Bergen in oude ansichten

Bergen in oude ansichten

Auteur
:   J.G. Donker
Gemeente
:   Bergen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4034-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Het priesterkoor van de parochiekerk te Heijen dateerde uit het midden van de vijftiende eeuw, Dit was behouden gebleven toen in 1852 de vroeg-gothische kerk ter plaatse was afgebroken. Het kerkschip is to en vervangen door een groter middenschip met zijbeuken, gebouwd in de zogenaamde waterstaatsstijl.

24

Het orgel in de parochiekerk te Heijen behoorde tot de oudste orgels van Limburg. Omstreeks 1940 had het een grondige restauratie nodig, waar men in de oorlogsjaren niet aan toe gekomen is. Mede door het instorten van de toren tengevolge van de oorlogshandelingen is dit orgel gehee1 verloren gegaan.

Een gezicht op Afferden vanaf de lage weilanden, behorende tot het winterbed van de Maas (± 1910). Op de voorgrond stroomt de Eckeltse beek, welke steeds van betekenis geweest is voor de ontwatering van de landbouwgebieden van Afferden en Siebengewald.

25

6roet u it Affcrdl'D (Llmb.)

26

Een rustig beeld van de Dorpsstraat van Afferden rond de eeuwwisseling. Op de voorgrond links ligt het notarishuis. Aan de overzijde van de weg ziet men een zwaan als uithangbord. Hier was het cafe "Het Zwaantje" gevestigd,

Afferden is een oude parochie, welke in elk geval reeds bestond in de dertiende eeuw. De toren van de kerk dateert in zijn benedenstuk ook uit die tijd. Het benedenstuk is gemetseld uit ijzeroerhoudende stenen. Het overige gedeelte van de toren is gebouwd tussen de dertiende en vijftiende eeuw. De kerk is in 1853 vergroot en gerestaureerd, De toren kon na 1945 behouden blijven; in 1957 is deze toren, ontdaan van aIle pleisterwerk , geheel gerestaureerd.

28

Het interieur van de parochiekerk te Afferden. Dit was - evenals vroeger veelal in katholieke kerken het geval was - overdadig rijk voorzien van heiligenbeelden. Het waardevolle gothische priesterkoor heeft men bij de nieuwbouw van de parochiekerk in 1958 trachten te behouden. Dit is helaas bouwtechnisch niet mogelijk gebleken. De zeven albasten reliefs uit het hoofdaltaar, welke taferelen voorstellen van het lijden van Christus, zijn behouden gebleven. Zij zijn afkomstig uit Engeland en in de 17de eeuw door de familie Schenck van Nijdeggen van het kasteel Bleijenbeek aan de kerk te Afferden geschonken. Deze reliefs hebben een plaats gekregen achter het hoofdaltaar in de nieuwe kerk, welke in 1958 gebouwd is.

Het molenhuis te Afferden was een trefpunt voor verschillende personen, zoals bJijkt uit deze toto. Links (met pijp) H. Giepmans, daarnaast postbode J. Clevers uit SiebengewaJd, G. van den Berg (beter bekend als Mulders Grad) met zijn moeder en postbode H. Rijniers uit Afferden.

29

30

Een schoolfoto, te Afferden gemaakt op 3 juni 1927. Het onderwijzend personeel bestond to en uit het hoofd F. Janssen, mej. A. Geenen en L. Koppers (rechts op de foto) en L. van Hoof en zijn schoondochter H. van Hoof-Janssen (links op de foto),

Een gezicht op Afferden nadat in 1933/34 de omlegging van de Rijksweg Nijmegen-Venlo een feit geworden was. Links het woonhuis van de familie Rutten en daarnaast, weggedoken onder een hoge boom, het woonhuis van de kerkmeester Kamps. Rechts van de kerk is het dak van het oude zustersklooster nog zichtbaar,

31

32

In 1933/34 kwam de nieuwe Rijksweg buiten de woonkern van Afferden gereed. De weg op de voorgrond had toen zijn betekenis voor het doorgaand verkeer verloren. Het bleef aIleen nog een ontsluitingsweg voor een aantal woningen van het Gening.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek