Bergen in oude ansichten

Bergen in oude ansichten

Auteur
:   J.G. Donker
Gemeente
:   Bergen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4034-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Wellerlooi heeft tot de parochie Well behoord totdat het een eigen kerkelijke voorziening kreeg. In 1888 werd het kleine neo-gotische kerkje gebouwd vol gens het model van het kerkje van de Smakt, dat twee jaren eerder gebouwd was naar het ontwerp van architect Joh. Kayser.

73

De voornaamste voorzieningen van Wellerlooi omstreeks 1910 zijn op deze kaart te zien: boven bierhuis-winkelier-bakker van Aerssen en onder de school met de waning van het hoofd der school op de voorgrond en de kerk op de aclr.ergrond.

Rond de eeuwwisseling kon men langs de Maas meerdere steenovens aantreffen, waar menige arbeider uit de gemeente Bergen seizoenwerk he eft verricht. Deze bedrijven, waar uitsluitend met man- en paardenkracht werd gewerkt, werden nabij de Maas opgericht omdat men in de onmiddellijke nabijheid de nodige klei kon uitgraven. Deze foto is omstreeks 1895 gemaakt van de steenbakkerij van de gebroeders Hermans uit Wellerlooi. Dit bedrijfje, dat gelegen was nabij de grens van Well en Wellerlooi tel' hoogte van Den Aschwater, is tot 1910 in exploitatie geweest. Rechts vooraan staat Leo Swemers, die de klei in de leemmolen gooit. Het paard moest de gehele dag rondlopen en de houten boom trekken, waaraan de schoepen bevestigd waren om de klei kneedbaar te maken.

75

76

In 1932 hebben de broeders van O.L. Vrouw van VII Smarten uit Voorhout een groot landhuis met bedrijfsgebouwen en ongeveer 80 ha grond aangekocht van de familie Haffmans. Dit complex was gelegen aan de Rijksweg, waar de Rode Beek de grens vormt tussen de gemeenten Bergen en Arcen en Velden. Hier werd gevestigd het Juvenaat St.Joseph, het opleidingsinternaat voor de eigen broederscongregatie.

Deze foto van her binnenterrein van het juvenaat te Wellerlooi (1934) geeft een beeld van de besloten kloostersfeer van dit opleidingsinternaat. Aanvankelijk had dit instituut te Wellerlooi-Hamert voor de inwoners van de gemeente Bergen en de omliggende plaatsen geen betekenis. Sedert 1940 is de beslotenheid geleidelijk doorbroken en de aan dit juvenaat verbonden ulo- en technische school hebben in steeds toenemende mate leerlingen uit de omgeving de gewenste scholing en vorrning gegeven.

78

In de dertiger jaren vestigde zich in het bosgebied van Wellerlooi de kluizenaar Theophil Wagner, die in rnei 1940 bij de inval van de Duitsers opeens verdwenen was. Naast een kleine hut, welke voornamelijk dienst deed als dagverblijf, had hij een wagen, welke dienst deed als slaapgelegenheid.

Reeds vele jaren voordat in de gemeente Bergen gedacht werd aan de mogelijkheid een aantrekkelijk recreatiegebied te worden, waren er bezoekers, die hier af en toe ontspanning wisten te vinden. Dit blijkt onder andere uit deze opname van het Geidel's kanaal nabij de brug in de Rijksweg N ijmegen- Venio op de Hamert (1913).

'--- ( ;,·J<!,·ms·il kanaal h!j 1>" Ha m--r-t .

80

Hier is het punt gekomen dat we onze tocht door het verleden van de gemeente Bergen moeten beeindigen, We stellen u voor met ons in de tram te stappen om als reiziger eerste of tweede klas - naargelang onze beurs het toelaat - uit dit veri eden te vertrekken. Ais u vroeger vaker met de tram gereisd hebt, zult u hier zeker de conducteur J. Hendriks, betel' bekend als "Hannes van de tram", herkennen. Hij zal aanstonds het fluitsignaal geven dat de tram kan vertrekken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek