Bennebroek in oude ansichten

Bennebroek in oude ansichten

Auteur
:   C. Bregman
Gemeente
:   Bennebroek
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3552-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bennebroek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Ier" 'e Bennebroek

Van welkjaar is deze ansichtkaart? Volgens heel oude Bennebroekers moet de kaart zeker zestig jaar oud zijn. En wie is die vrouw, daar links? Mysterie van een oude prent ... Van het prachtige grafmonument, gelegen aan de noordzijde van de kerk, daar geplaatst als een teken van dankbaarheid en bewondering voor oud-minister Talma, die hier predikant was van 1914 tot 1918, is op deze ansicht nog niets te zien, zodat die oude Bennebroekers vast wel gelijk hebben.

73

74

"Oud Berg en Dal" had zich aangepast aan de tijd van het moderne verkeer, want het bezat al een fietsenrek. De naam was goed gekozen; het binnenduin lag aan de overkant en was onbebouwd. Je kon er heerlijk wandelen door het Hazelaantje of het Bankieslaantje en het stoomtrammetje had er een halte. De rails daarvan is links op de kaart nog te zien.

Wijkzuster Blok was tevens de zuster van de in 1900 gestichte "Van Verschuer Brantsstichting", In 1931 vierde zij haar jubileum, dat door vele bekende Bennebroekers uit die tijd werd meegevierd. Op deze foto ziet u onder veel anderen dominee Lekkerkerker en diens vrouw. Dominee Gerth van Wijk was ook van de partij. Oud-hoofd der school H. Parle vliet met echtgenote was er, maar ook de nieuwe meester G. van Beek met vrouw. Mevrouw en mijnheer H. van Waveren (de laatste tegen de schoorsteen, naast dominee Gerth van Wijk), de gemeente-secretaris C. Bregman met echtgenote en de tuinbaas van Schooneveld met vrouw. Schuin achter de jubilaresse haar broer C. Blok, die correspondent was van het Haarlems Dagblad. Aan de muur de afbeeldingen van de stichter baron Van Verschuer Brants en zijn echtgenote.

75

76

De nog onbebouwde Meerweg met links de met rietpluimen versierde Bennebroekervaart en recbts op de acbtergrond de windmolen van de Bennebroekerpolder. Van bet hier zo rustiek aandoende maalinstrument is aileen nog het onderstuk over, als bergruimte voor bet tegenwoordige elektrische gemaal. Van de zeeheldenbuurt, die hier in wording is, valt nog niets te zien. Het oostelijk deel van de polder heette .Jiet Rottegat" en was jachtterrein van de Heren van Bennebroek, die er oudtijds zelfs een eendenkooi dreven. Bekende rnolenaars van de polder waren Krijn van der Pijl, Jan Mumpe en Gerrit van der Staaij.

- Ha'lgsc' e s t r aat ... ~g.

Veldwachter Van Essen doet zijn ronde. Verkeersproblemen waren deze dienaar van het gezag volkomen onbekend. De helm was een teken van dat gezag, maar in de zomer wei erg warm op het hoofd! Aangezien de man alles te voet moest afdoen, en bovendien nog bode en dorpsdeurwaarder was, besefte de burgerij ten volle de uitroep "de politie kan niet overal tegelijk zijn"!

77

j3ennebroek - ){ilIegoll

78

Drukte bij de viers prong. Het is dus zondag, wat ook aan de kleding van de dames en heren is te zien. Maar van wie is die automobiel? Dat was niet te achterhalen, maar het is een ansicht uit het begin van deze eeuw.

Hier een dee! van de "Franse Buurt", dat wonderlijk bouwseI van Piet Zieren. Links het Raadhuis, dat toen nog niet vlak aan de rijweg was gelegen. De trouwkoetsen en voIgrijtuigen hadden er een soort voorplein, waar de trouwparen en de families rustig konden in- en uitstappen. Zij werden ontvangen en uitgeleide gedaan door de gemeente-veldwachter, die dan de functie van bode had. Op de tafe1 in de raadzaal, waar het huwelijk werd gesloten, stond een bus met het opschrift "Voor De Annen".

79

80

Een ansichtkaart om heel lang naar te kijken. Er moeten heel wat Bennebroekers op staan afgebeeld, die reeds van het aardse toneel zijn verdwenen, of tot de zeer ouden zijn te rekenen. Postkantoorhouder C. Vis is, op het rumoer van de jeugd, uit zijn kantoor naar buiten gekomen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek