Bergen in een ommezien

Bergen in een ommezien

Auteur
:   Meta Bison
Gemeente
:   Bergen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5566-3
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergen in een ommezien'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Voor moeder Schermerhorn

Bergen, te mooi om waar te zijn

Zonder opdringerig te willen zijn: Ik vind Bergen op z'n mooist als je een beukenoot kunt horen vallen.

De herfst, het jaargetijde waarin dit boek geschreven is, geeft je niet aileen een kleurenpracht die haar weerga niet kent, maar de veelbelovende knoppen die resteren nadat ook het laatste blad is afgevallen, tillen je over de winter heen en geven je de zekerheid dat de lente zich al voorbereidt, terwijl je nog twee jaargetijden door moet.

De lente is zo voorspelbaar. Dan tooit "De Heerlijkheid" zich als een bruid voor een onontkoombaar gastvrij seizoen. Die gastvrijheid rijpt in de knoppen na het vallen van de herfstbladeren. Een bruid is altijd mooi en immer stralend. Maar na de drukte van de huwelijksdag is daar de luwte in de overige uren. Het getalenteerde Bergen weet van elke dag een feestdag te maken.

Bergen vertelt. Bergen luistert. Dit buurpraatje werd gehouden bij 't Woud. (Collectie: N.M. Blankendaal, Rosmalen.)

Bergens Eerste Burger over Bergen

De van geboorte Groninger J. Ritsema voelt zich thuis in het NoordhoIlandse Bergen en wil dit graag uitdragen. De routinier gaat met zijn rug naar de telefoon (maar ook naar de herfsttuin) zitten. Aan de ronde, witgelakte tafel praten wij over "zijn Heerlijkheid".

"Bergen is niet aIleen lieflijk, ingetogen, trouw en behulpzaam maar ook wreed, arrogant, eigenzinnig en hautain. Vindt u dat deze menselijke eigenschappen op 'De Heerlijkheid' van toepassing zijn?"

Bergens burgemeester haast zich te zeggen dat Bergen naast de eerder genoemde eigenschappen ook nog crimineel is.

"Maar. .. de mensen zijn hier niet slechter dan elders. Criminelen zijn daar waar geld is."

"Hoe vindt u het om Bergen in de zomermaanden te moeten/mogen delen met zoveel anderen?"

"Door de ligging hebben we een taak ten opzichte van het uitgaande publiek. Dat geeft spanningen, daar is niet aan te ontkomen."

"Bergen heeft eigenlijk alles. Is het soms niet teveel van het goede?"

"Bergen is te duur geworden voor de jongeren. Zij moe ten elders een bestaan opbouwen. Dat betreur ik ten zeerste."

"Wat is uw dierbaarste plek in Bergen of, als u die voor uzelfwilt houden, de 'op een na dierbaarste'?" Het Noordzeestrand blijkt zijn favoriete locatie in elk jaargetij en onder elke omstandigheid.

"Welke inwoners van Bergen spelen vaak de niet-verdiende rol van stiefkind?"

Ook nu weer een gedecideerd antwoord: "De agrarische bevolking. Er is vaak geen opvolger, ze hebben te maken met steeds strengere milieuwetten, verkavelingen etc."

"Mag iemand met wortels in Bergen eisen stellen?"

.Jedereen mag kritiek hebben, de toeristen, de inwoners, ook mensen die er geboren zijn en het dorp later bezoeken, maar. .. niemand heeft recht op Bergen, niemand heeft het recht Bergen voor zich op te eisen."

Bergen laat zich deze dag geselen door een herfststorm, die de wolkbreuk intensiveert. Bergen lijkt kwetsbaar, maar het kloppend hart moeten we delen met zijn allen. Dat is de boodschap van J. Ritsema, die zich er niet voor geneert een tikje chauvinistisch te zijn als het om Bergen gaat, want het is een crimineel mooi dorp.

Het strand boet niets in aan populariteit. Het is een bron van vreugde en ontspanning voor velen, onder wie Bergens Eerste Burger. (Foto boven: Herman Roos, foto onder: Jos-Pe Print in Velp.)

Bergen

Vergeef me als 'k je even vergeet Dat gebeurt af en toe

't Is maar dat je het weet.

Bergen

Vergeef me dat ik je soms niet Te pruimen vind

Il] blijft .mijn zondagskind".

Bergen

Vergeef me als ik kom zonder te vragen Ie dromen, je weelde

Alsof ik me ooit bij je verveelde ...

Bergen

Vergeefme, die band, dat snoerend lint Van wortels en jeugd

Ik mag je, Bergen, omdat je deugt!

Wandelen, paardrijden, fietsen, alles is aangenaam, als het maar gebeurt in en om "De Heerlijkheid". (Deel fragmentkaart 19a, Topografische Dienst, Emmen.)

Bergens natuurbehoud en -educatie

"Graag," zegt de bioloog en natuurbeschermer Bert Buizer als ik hem vraag of hij iets heeft toe te voegen aan dit boek over Bergen.

"Bent u tevreden over de natuurbescherming in Bergen?"

Vastberaden: "Je kunt niet zeggen of we tevreden moeten zijn of niet. Bergen heeft veel mooie dingen op het gebied van natuur en landschap. We zien telkens dat er nieuwe aanslagen - groot of klein - worden beraamd. De huidige toestand vraagt om een vernieuwde visie en een daarop gebaseerd beheer. Hierbij kunnen nieuwe verworvenheden worden toegepast, zoals natuurontwikkeling. Dit houdt in dat de natuur zich zelf zo veel mogelijk herstelt. lets dergelijks vindt nu al plaats aan de Nesdijk in het Weide-Nesprojekt. Bovendien moeten we de natuur niet al te geisoleerd bekijken. In regionaal verband hebben we hier te maken met een heel waardevol gebied, dat ten volle onze aandacht waard is."

"Voelt u zich geroepen Bergen aan Zee te verdedigen?"

"Nou en of! Bergen aan Zee ligt temidden van een uniek kalkgrensgebied in de duinen. Voor toerist en wetenschapper is er in dit duingebied zoveel te zien, dat eigenlijk iedere aantasting moet worden voorkomen. We zijn erin geslaagd om flinke duinoppervlakken ten noorden en ten zuiden van het huidige dorp te beschermen. Met de Stichting Bergen aan Zee, die enkele jaren geleden is opgericht, proberen we nu zoveel mogelijk het Engelse Park te behouden. We denken dat er voor dit terrein vee! mogelijkheden zijn voor natuureducatie. Ook hier is op bescheiden schaal natuurontwikkeling mogelijk. Echt, er liggen hier goede kansen die iets toevoegen aan dit unieke terrein!" Overbodig te vragen wat zijn dierbaarste plekje in Bergen aan Zee is. "De duinen, het strand, de ruimte, het licht: een echte kust."

Voor allen die uitgebreide informatie willen, is er de "Atlas van de natuurgebieden in de gemeenten Alkmaar en Bergen". Bescherming van de natuur en het landschap vraagt veel tijd. Vooral Bergen aan Zee vraagt nu de volle aandacht.

Bert Buizer: "Bergen heeft nog steeds vee! te bieden. Dat wordt gelukkig door velen gewaardeerd. We vragen bescherming, herstel en ontwikkeling van de unieke natuur in deze regio. Educatie speelt daarin een cruciale rol."

De 87-jarige D. G. Blom tekende een duinroosje (linker pagina) speciaal voor deze uitgave.

Boven: op de nationale Boomplantdag in 1963 werden schoolkinderen begeleid door de drumband, vroeger een onderdeel van Bergens Harmonie. De tamboermaitre is Dick Beeldman. De jeugd die vanaf Gemeentewerken in de houten barak naast de brandweerkazerne in de richting Sparrenlaan wandelde, kreeg een milieuvriendelijke "injectie". Bergen trok vanwege de feestelijke gebeurtenis "een blik muzikanten open" en vereeuwigde dit bij de vroegere boerderij van Van Wonderen aan de Karel de Grootelaan. (Foto:

Gemeentearchief Bergen.)

Rechts: wintergroen in de duinen rondom het Vredeskerkje. (Collectie: D.A.G. Buizer.)

Kranenburgh

Met lood in mijn schoenen wandel ik richting Kranenburgh aan de Hoflaan 26, zonder bouwkundige bagage en zonder de pretentie diepgaand over kunst te kunnen converseren.

Kranenburgh wordt een museum. Het gebouw is nog in een kwetsbare periode. Kranenburgh ontgroeit het "kraambed" en maakt zich op voor de dag van de oplevering, zoals dat in bouwtermen heet. De verbouwing heeft ruim een jaar geduurd. Kranenburgh is (nog) niet op zijn mooist, maar toneelspelers of clowns zijn in de kleedkamer vaak nog boeiender, daarom weet ik dat Kranenburgh (1882) iets te zeggen heeft.

Overalliggen snoeren, de bouwvakkers schilderen op de maat van rock-and-rollmuziek, de tuin is slechts te betreden met stevige stappers en de oprijlaan is, geblokkeerd met containers, verre van statig.

Gemeenteopzichter J .A. Starn is de hoofdverantwoordelijke voor wat betreft de uitvoering van de opknapbeurt anna 1992. Zijn nuchtere aanpak laat zich niet rijmen met de romantiek random Bergens aanstaande winst.

De vraegere hoofdingang wordt nu dienstingang. Het tegelwerk komt uit Volendam, het schilderwerk uit Obdam, de architect uit Schagen, de adviseurs uit Heerhugowaard, de aannemer uit Warmenhuizen, de kozijnen uit Amsterdam, de dakbedekking uit Warmenhuizen, het voegwerk uit Ooster-Blokker, de staalconstructie uit Noord-Scharwoude , de opdrachtgevers en de verwarming uit Bergen.

"Is J.A. Starn dan niet verrukt over de uitstraling van het prachtige gebouw?"

"AIs je gebouwen ook mag onderhouden, leer je ze pas kennen. Je moet er vaker komen en zien hoe het gebouw zich houdt in de loop der jaren."

Zeker is dat Kranenburgh door de verbouwing niets aan statigheid heeft ingeboet. Het is te wensen dat aIle toekomstige bezoekers van het museum er vaker terugkomen ...

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek