Bergen in oude ansichten

Bergen in oude ansichten

Auteur
:   J.G. Donker
Gemeente
:   Bergen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4034-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Een schoolfoto van Bergen uit het jaar 1933. Links zit het hoofd del' school O. Nikkessen en staan de onderwijzers A. Rouschop en P. Geurts en rechts staat de onderwijzer L. Niesten.

43

Groereri uit Bergen

In 1932 kreeg Bergen een meuwe parochiekerk, welke in 1944-45 het lot deelde van de andere kerken in de gerneente. In 1950 is op dezelfde plaats volgens hetzelfde plan als in 1932 een nieuwe kerk gebouwd.

Nadat in 1932 te Bergen een nieuwe kerk gereed gekomen was, is de oude gesloopt met uitzondering van de toren. Deze heeft namelijk een bijzondere historische waarde. Hij dateert ongeveer uit dezelfde tijd als die van Afferden (dertiende eeuw). In 1941 is de toren te Bergen gerestaureerd. Hij heeft 3 stenen geledingen, respectievelijk van oersteen, mergelsteen en baksteen. De oorlog he eft deze fraaie gerestaureerde toren enkele jaren later helaas weer zwaar gehavend. Het herstel van deze mooie toren behoort thans nog tot de vrome wensen.

46

-:.

~

s-.

....?..

~-

~~

~

fgergen, a. a.flaas.

~

Het straatbeeld van Bergen, genomen vanaf de plaats waar in 1917 het gemeentehuis gebouwd zou worden. Op deze foto, welke dateert van 1900, ziet men rechts op de voorgrond het cafe van Douveren.

Na de afsluiting van een landbouwhuishoudcursus in 1934 werd een groepsfoto gemaakt van de cursisten met de leerkrachten en het bestuur van de plaatselijke boerenbond vaal' de rnuziekzaal van de fanfare "Les Montagnards" (het gebouw, waarin tot 1917 het gemeentehuis gevestigd was). Zittend van links naar rechts: L. Zeegers, W. v. d. Hoogen, J. Maas, J. van Douveren, kapelaan G. Crerners, M. Tops (secretaris van het hoofdbestuur van de L.L.T.B.), pastoor J. Munnecom, J. Gobbels (kringvoorzitter van de L.L.T.B.) en de lerares sen Hendrickx en Arts. Staande links de landbouwonderwijzer L. v. d. Berg en rechts J. Joosten.

47

48

Het centrale punt van elke gemeente is het gemeentehuis. Deze foto is een weergave van dit centrale punt in de dertiger jaren. Dit gemeentehuis is als zodanig gebruikt van 1917 tot 1969. Omdat het verkeerstechnisch nogal ongunstig gelegen was, is het in 1970 gesloopt.

In 1932 vierde de schutterij Sl-Petrus te Bergen met de nodige luister haar zilveren bestaansfeest. V 66r het gerneentehuis werd een foto gemaakt van het bestuur en de leden van de jubilerende vereniging met de gasten, Op de eerste rij staan van links naar rechts de heren K. Mulders (met trorn), F. Geenen, J. Rijniers, Th. Janssen. M. van Bomrnel, W. Geurtjens (schutterskoning), E. Otten (burgerneester), W. Derks (gerneentesecretaris), W. van Treeck, O. Nikkessen en P. Niesten.

49

50

De verbindingsweg tussen Bergen en Aijen bedreigd door het hoge water. De lage weilanden zijn reeds overstroomd. Op de voorgrond staat P. Niesten nit Bergen; achter hem ziet men de smederij van Cox en daarnaast rechts de timrnerwerkplaats van Reintjes en daarachter is de torenspits van de oude kerk nog te zien.

De Aijense Bamberg was eigendom van het kasteel Well. In 1852 hebben de heren van het kasteel hier een windrnolen laten bouwen orndat toen tussen Afferden en Well geen gelegenheid was om het graan te laten mal en. In 1906 is de eigendom van deze molen, ook weI Sint-Antoniusmolen genoernd, overgegaan aan de familie Jetten en in 1938 aan de molenaar Th. Simons. Door de ligging nabij de Maas was deze molen een goed baken voor de schippers bij hoge waterstanden. De molen was in de laatste maanden van de oorlog 1940-45 een gewild mikpunt van de scherpschutters. Na de oorlog is dit bouwwerk niet meer hersteld.

52

Voor de bevolking van de gemeente Bergen is de zuivelfabriek te Aijen gedurende vele jaren van grote betekenis geweest. In 1917 is deze fabriek opgericht. Tot 1967 is deze fabriek in bedrijf geweest. In verband met de concentratie en schaalvergroting in deze bedrijfssector is deze fabriek wen gesloten,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek