Bergen in een ommezien

Bergen in een ommezien

Auteur
:   Meta Bison
Gemeente
:   Bergen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5566-3
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergen in een ommezien'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

7~/.~5 6'/ 6 //5, is

8fl. " /.575tJ

5/ cY / tJd'. 35 f~ .,60

.3850 ..< o~ s» /.9tJ, /0 / Y'p' /0

So .z»

~Y. St? /~2. ao A /~.t?6 35.06 ~56Jt?(} 3~ilb7 79/ A. -9'30 3/

/. t?8

'697-'[7

De Kerkedijk voerde ook in de riehting van de ijsbaan, op de plaats waar je nu aIleen nog maar kunt begraven en straks ook sporten. Vroeger huppelden of fietsten kinderen tijdens een strenge winter de Kerkedijk af om uren van ijspret te beleven. Bergens laatste ijsseizoen 1990-1991: iedereen moeht een rondje sebaatsen met de leraar die we toen .Pukkel'' noemden. Hij was groot, immens rond en toen ik als laatste aan de beurt was voor een rondje met "Pukkel", want ik was eigenlijk het beste in aehteruit sehaatsen, lag er een strootje op het ijs ... en hadden we de rest van de week ijsvrij, omdat de jeugd sneller geneest na een valpartij op bet ijs dan een .Jioogbejaarde oliebol". (Foto: M. Kroon.)

,C -_. ----;--- -.

'. -.,

.?..

. ,

---'~--:;::'"

In 1933 waren de gezinnen nog gezegend met een groot kindertal. Een kostbaar bezit! Dit vond ook de Onderlinge BegrafenisVereeniging "Bergen". Als je tien jaar oud was, kon je een begrafenisverzekering afsluiten voor f 0,07 per rnaand, nadat je voor een halve gulden lid was geworden. Kinderen onder de tien jaar werden gratis ten grave gedragen met een rijtuig met twee dragers. De Kerkedijk was getuige van heel veel lief en verschrikkelijk veelleed.

~.

Vanuit het dakraarn rnaakte M. Kroon het volgende overzicht: geheel rechts achteraan ziet u het neutrale kerkhof, links het roorns-katholieke kerkhof. Achter de knusse ijsbaankantine is nu het uitvaartcentrurn. Voor de ijsbaankantine bouwt Stichting Sportcentrurn "De Beeck". Rechts vooraan was de paardenboerderij, het witte huisje (midden) behoorde aan de fruittelers de gebroeders Breed (later het

landgoed van houthandel Conijn). De linker lichte plek in het duingebied is de volkshogeschool "De Zandhoeve", rechts is een niet begroeid stuk duin. Op dit weidegebied kwam de Mytylschool, het kinderhuis "De Blauwe Reiger", de Europese School, De Eurosporthal, het verpleeghuis "Oudtburgh", de Negen Nessenbuurt en het plan Landweg.

De Heerlijkheid gastvrij

Precies een halve eeuw geleden was het trammetje het enige open bare vervoermiddel tussen Bergen en Bergen aan Zee. Als vijfjarige - een vroege leerling - moest ik aIleen met "Bello" (het koosnaampje voor de tram) naar school. Er waren geen andere kinderen van mijn leeftijd. Maar de tramconducteur, "Orne Gerrit van Dok", was er wel, Hij was er eigenlijk altijd, met verhalen over zijn vrouw Jannetje, die elk jaar een bontjas op haar verjaardag wilde ontvangen. En elk jaar vertelde "Orne Gerrit" weer dat hij de bontjas voor zijn Jannetje uit de krant zou knippen. Tijdens de rit van Bergen aan Zee naar Alkmaar moest de conducteur elf keer opletten opdat zijn "Bello" het verkeer kon kruisen. Bij elke kruising stond een waarschuwingsbord en werd er gefloten. AIleen bij de Breelaan stapte de conducteur uit om met gespreide armen, staand op de weg, het verkeer tegen te houden.

Vanaf Alkmaar kruisten de volgende straten de tramrails: de Helderseweg, voor de Sluismolen weer de Helderseweg, de Kogendijk, de weg naar Saenegheest (heden Bergerweg), de Van Borselelaan, een doorsteek naar de Natteweg, een voet- en fietspad bij de Emmalaan (later vervallen), de Breelaan, het Smalle Pad, de Renbaanlaan, de Komlaan, de voetpaden in het natuurreservaat, de Sparrenlaan, de Jan Willemlaan (bij de Mosselenbuurt), het Jachtpad, de Slangenlaan (bij de donkere hoek), de Uilevangersweg en de Elzenlaan.

In 1891 kreeg Bergen telefoonaansluiting. Tot die tijd werd een telegram door een bode te voet van Alkmaar naar Bergen gebracht. Het "Oranjehotel" had telefoonnummer 3.

Het pad van burgemeester mr. Hendrik D.A. van Reenen werd bij zijn intrede geplaveid met bloemen: een gastvrij onthaal voor deze Eerste Burger op het perron. Er was geen tijd om de kinderen van Bergen aan Zee te ontmoeten, daarom werden deze vertegenwoordigd door Neeltje Ravenhorst, als oudste kind en eerstgeborene van Bergen aan Zee. De heer Van Reenen werd onder anderen toegesproken door F. Zeiler. (Foto: familiearchiefDiesfeldt.)

De hervatting van de dienstregeling van de tram op 3 juni 1946 werd gevierd met een krans op de .Joc", met een foto in de krant en in aanwezigheid van notabele Bergenaren. De tweede van links is de heer Frits Zeiler, aan zijn linkerzijde staat burgemeester W. Huygens, die geflankeerd wordt door architect J.H. Roggeveen. Orne Gerrit van Dok staat pontificaal, blijmoedig als altijd, voor "zijn spoor". (Foto: huisarchiefL. Mosk.)

0 ?
?? Het Bijen Park ~
"DE LINDEN"
te Bergen,
verkoopt uitsluitend gegarandeerd zuiveren
SLINGERHONING
70 cents per flacon.
Is dagel ijks : te bezichtigen.
Vrije Toegang.
~ C. f. BLANKENDAAL. ~
0 ? In de VVV-gids van Bergen en Bergen aan Zee door P. Rus, adverteerde "Het Bijen Park" in 1909 met "Vrije Toegang". In de gids van 1914 bleek de toegangsprijs "tien cents". Chris T. Blankendaal woonde in "De Linden" aan de Karel de Grootelaan 33 (rechts). Vroeger, toen de gezinnen groter waren, was het heel gewoon dat personen een bijnaam hadden. Zo heette de moeder van Chris .Joppie Peet". Zijn dochter heette Trijntje en haar dochter Trientje. Wanneer de laatste bedoeld werd noemde men in een adem: "Trientje van Trijntje van Chris van Joppie Peet." (Collectie: N.M. Blankendaal, Rosmalen.)

Links: het Bijenpark van C.F. Blankendaal. (Foto: Gemeentearchief Bergen.)

Rechts: de heer Dekker uit het bijenpark "De Linden" met een bijzonder grote zwerm bijen. (Collectie N.M. Blankendaal, Rosmalen.)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek