Bergen in oude ansichten

Bergen in oude ansichten

Auteur
:   J.G. Donker
Gemeente
:   Bergen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4034-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De Kamperhof (1920) met links lie waterput met putwip om het water omhoog te hulen. Naast de put was het .Juitenrek" aangebracht om de schoongewassen rnelkbussen te laten drogen. Or de achtergrond het bakhuis, waar regelmatig het brood voor eigen gebruik werd gebakken.

63

WELL (L.)

Sint Rochus Kapel-Kamp

In 1715 heeft Derek Daernen, een berniddelde jonggezel van de Karnperhof te Well. de St.Rochuskapel gebouwd, zeals de graaf van het Wellse kasteel in 1709 een Barbarakapel had laten bouwen nabij het kasteel. De familie Daemen heeft sedertdien deze kapel, gelegen aan de weg van Aijen naar Well, steeds goed beheerd en onderhouden. Het feest van St.-Rocbus op 16 augustus wordt hier nog steeds als een echt familiefeest gevierd. Bi] de terugkeer van de evacuatie in 1945 werd de kapel als een ruine aangetroffen, In 1947 is de kapel voorlopig en in 1959 weer definitiefhersteld.

Bij het kasteel te Well beyond zich de Barbarakapel, welke weliswaar veel oorlogsschade had opgelopen maar toch nog wel hersteld had kunnen worden. Doordat dit niet tijdig gebeurd is, heeft de jeugd dit bouwwerk tot een rume gemaakt. In het rapport van een kerkvisitatie van 1742 wordt deze kapel genoemd naast die van de H. Catharina te WelJerlooi en die van de H. Rochus Op den Camp als een van de drie kapellen, behorende tot de parochie van de H. Vitus te Well,

66

Het bejaardenhuis te Well, voorheen Kindje Jezusgesticht geheten. Het huis, dat rechts nog voor een klein gedeelte zichtbaar is, was het vroegere woonhuis van de famiJie Elders. Een stichting, welke door deze familie in het leven geroepen is, was het begin van de bejaardenzorg, welke de zusters Dienaressen van de H. Geest sedert 1916 op zich genomen hebben, Het woonhuis van de familie Elders is later afgebroken. De naam van de stichter is behouden gebleven in de tegenwoordige benaming van het bejaardenhuis "Eldershome".

In de twintiger en dertiger jaren moesten de dorpsbewoners meer dan tegenwoordig zelf zorgen voor het nodige vertier en de onrnisbare ontspanning, Dit was een aansporing om tonee!opvoeringen te organiseren. Tegen het "gemengde" tonee! werden door de geestelijkheid nogal eens bezwaren geopperd, zodat de vrouwenrollen dan maar aan mannen werden toebedeeld. Deze Wellse toneelspelers zijn van links naar rechts de heren G. Krebbers, L. Vink, P. Stevens, A. Vink, R. Klabbers, J. Drissen en J. Krebbers.

67

68

De interesse voor de voetbalsport heeft in de gemeente Bergen ook reeds lang bestaan, zoals blijkt uit deze toto van de Wellse Voetbalvereniging (± 1930) met in het midden de voorzitter J. Schreurs (hoofd del' school) en de geestelijk adviseur S. Laerners (kapelaan),

In de zaal "Onder de Linden" (thans zaaI Klabbers) hield de harrnonie van Well in 1930 een fancy fair, waaraan door een groat aantal meisjes werd medegewerkt. Zittend van links naar rechts de bestuursleden P. Jenneskens, H. Verheijen, H. Koppers, H. Derks en H. Krebbers.

69

70

De Grenswacht te Well in 1914. Omdat de gemeente Bergen over een lengte van 29t km grenst aan Duitsland is het begrijpelijk dat de Nederlandse militairen een belangrijke plaats innamen in het dorpsbeeld van de mobilisatietijd 1914-1918.

De oogst op het landgoed .Jiet Wells Meer" met een oppervlakte van meer dan 300 ha cultuurgrond was jaarlijks zeer groot maar aan arbeidskrachten was er geen gebrek, zoals blijkt uit deze foto, gemaakt bij het plukken van augurken. (± 1925)

71

Het sorteren van de aardappelen in de landbouwschuur van het "Wells Meer". Dit was allemaal handwerk, waarbij vooral vrouwen als seizoenwerksters werden ingeschakeld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek