Benningbroek en Sijbekarspel in oude ansichten

Benningbroek en Sijbekarspel in oude ansichten

Auteur
:   B.B. Peper
Gemeente
:   Noorder-Koggenland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3555-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Benningbroek en Sijbekarspel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. 1924. Hier ziet u de prachtige boerderij van de farnilie C. Visser, welke he1aas is afgebrand op 18 september 1943. Let u op de voorgevel met op de nok de prachtige ornamenten. Op deze plaats staat nu de kapberg van de familie Oly. Op de brug staan mevrouw D. Veken, of wel Ant Redeker, Ma van Leyen, de vrouw van Klaas Nieuweboer, en de vrouw van Bartel Broersma met haar dochter Sijsje. De vrouw met de fiets is Griet Liefhebber. Op de achtergrond is de doorrijsta1 van cafe "Het Wapen van Sijbekarspel" nog te zien. Achter de boerderij staat een huis dat gehee1 van hout is gemaakt. Daarin woonde to en de familie Bakkum-Pastoor. Het huis is later geheel van steen opgetrokken en het wordt nu bewoond door de familie Oly.

, . . ,

Sij6ecarspel .

Uitg. K. H. Jdems , Medcmblik,

26. 1904. Hier naderen we de openbare lagere school van Sijbekarspel, welke in 1874 is gebouwd. Het hokje met de zwarte deur, links voor de school, is de w.c., boven de sloot! De woning voor de school werd toen bewoond door meester Hoekstra, het hoofd van deze school. Middenin de zijmuur van het onderwijzershuis zit een raam waarin zich een barometer bevindt, die als leermiddel voor de kinderen van deze school diende.

27. Deze foto werd op 10 juni 1925 in Bergen genomen tijdens een schoolreisje van de scholen uit Benningbroek en Sijbekarspel. We beperken ons hier tot het noemen van de namen van het onderwijzend personeel en van enige bestuursleden die als begeleiding mee gingen. Links zien we meester Hoekstra, juffrouw Leeuw, juffrouw Bon, juffrouw Visser en meester Sasburg, die ook zeer bekend was als dirigent. De bestuursleden waren: Jan Koeman, Cornelis Houter en Piet Roskam.

28. Hier ziet u rechts de ingang naar de open bare lagere school van Sijbekarspel in 1915. Op de achtergrond staat cafe "Het Wapen van Sijbekarspel". De doorrijstal ziet u tussen de boomstammen door. Links is het prachtige hek voor de boerderij van C. Govers. In het huis links woonde Ridder Schipper. Arie de Boer, de bakker, is ook aanwezig met zijn hondekar. Verder, staande van links naar rechts: Lies Waterdrinker, Annie Kuiper, Neel Snip, Ma Baas, Geertje Snip, Atsje Kuipers, Renout Scheer en Geertje Visser. Op de weg zitten, van links naar rechts: Cor Middelburg, Cor Visser, Jan Scheer, Paulus Reus, Gert Vriend en Jan Visser Jzn.

29. Hier is men aan het haver dorsen in de rosmolen, die draaiende werd gehouden door het paard Miena, eigendom van Clay. In de zomer werd de klamp haver naast de mestplaat gezet, welke men dan later als dorsvloer gebruikte. Men ziet hier, van links naar rechts:

Willem Appelman, C. Schagen met zijn zoontje Klaas, lac. Clay, Gerbrand Clay, Grafdijk met zijn zoontje Gerard, het paard Miena en Jan Vriend.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek