Bennebroek in oude ansichten

Bennebroek in oude ansichten

Auteur
:   C. Bregman
Gemeente
:   Bennebroek
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3552-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bennebroek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Bennebroek. Schoolslraat. R; K; lJer: Gebol!w.

"De Bond" was de sterke burcht van de katholieke .,Volksbonders", die er onder het wakend oog van meneer pastoor de belangen van de werkman bespraken en dienden. De bouw van bet pand beeft, in 1908, tot ernstige ruzie tussen gemeenteraad en bet kerkbestuur aanleiding gegeven, bjj de ouderen nu nog bekend als de "muurkwestie". Het lot wil dat het gebouw zo'n zestigjaar later door de gemeente van het kerkbestuur is gekocht, ten dienste van bet verenigingsleven.

33

34

Hier de volksbonders bijeen. Met pastoor Wassen vergaderden de gebroeders Van Bakel, Hannes Huijsmans, Frits Vermeijs, die het factotum was bij de zusters van het klooster, Jaap Olijerhoek, Rinus Otte, Quirinus van Kesteren en Jan Lamboo. Kapelaan Berlage zat er meer bij ter opluistering.

ยท?9.hoollaan.

. ~

Ondernemende en vooruitziende Bennebroekers stichtten woningbouw-verenigingen, een protestantse en een "algemene", zoals de eis van die tijd nu eenmaal was. De eerste werd in 1910 gesticht door de heren P. Bakker, H. van der EIst, J. R. Kemper, baron Van Ittersum, J. Kuypers, J. C. van der Laan en E. M. Verschuur. Het betrof 25 woningen. De tweede vereniging kwam in 1919 tot stand. Oprichters waren C. Vis, Joh. de Kanter, wethouder J. Dubbis, G. P. van der Meij, L. van Maris, A. J. Goossens, Marinus Otten en A. E. Thierene. Deze vereniging bouwde 20 huizen. Beide verenigingen hebben er met vrucht aan meegewerkt, dat aan menig slecht gehuisvest arbeidersgezin een goede woning werd verschaft.

35

36

I

.!,. .t: .

Het klooster "St.-Lucia", dat in de Bennebroekerpolder ligt, he eft zijn uitgang aan de Schoollaan. Bij de toegangsweg ligt het huis van de, aan de zusters toegevoegde, rector. Het mag in vroeger tijd terecht de naam .Duinzicht" hebben gedragen, van die duinen is niets meer te vinden. De naam stamt zeker uit de tijd toen het huis nog tuinbaaswoning was en de heer Parmet nog eigenaar was van de grond, waarop in 1895/1896 de Franse zusters hun klooster, tevens pensionaat bouwden. De laatste tuinbaas was Jan Hoogesteyn. De man die deze ansichtkaart verzond, blijkt het geluk te hebben, na ontslagen te zijn door zijn oude baas, een nieuwe te hebben gevonden "op Overveen", Ook in die tijd gold: zonder geluk vaart niemand weI.

"Sacre Cteur".

Ben ebroek

Bet stemmige voorplein van het klooster ,,sacre Coeur", een pensionaat voor de opvoeding van ,jonge dames uit de betere stand". De zusters van de Franse kloostergemeenschap lieten het bouwen in 1895; in 1919 werd het overgenomen door "de zusters Franciscanessen van Bennebroek", die spoedig een belangrijke rol gingen spelen bij het onderwijs aan de jeugd van Bennebroek en wijde omgeving.

37

38

Hier zo'n groep kinderen van de .znsterschool" uit de jaren dertig. Ze staan er parmantig op: de zonen en dochters van Hulsbosch, Smit, Hoogesteyn, Van Lierop, Vernooij, Wennekers Lommerse en vele andere kindertjes uit Bennebroek. Ook uit "de Meer", van de Glip en de Oosteinderbuurt uit Hillegom. VeJen van hen zijn alweer vader of moeder van gezinnen en er is zelfs een enkele bij, die de erenaam van oma of opa mag dragen. Onder de drie kinderen-Hoogensteyn is ook Ben, die een kostelijke verzameling oude ansichten heeft aangelegd, waaruit de schrijver van dit boekje dankbaar mocht putten.

De bewaarschool werd gehouden in "Rehoboth", het verzarnelpunt van het verenigingsleven van de hervorrnde gerneente. Uit het gmt van to en zijn vast en zeker rneerdere gezeten burgers, gewiekste bollenjongens, keurige huisrnoeders en geziene rniddenstanders van nu voortgekornen.

39

40

Dit is de klas van meester Kohler, een aktief man. Mede-oprichter van het fanfarecorps "Kunst N a Arbeid", maar in zijn vrije tijd schrijver van satirische bedenksels in de Haarlemse krant. Hij schreef die onder de schuilnaam "De Bennebroekse Pauw". Altijd is er de satire geweest en er waren voor de spotvogels lange tenen genoeg, mitsgaders de stille gnuivers.

Hier de, helaas sterk verbleekte kiek van de dorpsschool met meester Wierdeman, die hoofd was van 1868 tot 1900. De zeer krasse heer Egmond, eigenaar van deze foto, komt er zelf op voor! Maar voor een meer dan zeventig jaar oude foto mag toch weI een plaatsje worden ingeruimd.

41

42

En hier een afbeelding van de "bewaarschool", waar juffrouw Zwekering de scepter zwaaide. Haar trouwe hulpje, geheellinks, is Hester de Graaf, tot voor kort een bekende verschijning onder de Bennebroekers.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek