be ide groepen bestond een niet te onderschatten kloof, in die tijd dan! Van dat verenigingsgebouw werd in 1886 de eerstesteen gelegd door dominee J. H. Gunning, die hier van 1884 tot 1887 predikant was.

31

32

In "Rehoboth" was het ton eel aan de kleine kant, maar dat mocht de pret niet drukken. Was de naam van deze club "oefening met de Kunstbaard"? Hoe het zij, er werd onder regie van postman Prins hard en met vrucht geoefend. Zo te zien kwamen er boze lied en in het stuk voor, dus ook een brave vrouw en onschuldige kindertjes. Er is daar menig traantje weggepinkt!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek