Bergen in oude ansichten

Bergen in oude ansichten

Auteur
:   J.G. Donker
Gemeente
:   Bergen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4034-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Temidden van de andere dorpen der gemeente Bergen was Well in het verleden reeds een plaats van allure. Het is dan ook niet te verwonderen dat men in beschrijvingen en aanduidingen van het oude Well soms de benaming de stad of het stedeke Well aantreft. Rand de eeuwwisseling had men te Well reeds een bondshotel van de A.N.W.B.

53

t:lr~e1 uit Well (L.)

54

De Grotestraat te Well omstreeks 1905.

Well a. d. )t{aas

4518

De Maas, welke over een lengte van ongeveer30 km de westelijke begrenzing vormt van de gerneente Bergen, heeft de contacten met de plaatsen aan de overzijde van die rivier altijd bemoeilijkt. De veerponten hebben de belemmeringen voor deze contacten zoveel mogelijk weggenomen. Een van deze schakels tussen beide Maasoevers was het veerpont tussen Well en Wanssum (opname ± 1900).

55

Guers!rC)~ming te lih. ~!aart 1910

56

De brede stroom del' Maas is niet altijd even liefelijk, Hoge waterstanden kunnen soms zeer hinderlijk zijn zoals blijkt uit deze opname welke een beeld geeft van de Grotestraat te Well in maart 1910.

Het priesterkoor van de parochiekerk te Well dateerde nit het begin van de zeventiende eeuw. Dit decoratief rijke priesterkoor is een bevestiging van de betekenis en het aanzien van de plaats Well temidden van de omliggende dorpen.

57

'.

Well (J1.olenhui).

~l'Iolen.

58

Waar men een kasteel aantreft kan men ook verwachten dat er een korenrnolen is. De heer van het kasteel had veelal cen rnolen, waar zijn onderhorigen hun koren rnoesten laten mal en. Aan het einde van de weg van het kasteel Well naar de Rijksweg Venlo-Nijmegen heeft tot 1945 dan ook een molen gestaan. Hierboven de molen en het molenhuis, dat thans nog be staat ais cafe-restaurant Vink.

De molen van Well in het straatbeeld van omstreeks 1940. Aan de rechterzijde van de weg ligt de voormalige marechausseekazerne.

59

WE~L

Groc-e vvaci

60

De gemeente Bergen is altijd goed voorzien geweest van cafe's. In elk dorp en gehucht kon men verschillende lokaliteiten met een Verlof of een Volledige Vergunning aantreffen. De Grote Waay te Well beschikte jarenlang niet aileen over een eigen tapperij maar ook brouwerij. Deze foto uit 1910 bewijst dat het goed toeven was op de Grote Waay.

I("" .?.? ft hler 4<1" d.Ql' "".j .led kdl' il< beler lIe(1HlI4<n )a It 2 e.9 en V d n dll n 11 e e ?

En ne r in S "cln de m e n sc en

v " WE L.

Een bekend logement was te Well aan de grens gelegen van 1880 tot 1916. Hier woonde .I. Janssen. beter bekend als Jan de Duve!. In dit logement hebben zich allerhande taferelen afgespeeld, welke men in een ouderwets grenscafe kan verwachten. Op deze foto ziet men Jan de Duvel met baard, omgeven door enkele stamgasten. In de deuropening staat zijn vrouw. Over het leven van Jan de Duvel is in 1970 een streekroman verschenen geschreven door F. H. van Aerssen te Bergen.

61

62

De Kurnpcrhof ( 1927), de boerderij van de familie Daernen, op de Karnp te Well. Deze boerderij. welke dateerde van 1647, had in 1926 veel te lijden van de uitzonderlijk hoge watersranden bij de overstroming van de Maas, In 1931 is dit oude gebouw afgebroken. De bouwtrant van dezc boerderij was nauw verwant aan het nedersaksische type, dat men oak in het gebied van de Nederrijn veelvuldig kon aantreffen. Hel doorlopende dak was gedeeltelijk bedekt met rode pannen en de bovenste helft met stro. De voorgevel was 15 meter breed en de zijgevel ongeveer 40 meter lang.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek