Benthuizen in oude ansichten

Benthuizen in oude ansichten

Auteur
:   G.J.A. Runsink
Gemeente
:   Rynwoude
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4083-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Benthuizen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Het was mij een reeds lang gekoesterde hartewens om .Jets" te gaan doen aan de geschiedenis van het reeds uit 13 16 daterend dorp Benthuizen, Graag zou ik de geschiedenis ervan te boek hebben gesteld, zo mij de tijd daaraan niet zou hebben ontbroken. De gegevens zijn grotendeels verzameld en wie weet. .. !

Er kwam evenwel een gelegenheid die mij de kans bood het verleden van Benthuizen, ons (nog) niet in alle opzichten fraaie maar beslist wel fijne dorp, op andere wijze te laten spreken en velen hoor ik bij het doornemen van dit boekje reeds zeggen: "Weetje nog ... T" In de wijde omgeving was wijlen de heer Jacob Vis (1899-1967) bekend als "een verzamelaar van alles wat met het verleden te maken bad en hij te pakken kon krijgen". Samen met hem kon een kostbare prentbriefkaartenverzameling worden opgebouwd en vandaar dat "Benthuizen in oude ansichten" aan Jaap Vis wordt opgedragen, aan wie velen goede herinneringen bewaren, om zo zijn naam voor het nageslacht te bewaren.

Het "Lied op Benthuizen" laat het carillon van de geschiedenis vertellen, dat er vroeger vee! bentgras groeide en er weinig huizen stonden; dat er scheepvaart was; kleine sluizen; dat er naderhand vervening

kwam en "polderwerk rond de kleine kerk"; dat Anthonie van Leeuwenhoek hier als knaap bij zijn oom logeerde en dat ons dorp de bakermat van de gereformeerde gemeente werd omdat dominee L. G. C. Ledeboer als hervormd predikant op zondag 8 november 1840 het gezangenboek en ondertekeningsformulier van de kansel wierp, als zijnde niet in de kerk thuisbehorende.

Sinds de komst van burgemeester I. J. P. Keijzer in 1965 kreeg het dorp een aantal voorzieningen, die voorheen ontbraken, en dat betekende tevens de komst van "wie de Randstad werd tot last". Een iets meer dan geringe vrije vestiging maakte die voorzieningen mogelijk, Men weet zich in ons Benthuizen nog steeds mens; geen nummer, geen ponskaart.

.Bentgras, water moest verdwijnen eel' het bouwland kon verschijnen.

Daarom roept het carillon: Handel kloek en zie niet om!"

Wij mogen in dit geval hiervan afwijken en toch gelegenheid geven om door middel van dit werkje te zien naar het verleden, terwijl gehoopt wordt dat het in een behoefte zal voorzien en zijn weg naar velen zal weten te vinden.

Benthuizen

Westeinde

1. Reeds in 1797 was er "een herberg of logement, zynde het Rechthuis alwaar de Witte Zwaan uithangd", voorzien van een "doorrit" tussen de Dorpsstraat en de Slootweg om het gerij onderdak te bieden terwijl de voerman zijn "neutje" genoot. Tot 1970 bleef deze herberg; thans is het de plaatselijke slijterij. De hervormde kerk tuurt door de prachtige bomen, die wegens ziekte gekapt moesten worden. Deels zijn zij vervangen. Links de weg naar Zoeterwoude, rechts die naar Zoetermeer.

Benthuizen

Belardspark

2. De entree van het Beelaertspark vanaf de Dorpsstraat, naderhand Raadhuisplein en thans Secretaris Runsinkbrink. Rechtsachter ziet u de voormalige "Veiling Benthuizen", waar nu de brandweergarage en werkplaats van gemeentewerken met het Groene Kruis wijkgebouw staan. Het oudste woningbestand der bouwvereniging "Algemeen Belang" wordt in 1972 gesloopt. Links vooraan is later het gemeentehuis gebouwd. Het "park", aanvankelijk volkstuinen, kreeg in 1965 naar aanleiding van het bezoek van koningin Juliana een beter aanzien. Op deze foto ziet u veldwachter Timmerman, zijn dochter Jannie, Jannetje Francken, de meisjes De Vreede en anderen.

?.. ,

~,~. . ... ,

, ,

.. . ....?

1ft .:

BENTHUIZEN. Oosteinde Dorpstraat.

3. De bebouwing links en de bomen zijn er niet meer. Arida Smink vertelde dat zij voor het huis stond van Arie van den Berg, die in 1886 met vijf Friezen de nationale schaatsploeg vormde. Arie werd Europees kampioen hardrijden en bracht Benthuizen tot meerdere bekendheid. Het meest rechtse huis was dat van Piet Blom; in de zestiger jaren vervangen door een bungalow.

4. Links staat het voormalige gemeentehuis met daaraan het oude schoolhuis. Het is er niet meer. Ook verderop links zijn de woningen al afgebroken, waaronder een blok dat uit 1460 stamde en rieten dakbedekking had. Er zou een vluchtgang tussen de kerk en dit blok zijn geweest. Vanaf het huis kon men via een zandstrook, bij de ringvaart noemt men het nog "de hoofden", vluchten naar Gelderwoude. lnderdaad is er sprake van een zandstrook in die richting.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek