Bergen in een ommezien

Bergen in een ommezien

Auteur
:   Meta Bison
Gemeente
:   Bergen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5566-3
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergen in een ommezien'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

De Ruinekerk na de restauratie van 1958 onder leiding van architect C. W. Royaards. Het gedeelte links van de toren is aangebouwd. De Ruinekerk is de kerk van de Hervormde- en de Gereformeerde Gemeente van Bergen, die Samen op Weg zijn, zoals dat heet. De doorde-weekse zaken vinden plaats in de Witte Kerk. Deze gemeente wil ernst maken met de bijbelse opdracht tot het streven naar vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Een scala van activiteiten wordt door het jaar heen ontwikkeld. In de Rumekerk is er Open Kerk in de zomer, met vespers en concerten, boekentafels en tentoonstellingen. Het winterprogramma omvat allerlei voor jong tot oud(er), van zondagsschool tot vrouwengroepen, van cantorij tot het schrijven van brieven voor Amnesty International, van leerhuizen tot bibliodrama. Allemaal in het kerkelijk hart van Bergen.

De Ruinekerk was tijdens de gevechten in 1799 ook paardestal, hospitaal en onderkomen van soldaten. Op deze afbeelding uit de tweede helft van de vorige eeuw is de kerk een stuk kleiner dan nu. In 1946 werden de grafkelders geopend. De lieve jeugd, waartoe ondergetekende behoorde, was het gelukt om tot een skelet met prachtig blond golvend haar door te dringen. Als iemand er als skelet zo prachtig uitziet is dit anno 1993 zeker de moeite van het vermelden waard. (Foto: archief M. Kroon.)

~~

-- -, '. ?...... ~ '="
/ - I!f K>-ool
I- I I .???. : .???. >AU
1 .? r
... .. ! /- 'Y' ~ I I 1··-1
If-- i 'Y( .::2:' .y f--
r::-. . .1 i f--
; ..
i ~ -, ~ 1"";', ?? ,~ /: ,
;
..... 1. ! ... .~. .:F .. - .. ---.
~ ~f"-': ~
" ,
; I'·.
.. .. ..... :.:( f I K'" . .. ...
il ... J i j Ik L.:L
.. .. I'
'It" , I~.
..... I ..
t ,. a i I ¥::. ., .-j
-e-
t. i!JK. Pfil* JLJ
r-, /
v / V
c.<WI "~I - --- ~~~ De gereformeerde kerk of in de volksmond "De Witte Kerk" aan de Dr. van Peltlaan 31, werd in 1926/27 gebouwd naar een ontwerp van architect B.T. Boeyinga. De kerk staat sinds 1984 op de monumentenlijst van de provincie. K. Blankman kwam in 1924 als lO-jarige in Bergen wonen. Zijn vader K. Blankman werd koster van de gereforrneerde kerk voor.f 0,50 per week. Voordien "kerkte" de familie bij dominee Ruis in .Huizc Elim". De vier kosterszonen Blankman speelden "kerkje" in het gloednieuwe godshuis. Frans bespeelde het orgel, om de beurt waren ze voorganger, gemeente- of kerkeraad. (Foto: archief J. Coehoorn). Links: plattegrond Witte Kerk.

De Rustende Jager

"De Rus" als uitgaanscentrum in de regio. Beroemd waren de jaarlijkse gymuitvoeringen. Daar is het me gelukt een bomvolle zaal een ademloos moment te bezorgen door op het toneel uit de ringen te vallen. Terwijl ik in de verkeerde richting zweefde, waren de ah's en oh's niet van de lucht. Het dansfeest daarna doet in mijn herinnering niet onder voor een bal in een Sissifilm, geen verzengende discogeluiden, geen lampengeflikker maar slow-fox en wat dies meer zij. Daarna bleef je overnachten aan 't Middenpad, met zijn vieren in een tweepersoonsbed. De volgende morgen al heel vroeg werd aan de Beemsterlaan gecontroleerd of het huiswerk gemaakt was ...

Foto's reehts: oude sehilden van "De Rustende Jager". Veel plaatsen hadden een eetgelegenheid met die naam. Een rustende/etende jager noodt tot binnentreden. (Foto's: huisarehief J.J.B.M. Diesfeldt.)

De bouw van de serre en toneelzaal van "De Rustende Jager" in 1926. (Foto: huisarchief J.J .B.M. Diesfeldt.)

De Bergense middenstand presenteerde zich regelmatig. In het begin van de jaren dertig vond deze manifestatie plaats in de toneelzaal van "De Rus". Tweede van reehts: elektroteehniek Wittebrood. (Foto: huisarchief J.J.B.M. Diesfeldt.)

Kinderen uit Camperduin, Groet, Schoor! en Bergen aan Zee werd aan het eind van de jaren vijftig beginjaren zestig een toneelmiddag in "De Rustende Jager" aangeboden. 's Avonds was er een programma voor de volwassenen, eveneens aangeboden door het bestuur van de N.V. V. Ret busvervoer was gratis. Een groep enthousiaste kinderen arriveert op het Plein, waar op de achtergrond de loodsen van brandstoffenhandelaar J. Akerboom nog staan. (Foto: M. Kroon.)

Op 12 mei 1898 werd het pensionaat van de zusters Ursulinen ingewijd en op 17 mei geopend. In 1902 slaagde de eerste groep leerlingen van de R.K. Landbouw-Huishoudschool. (Foto: collectie N.M. Blankendaal, Rosmalen.)

Het geboen van de internaatmeisjes is voor niets geweest. De gebouwen zijn afgebroken en maakten plaats voorwoningen. (Foro's: collectie N.M. Blankendaal, Rosmalen.)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek