Bergeijk in oude ansichten

Bergeijk in oude ansichten

Auteur
:   J.H.C. Biemans en F.A.J. van Gemert
Gemeente
:   Bergeyk
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4084-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergeijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Wie aan de hand van dit fotoalbum een wandeling door het oude Bergeijk gaat maken, zal nauwelijks beseffen dat hij zich in Bergeijk bevindt. Hij zal slechts hier en daar een steunpunt vinden. Want het meest van wat er tussen 1900 en 1945 op de gevoelige plaat werd vastge1egd is in de laatste 25 jaar verdwenen of zodanig veranderd dat de herkenning niet meer vanzelfsprekend is. Gebouwen zijn ges1oopt, groen werd gekapt, straatnamen zijn gewijzigd en zelfs van de Bergeijkenaren die op de foto's vereeuwigd werden zult u er nog weinig tegenkomen.

Het was voor de samensteilers een dank bare opdracht de speurtocht naar het verleden ter hand te nemen. Voor de a1s tweede genoemde auteur vanwege de spontane medewerking van velen binnen en buiten ons dorp, die het fotomateriaa1 graag ter beschikking stelden. Zelfs van ver buiten Bergeijk werden vanaf het eerste moment, toen hij vanwege het gerneentebestuur de eerste impu1sen gaf, zijn verwachtingen meer dan overtroffen. Uiteindelijk werd een keuze gemaakt uit meer dan tweehonderd foto's.

Voor de eerstgenoemde was het een waar genoegen, te zamen met Bergeijkse leden van Heemkundekring "De Acht Zaligheden" te vorsen naar de bronnen, te zoe ken naar namen en dateringen en uiteindelijk het

schrijven van de teksten toen al het speurwerk was verricht.

Niet aileen werd daarbij gesteund op aantekeningen van meester Panken, maar dankbaar werd oak gebruik gemaakt van de herinnering van vele oudere Bergeijkenaren, in wier voorhoofd en handen de rimpels van het gefotografeerde tijdperk getekend zijn,

Om enig houvast te hebben bij de rondwandeling door Bergeijks verleden hebben we gekozen voor deze volgorde. Na een tweetal beelden die herinneringen oproepen uit het verre verleden, zijn we gegaan van het oude marktveld bij de driesprong Hof/Eerselsedijk naar het tegenwoordige Eikereind. Vervolgens keren we op deze driesprong terug om dan de hoofdweg te volgen naar 't Loo. Daarna brengen we een bezoek aan de Weebosch. Slechts hier en daar nemen we een kleine zijsprong als dat in het beeldverhaal past.

Om te besluiten zien we voor ons nog enkele personen die helemaal bij het dorp gehoord hebben, en dan een reeks waardige herinneringen aan het verenigings- en gemeenschapsleven zoals dat in het decor van het hier weergegeven Bergeijk een charman te plaats heeft ingenomen.

Graag hopen wij dat eenieder die dit boek leest en ziet hetzelfde genoegen zal sma ken dat wij gekend hebben bij de samenstelling.

- ---

v "tr~.:,p~ L ~. l¢-jftrt:£ [lit.~_ kUf~-c~ pt ?. k

..ft1~~ "'4-1" .rJt..t/rt-fJ:!Jj~ /fr-.t~ft~.

1. Ruines van het laat-middeleeuwse "Sloth Bergheyck", verwoest in 1592 door de Spaanse veldheer Mondragon. De tekening moet gedateerd worden rond het midden van de achttiende eeuw. Ret kastee1 bevond zich aan het riviertje de Keersop ter hoogte van "De Lijnt".

j'{oogenberkt, Gem~.!3ergeijk (provo ]'l.-'Br.)

2. De Hoogenberkt, waarschijnlijk de oudst bewoonde buurtschap van Bergeijk, zoals het er uitzag rond 1915.

3. Op de driesprong waar de Eerselsedijk zich afsplitst van "De Straat" lag van oorsprong het marktveld. Na het dempen van de brandkuil werd hier in 1887 de openbare pomp geplaatst. De foto is genomen v66r 1905.

qroet uit 13ergeik (~. Siraal)

//;-/~ t/~

Ultg. Van J. N. A. Panken. Bergelk

Pensionaat .B~rgeik

t:itgave J.1S. A. Panken, Bergeik (x. Br.)

4. Het pensionaat van de zusters ursulinen van Maaseik. In 1883 werd daarvoor de eerste steen gelegd, nadat zij in 1880 hun intrek hadden genomen in het nabijstaande oude hotel "De Keizer".

Pensienaat en iectoraat der ieligieuses Ursulinen ,Bergeijk ( 'I }{of.) (prov. l't-!3r.)

5. Pensionaat en rectoraat van de ursulinen tot 1939. Het hoge en lage gebouw links bleven tot 1965 in gebruik als lagere school voor meisjes (St. Jozefschool) onder leiding van de zusters oblaten. De kloostergebouwen werden in 1939 overgenomen door de congregatie der paters assumptionisten en dienden tot 1969 als scho1asticaat. (Foto van voor 1915.)

6. De ouderen zullen zich DOg de "speeltuin" herinneren in de tuin van het ursulinenklooster, waar de pensionaires in de vrije tijd ontspanning vonden.

7. Rechts het oude raadhuis (gebouwd in 1769) met het brandspuithuisje. Na 1923 werd het gebouwtie ingericht als hervormde school. Op 13 november 1944 vloog het gebouw in de lucht ten gevolge van een hevige explosie. Het voormalige brandweerhuisje werd namelijk gebruikt als verzamelplaats van oorlogstuig. Bij deze explosie kwamen drie volwassenen en twee kinderen om. (Foto naar een schilderij van Frits Wichard, rond 1939.)

8. Het oude marktveld met vooraan reehts het huis van notaris Van Galen, later in gebruik als kantoor van weverij "De Ploeg".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek