Bergambacht in oude ansichten deel 2

Bergambacht in oude ansichten deel 2

Auteur
:   D. Blanken
Gemeente
:   Bergambacht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3560-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergambacht in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Daar het in 1971 uitgegeven album "Bergambacht in oude ansichten" reeds lang is uitverkocht, is mij gevraagd een tweede album samen te stellen. Dit boekje bevat naast oude dorpsgezichten ook een aantal groepsfoto's. Er is gepoogd de onderschriften zo goed en volledig mogelijk op te stellen. Dat dit vooral bij de oudste foto's niet zo gemakkelijk was zal men zich kunnen voorstellen. De personen die de nodige informaties verstrekten ben ik veel dank verschuldigd. Zonder hun hulp was het samenstellen van dit album niet mogelijk geweest, Ook past een woord van dank aan allen die een foto ten gebruike hebben willen afstaan.

Op een uitzondering na dateren alle foto's uit dit album van de jaren tussen 1900 en 1940. Een periode met ontwikkelingen op velerlei gebied, ook te Bergambacht. Voor de eeuwwisseling was ons dorp overwegend een agrarische gemeente. Naast de veehouderijen en de varkensmesterijen met hun handel in voedergranen kwam er slechts aan de Lekdijk nabij de Hem enige industrie voor. Er waren daar een steenfabriek, een mandenfabriek en enkele touwbaantjes gevestigd. Verder waren er op het dorp enkele ambachtelijke bedrijfjes, zoals die van de wagenmaker, de timmerman, de kuiper en de smid, die ten dienste stonden van de landbouw en de veeteelt. In de twintigste eeuw kwam hierin verandering. In 1902 bouwde timmermanszoon C. van der Straaten een timmerfabriek aan het einde van de Dorpstraat. Hij werd hierdoor de pionier van de huidige timmerindustrie op Bergambacht, die thans aan veel mensen werk verschaft en een groot aandeel levert aan de Neder1andse woningbouw.

Reeds in 1857 was de Lekstreek uit haar iso1ement verlost door de komst van de raderboten. Beha1ve personen werden er ook goederen en vee vervoerd tussen Rotterdam en Culemborg. In 1948 werden deze Lekboten uit de vaart genomen. De verdere ontsluiting van de Krimpenerwaard kwam tot stand bij de opening van de stoomtramlijn Gouda-Schoonhoven in 1914. Deze lijn werd in 1942 opgeheven. In 1901 werd Bergambacht op het telegraafnet aangesloten, terwijl dit in 1909 gebeurde op het telefoonnet. De van 1866 daterende petroleumverlichting in de kom van het dorp moest in 1919 plaats maken voor de elektrische verlichting,

Toen het waterleidingbedrijf aan de Dijklaan in 1937 in gebruik werd genomen was dit een grote stap vooruit op het gebied van de volksgezondheid. Niet iedereen had voorheen een pomp of een welput, waaruit helder water kwam. Zodoende werd nog wel eens gebruik gemaakt van sloot- of regenwater. Toen het gemeentebestuur in 1935 besloot tot aanschaf van een automotorspuit vond men het toen ook het juiste moment om tot reorganisatie van de brandweer over te gaan. De vrijwillige brandweer werd opgericht en hiermee kwam er een einde aan de eeuwenoude verplichting van de inwoners tot hulp aan de brandweer.

Ook op cultureel gebied kwam er verandering in het dorpsleven. Er kwam meer vrije tijd beschikbaar om zich naast de dagelijkse arbeid enigszins te ontspannen. Op sportgebied kwam er een vereniging voor gymnastiek (1919), voor voetbal (1933) en voor zwemmen (1933). Al deze verenigingen hebben thans een groot aantal leden en boeken, ieder op hun eigen terrein, goede resultaten. Op het gebied van de muziek waren er voor 1940 drie zangkoren, een strijkje en een muziekvereniging. Hiervan hebben alleen de muziekvereniging "Excelsior" uit 1898 en de christelijke gemengde zangvereniging "De Lofstem" uit 1933 de tijden kunnen doorstaan en zij nemen thans nog een gewaardeerde plaats in onder de muziek- en zangminnenden.

We hopen dat dit tweede boekje wederom aan velen "kijkplezier" zal bezorgen en dat in het bijzonder de ouderen onder ons herinneringen aan Bergambacht uit hun jeugdjaren zullen kunnen ophalen,

1. Aan de westzijde van de polder Bergambacht, aan de Hoekse Sluis, werd het overtollige polderwater door vier watermolens weggemalen en in de Lek geloosd. Bij de Lekdijk stond de van 1872 daterende baliewatermolen. Meer landinwaarts stonden de ?lage? wipwatermolen en, langs de Nieuwe Wetering, de twee ?lage? wipwatermolens die we hier op de foto uit 1907 zien. De voorste molen, waarin de familie Noorlander ruim honderd jaar heeft gewoond, werd omstreeks 1930 gesloopt nadat de bovenbouw er reeds eerder was afgehaald. De achterste molen werd in 1926 geheel gesloopt. Hierin woonde de familie Burggraaf gedurende honderd twintig jaar. Vanaf het einde van de vijftiende eeuw vond de waterlozing hier plaats met behulp van windwatermolens, hetgeen in 1926 door een watergemaal werd overgenomen.

2. Naast de Bergstoep, die toen nog smaller was dan thans, lag een grote voorraad grind. Dit was bestemd voor wegverharding van het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard. Links op deze foto uit 1900 zien we buitendijks het huis van Arie Blanken. Op de voorgrond kijken we tegen het huis van Toon Blanken (thans vishandel Burger en Zoon) aan. Deze Blankens waren kaashandelaren. Een gedeelte van hun huis was kaaspakhuis en hier werd de kaas gewogen en opgeslagen. Op maandagmorgen brachten de boeren hier hun kaas die per schip werd afgevoerd. Thans gaat alle kaas naar Gouda. Naast kazen verkochten de Blankens ook lijnkoeken aan de boeren.

3. Op 18 maart 1933 werd een voetbalvereniging opgericht onder de naam "De Zwaluwen". Nabij de Bergstoep werd een stuk land tot voetbalveld ingericht en op 11 juni 1933 met een openingswedstrijd in gebruik genomen. Op deze foto van het eerste elf tal zien we van links naar rechts de volgende personen. Achteraan: A. Frederikse, H. Bezemer Pzn., E. Ligthart, L.C. van Zoest en Adr. Bouter. Midden: C. Graafland, J. v.d. Graaf en Adr, van Wijngaarden, Vooraan: W. Bouter, S. Stalenburg en P. Stolker.

4. Op 20 juli 1933 werd door enkele enthousiaste zwemmers een zwemclub opgericht met als naam "Bergambaehtse Zwemclub". Een van de oprichters is de huidige voorzitter, C.A. Noorlander. In 1938 is B.Z.C. gestart met waterpolo. Het eerst geformeerde zevental zien we hier op de foto die in 1939 werd gemaakt in het oude zwembad dat te Bergstoep aan de Lek was gelegen. We zien hier van links naar rechts, staande: C. de Haan, H. van Wijngaarden Jzn., K. Winkler en K. Braber. Zittend: H. van Wijngaarden Adr. zn., G. van Wijngaarden en W. van Wijngaarden. K. Braber was reserve voor W. Bode Tzn. B.Z.C. heeft in de lange loop van haar bestaan aan honderden kinderen zwemonderricht gegeven, wat in ons waterrijke dorp van levensbelang is.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek