Bergambacht in oude ansichten deel 2

Bergambacht in oude ansichten deel 2

Auteur
:   D. Blanken
Gemeente
:   Bergambacht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3560-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergambacht in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. Op 16 juli 1937 werd de watertoren van het waterleidingbedrijf "De Vijf Gemeenten" aan de Dijklaan officieel in gebruik gesteld. De waterpompen in de huizen en de gemeentepompen in de Meent en bij de oude christelijke school hebben nog enige tijd dienst gedaan, doch zij moesten het op den duur afleggen tegen het gemak van de waterkraan. Ter ere van de ingebruikneming werd de genodigde gasten een drank aangeboden door acht dames. We zien ze op deze foto, samen met burgemeester J. Kooiman. De dames zijn, van links naar rechts: T. Oskam, P. de Vos, N. den Hoed, B. van den Dool, C. van Wijngaarden, juffrouw Stroosnijder, H. Kamer en juffrouw Den Ouden.

6. We zien hier de Dijklaan omstreeks 1906, nabij het dorp. Links staan de hoge bomen van de Slotlaan, die vroeger gedeeltelijk evenwijdig liep met de Dijklaan en later afboog naar het slot. Deze oprijlaan begon toen nog op de plaats waar nu de opslagschuur van Schouten staat. Deze situatie is veranderd door de aanleg van de spoorlijn Gouda-Schoonhoven. De ingang met het slothek werd toen verplaatst naar de Dijklaan, waar het tot 1969 heeft gestaan. Het huis op de voorgrond wordt thans bewoond door G. Mik.

7. De gymnastiekvereniging T.H.O.R., die in 1919 werd opgericht, heeft in de beginjaren gebruik kunnen maken van een lokaal van de open bare lagere school, maar na de brand van 1921 kon geen lokaal meer ter beschikking worden gesteld. Daar het oefenen zonder behoorlijk lokaal op den duur onhoudbaar bleek en het ledental daardoor terugliep werd in 1930 besloten de vereniging te ontbinden. In 1953 werd op initiatief van enkele oud-leden, te wet en G.C. Ooms, G. van Wijngaarden, C.A. Noorlander, Joh. Graafland, T. Burger en P. v.d. Berg (die allen op de derde rij van bovenstaande foto staan), getracht T.H.O.R. weer nieuw leven in te blazen. Dit is hen gelukt, ondanks de moeilijkheden met behoorlijke oefenruimte in de eerste jaren. Nadat het gymnastiekgebouw op 15 februari 1958 was geopend kon ook T.H.O.R. hierin gaan oefenen en had deze vereniging eindelijk een eigen tehuis gekregen. Op de foto zien we de vereniging omstreeks 1927 met geheel links turnmeester J oh. van den Heuvel.

8. Op de achtergrond van deze foto uit 1906 zien we in het begin van de vroegere Schoonhovense Kerkweg. In het begin van deze eeuw heeft men ernaast de spoorlijn Gouda-Schoonhoven aange1egd. Thans vormen deze weg en de vroegere spoorlijn samen de Provinciale Weg, Links op de foto zien we tussen de bomen twee huizen staan. De huizen zijn in 1958/59 gesloopt voor de bouw van particuliere woningen aan de tegenwoordige Schoo1straat. Deze straat kunnen we bereiken over een grote brug die nu over het toen nog brede water links op de foto ligt, De p1aats v66r op de foto is de Burgemeester Uilkensstraat, die vroeger met een bocht doorliep tot aan het begin van de Dijklaan, Thans heet dit gedeelte Paralle1weg.

9. Een mooie doorkijk uit 1905 op de toren langs de voorgevel van slot" 's-Heeraartsberg". Dit "heerlijke huys" is in 1610 in opdracht van de heer Van Zuylen van Nyeveldt gebouwd, nadat zijn voorganger wegens bouwvalligheid was gesloopt. Het eerste versterkte slot werd hier aan het begin van de veertiende eeuw gebouwd op een kleine donk, vandaar zijn hoge ligging. Het slot was omgeven door brede grachten waarvan nog een gedeelte bewaard is gebleven. Het was te bereiken over een lange laan met aan het begin een groot ijzeren hek met stenen pilaren waarop twee wapens van de familie Van Hardenbroek. Nadat dit slot in 1909 was gesloopt is de huidige boerderij "Het Slot" gebouwd. Het hek aan het begin van de oprijlaan is in 1969 gesloopt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek