Bergen in oude ansichten

Bergen in oude ansichten

Auteur
:   J.G. Donker
Gemeente
:   Bergen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4034-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

qroet uii Well ~ Well (Limburg)

Het hoofdgebouw van het kasteel, gezien vanaf de buitengracht ten westen van het kasteel. In 1904 is het kasteel met bijbehorende grond ter grootte van 1400 ha verkocht aan de Maatschappij Well. De landerijen zijn daarna aan verschillende personen verkocht. Ook de kostbare inventaris is daarna succesievelijk uit het kasteel verdwenen. Het kasteel werd in 1905 eigendom van dr. R. Wolters uit Dusseldorf, die er niet in geslaagd is het kasteel zijn oude luister terug te geven. Ais "Duits verrnogen" is het na 1945 verkocht aan de stichting "Sancta Maria".

13

14

Op deze en de volgende vijf ansichten volgen wij burgemeester G. Peters (1904-1918), die in mei 1904 een rondrit gemaakt heeft langs de dorpen van de gerneente, waar hij door jong en oud begroet is vanwege zijn installatie als burgerneester op 2 mei 1904. In zijn woonplaats werd de burgemeester welkomgeheten bij het huis van de familie Elders. Waar dit huis stond, is later het bejaardencentrum gekomen.

De woning van de pas gemstalleerde burgemeester was natuurlijk van een feestelijke versiering voorzien. Ondanks de latere verbouwingen van dit pand, kan men het toch nog wei herkennen in de winkel van W. van den Hoef, gelegen op de hoek van de Hoenderstraat en de Kasteellaan.

15

16

De begroeting te Siebengewald had plaats bij cafe van Riswick (hoek Gochsedijk-Augustinusweg).

Te Afferden werd burgemeester Peters met zijn gevolg ontvangen bij de toenmalige lagere school, gelegen aan de Dorpsstraat.

17

18

De onderwijzer J. Toebosch heeft in zijn toespraak tot de nieuwe burgemeester de gevoelens van de Heijense bevolking vertolkt.

Ook de schooljeugd van Heijen was bij de begroeting aanwezig. Rechts staat de gemeenteveldwachter G. Molmans en links (met bolhoed) het hoofd der school A. van den Donk.

19

20

Burgemeester G. Peters maakte in 1904 zijn rondrit door de gemeente per rijtuig. Voor het personenvervoer was dat toen vrijwel het enige rniddel, waarover men kon beschikken. De ontwikkeling stond ook in de gemeente Bergen niet stil, Een belangrijk moment was 3 mei 1913 toen de N.V. Maas-Buurt-Spoorweg (de M.B.S.) de tramlijn Nijmegen-Venlo in gebruik stelde. Aile dorpen van de gemeente - met uitzondering van Siebengewald - kregen hierdoor zowel voor het personen- als het goederenverkeer een voor die tijd goede verbinding met Gennep, Nijmegen en Venlo,

i934 ging de M.B.S. van stoom- op die el-electrische tractie over. We zi -n het eerste diesel-electr ische tramstel.

Ondanks de moeilijke crisistijd van de jaren dertig heeft de M.B.S. getracht de ontwikkeling bij te houden. In 1934 zien we naast de van ouds bekende stoomtram de dieseltram de lijndiensten tussen N ijmegen en Venia onderhouden.

21

22

Ook op de Rijksweg te Heijen kende men rand de eeuwwisseling nog een echte landelijke rust. Op de voorgrond rechts cafe Boekholt en links een van de vijf open bare lichtpunten van Heijen. Deze petroleurnlampen, waarvan de capaciteit niet veel groter was dan die van een paar gloeiende spijkers, werden aileen in de dagen tussen het laatste en het eerste kwartier ontstoken door de daarvoor van gemeentewege aangestelde lantaarnopstekers. Deze straatverlichting brandde dan nog slechts van 6 tot 10 uur 's avonds. In de andere vijf dorpen van de gemeente heeft men tot 1935 eenzelfde situatie gekend.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek