Bergen in een ommezien

Bergen in een ommezien

Auteur
:   Meta Bison
Gemeente
:   Bergen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5566-3
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergen in een ommezien'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Foto boven: de Hoflaan, knus en kleinschalig met "de dikke boom". Deze foto is aan het begin van de herfst gemaakt. Met een beetje fantasie ziet u de prachtige herfstkleuren voorzichtig doorbreken, De eenzame wandelaar zal straks aan de rechterzijde Kranenburgh kunnen zien. (Foto: Gemeentearchief Bergen.)

Foto rechts: Kranenburg, statig en romantisch. Kranenburgh heeft juist die uitstraling, juist dat tikje meer, waardoor het als museum ook geheel tot zijn recht komt. Voor degenen die toch moeite hebben met dat wat aan Kranenburgh is toegevoegd, het volgende advies: als u vanuit Bergen komt is ter hoogte van de eerste vijf betonnen palen van het hek (na de ingang) niets te zien van de verbouwing. Vanuit Bergen aan Zee ziet u na de poort aan die zijde bij de zestiende betonnen paal nog het oude Kranenburgh.

C. Meyer-Vader maakte in 1920 deze kaart van Bergen als gezeIschapsspeI. Het Regionaal Archief te Alkmaar stelde deze kaart beschikbaar. Speelt u mee?

De eerste speIer komt op 3 te staan. De tweede speIer komt op 3 en wacht op de Kattenberg tot aIle spelers voorbij zijn. Wie op 4 komt gaat naar de Ruine om de vergeten mand met proviand te halen. Nummer 5 slaat een beurt over omdat hij op de Koperen Buis gaat. Nummer 10 Iaat een beurt voorbijgaan om bij de Franschman de veldfles te mogen vullen. Nummer 13 slaat drie beurten over om 't Hoge Duintje te beklimmen en de .Duizendpoot'' te bekijken. Nummer 14 ziet een hagedis en mag nog een keer gooien om het dier te volgen. Nummer 15 is buiten de paden gegaan en gaat voor straf naar 't Hoge Duintje terug. Nummer 21 rust een beurt op een bank, mag daarna tweemaal gooien om de anderen in te halen. Nummer 26 heeft zin in bramen zoeken en blijft vier beurten achter. Nummer 27 beklimt het Julianaduin, het kost twee beurten. Nummer 28 wandelt het Parnassiapark door en bezichtigt het museum (geopend in 1914), dat kost twee beurten. Nummer 30 neemt een bad en Iaat vier keer zijn beurt voorbijgaan. Nummer 35 geniet van het vergezicht en waagt er een beurt aan. Nummer 37 krijgt bij het Eendenmeertje natte voeten. Haalt droge kousen en schoen en en begint bij 1. Nummer 41 mag nog een keer gooien om ook een hagedis te volgen. Nummer 48 rust wat in de schaduw tot er nog iemand op 48 komt. Nummer 53 klimt in de "apenboom" en omdat hij zijn kleren scheurt gaat hij naar 44 terug.

Nummer 55 verspeelt twee beurten bij de reigerkolonie. Wie op 58 is, vindt in .Duinvermaak" een heerlijk gIaasje limonade staan, verfrist zich twee beurten en ziet als winnaar zo gauw mogelijk op 60 te komen. Als aIle spelers in D beginnen, nummer 4 zijn gepasseerd en de proviandmand is niet gehaald, gaat de Iaatste speier weer op 1.

Vanaf 1924 tot de Tweede Wereldoorlog werden gevels en tuinen feestelijk verlicht. Na de Tweede Wereldoorlog, in 1947, is de jaarlijkse verlichtingsavond tijdens het hoogseizoen in ere hersteld. Potjes met vet worden aangebracht langs de gevelcontouren en voor die ene avond aangestoken; ze geven Bergen een feeeriek uiterlijk. Dit is de locatie hoek Kerkstraat-Raadhuisstraat. Ais u op verlichtingsavond door Bergen slentert en een ongelijk stukje bestrating ontdekt, dan zijn dat de plaatsen waar ik uren heb staan keuvelen met vroegere klasgenoten. Daar werden spontaan herinneringen opgehaald, daar ontstond een "Iichte" oneffenheid. Deze plooien in het plaveisel geyen het dorp de rimpels van de wijsheid ... (Foto: huisarchief "De Pilaren".)

De opening van het ruiterpad bij de Franschman. Van links naar rechts: Karel Krak, eigenaar van "De Alkmaarse Courant"; ?; Akerboom van de manege aan de Buerweg; ?; mevrouw Diesfeldt; Bertie Voute; mevrouw Keyzer-Heijn; Dolfvan Reenen; ?; Josephus Jitta; ?; ?; ?; tandarts Elema; journalist Kettenborg van "De Duinstreek". De heer Taets van Arnerongen, geheel rechts, houdt een speech. (Foto: huisarchiefJ.J.B.M. Diesfeldt.)

Op 28 juni 1933 maakte een groot gezelschap uit Bergen een promotiereis naar Friesland. Bij de Friese provinciegrens moesten aIle Bergense vlaggen worden opgeborgen, omdat ze teveelleken op de Friese vlag. (Foro: huisarchief J.J.B.M. Diesfeldt.)

Bloemencorso: Bram Kroon, de zoon van M. Kroon, eigenaar van Hotel Restaurant .Breeburg", Breelaan 22, won op 8 augustus 1951 als zeester de eerste prijs bij de enkelingen.

Bergen en de Kunst

Adriaan Roland Holst voor de intimi: Jany

"Maar er bestond een mythe-Jany, en die vervulde mijn hart met vertedering, ook al zag ik hem zelden meer: Jany zou ernstig ziek zijn: hij zou vroeg sterven ... Hij had een ongeneeslijke kwaal en dat was ontdekt, juist toen zijn dichtkunst begon te ontluiken .. En nu wordt 'de jonge Holst' zeventig jaar. We moeten de spreuk veranderen. Het werd niet 'Wien de goden liefhebben, nemen ze vroeg tot zich', maar 'Wien de goden liefhebben, schenken ze de eeuwige jeugd'." Aldus Annie Salomons.

Roland Holst hield van Bergen en Bergen he eft dat begrepen. Bergen heeft hem in het hart gesloten. Bergen gafhem een ereplaats in de vorm van Marie Andriessens standbeeld, aan de voet van de Rumekerk, met zijn geliefde .Pilaren'' binnen handbereik.

De beminnelijke Roland Holst toonde, toen hij het sterfbed van zijn vriend Slauerhoffverliet, een diep mededogen:

"Soms kon de zachtheid die hij steeds verbeet, nog schuw een uitweg naar zijn ogen vinden."

Portret van Adriaan Roland Holst. Ets van Aat Veldhoen, 1961, 242 x 191 mm.

, ..,. l
r-
, i
I
,
i
I
I
t
"'1
1 ~:

.: .....

I

, ,

L __ . _

j i

1

j d

':

I

I

,;

""

In de Verbrande Pan, Zeeweg 1- tussen de Franschman en Bergen aan Zee - heeft de letterkundige Dr. Herman Gorter uit Bussum een huisje gehad. In dit winterverblijf heeft hij vele goede uren met vrienden beleefd. Hij at regelmatig bij de gastvrije "Opoe Roos" in Bergen aan Zee. Haar kleinkind Herman Roos is naar Herman Gorter vernoemd. Helaas is de dichter kort voor de geboorte van zijn naamgenoot overleden. Herman Roos resten de verhalen en het prachtige bestek waar de dichter altijd mee at. Vanaf het moment dat Herman Roos het bestek van zijn vader kreeg, gebruikt hij het dagelijks. (Foto: archiefHerman Roos.)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek