Bergen op Zoom in oude ansichten deel 2

Bergen op Zoom in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F. Dons en J.C. Roelands
Gemeente
:   Bergen op Zoom
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2122-4
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergen op Zoom in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

89. De leden van "De Ware Broeders". 1. Piet Schot, 2. Janus Nuyten, 3. Piet Hendrickx, 4. Piet Dons,S. Jan Zwaan, 6. Rinus Hendrickx, 7. Jos Molenaar, 8. Willem Suikerbuyk, 9. Dre Vlegels, 10. Aaike Baayen, 11. Martin Franken, 12. Kees van Dorst, 13. Cor van Gaans (de vrouw van de kastelein), 14. Henk Houtman, 15. Suus K1aasen, 16. Almekinders, 17. Geert Carpe, 18. Ko Nuyten, 19. Jan Dons, 20. Giel Hendrickx, 21. een onbekende, 22. Wouter Franken, 23. Jan Stoffels en 24. Herman Janvier.

Groole ]'!larkl, Bergen op Zeem

90. Omstreeks de jaren 1905-1910 had de Grote Markt een heel ander aanzien dan nu. In het pand op de hoek Markt-Zuivelstraat was toen de fotozaak van Van Melle gevestigd. Ret in 1973 afgebrande Chinese restaurant deed in die dagen dienst als koffiehuis van Verhoeven, waar voor een stuiver ook een glas schuimend bier verkrijgbaar was. Ret pand daarnaast was "De Gouden Leeuw", dat op 9 augustus 1903, om 9 uur 's morgens, tijdens de hoogmis in de Heilige Maagd, instortte. Aan de andere kant, naast de ingang van de protestantse kerk, had men cafe "Breda" van Bierstekers. Interessant om te verme1den is dat mevrouw Bierstekers een broer had, die in drie eeuwen heeft ge1eefd. Hij werd namelijk geboren in 1799 en overleed in 1901.

Bergen op Zoom - Hoogstraat

91. Bombardementen van de Franse be1egeraars in 1747 hebben tot gevolg gehad dat de vroegere bebouwing van de Hoogstraat geheel werd verwoest. De panden van de Hoogstraat, met hun statige geve1s, dateren dan ook allemaal van na 1747. Links staan de huizen waarin zich in 1901 de Broeders van Huybergen vestigden. Achter deze huizen stond de Franciscusschoo1, beter bekend als de Broedersschoo1, welke in 1977 is gesloopt om p1aats te maken voor een woningencornplex, de Franciscusberg genaamd. In de Hoogstraat hebben altijd vee1 vooraanstaande person en van de stad gewoond, zoals onder anderen notaris W.J. van Gruting, architect J. Gie1es en deurwaarder J. van de Linde.

Bergen op Zoom Groote Kerk

92. AI in de dertiende eeuw werd op de plaats waar nu de Gertrudiskerk staat begonnen met de bouw van een kerk. In de vijftiende eeuw begon men deze kerk te vergroten en te verfraaien. Ret nieuwe gedeelte werd to en gewijd aan de patrones van de stad, de heilige Geertruida, en later is men de kerk naar ha~r blijven noemen. Ruim honderd jaar heeft het geduurd voordat het gebouw helemaal was voltooid. Vanwege het feit dat de kerk vele oorlogen heeft moeten doorstaan, door brand werd geteisterd en van 1580 tot 1584 als kazeme werd gebruikt, is er veel schade aan het gebouw toegebracht. Behalve de hoofdingang op de Markt had de kerk een ingang in de Zuivelstraat en een naast de kosterswoning in de Kerkstraat.

93. Waar vroeger een geliefkoosd paradeveld van de militairen lag, werd in het jaar 1883 een feestzaal gebouwd, die de naam "Thalia" kreeg en was ontworpen door architect Van Genk. Op 3 september 1888 werd het gebouw in gebruik genomen. "Thalia" werd het middelpunt van elk openbaar feest dat in Bergen op Zoom werd gevierd. 's Winters werden er toneelvoorstellingen gegeven, voordraehten en lezingen gehouden en bij voorkomende gelegenheden vergaderingen belegd. Links en reehts van de hoofdingang waren de restauratiezalen, links die voor de leden en rechts die voor de niet-leden. In de tuin van "Thalia" werden's zomers in de kiosk regelmatig concerten gegeven, onder andere door de stafmuziek van het 3e Regiment Infanterie.

Bergen op Zoom - ?? Thalia"

Groote Societe!t, Bergen op Zoom

94. De Groote Societeit.

In 1908 kreeg de Groote Societeit, die voorheen in de Lievevrouwestraat was gevestigd, het gebouw tot zijn beschikking dat op deze kaart staat afgebeeld. Het pand lag op de hoek van de Koevoetstraat en de Kerkstraat en grensde aan de linkerkant aan het Thaliagebouw. Daarvoor lag een grote tuin, thans "De Stenen Tuin" geheten. In de nu nog aanwezige kiosk werd ook vaak gemusiceerd door "Kolping's Zonen", "Eenheid Maakt Macht" en "Arbeid Adelt". Na de Tweede Wereldoorlog gingen de societeit "Thalia" en de Groote Societeit op in de nieuwe "Grote Societeit Thalia". Na de afbraak van het complex verrees er een grote levensmiddelenzaak.

95. In het pand links op de hoek van de Huybergsestraat was vroeger het koffiehuis van Touw gevestigd. Later is het "Den Hollandsche Tuyn" geworden, dat lange tijd eigendom is geweest van Aarts. Lang voordat het koffiehuis er was, stond op diezelfde plaats het cellezustersklooster. Op het einde van de straat, aan de rechterzijde (het huis met het schuine dak) stond het cafe "De Lange Jan" van Franken, het stamcafe van vele hoveniers. Toen daar later "De Peperbus" in was gevestigd, is het pand helemaal afgebrand. Rechts op de voorgrond ligt nu het St.-Josephplein.

96. In de Kloosterstraat stond vroeger de tabak- en sigarenfabriek van de Gebroeders De Werd. Later werd in dat gebouw een school gevestigd. In de St.-Josephstraat had men de ingang van de tuin van de Vetpan. Ook de welpen, die later hun "hoI" hadden onder het gebouw van de Vetpan, kwamen hierlangs binnen. Aan de tuin van de Vetpan grensde het voormalige Smitskerkje, dat later nog dienst heeft gedaan als onderkomen van de verkenners van de St.-Jozefparochie. Tegenover het Smitskerkje stond vroeger de Wouwsche Melkfabriek. Voorts waren in de St.-Josephstraat onder andere wasserij "De Lelie" van ChI. Roeling en houthandel K. Hiele gevestigd.

97. Deze ansichtkaart is uitgebracht ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de "St.-Josephs-Gezellen Vereeniging" in 1907. In dat jaar werden er verschillende jubileumconcerten gegeven in de kiosk, die in 1904 in de tuin van "De Vetpan" was geplaatst. Tijdens een van die concerten, namelijk dat van 16 juni, heeft de heer Serre een foto genomen, welke later in de vorm van een ansichtkaart verkrijgbaar was. Het gebouw "De Vetpan", gelegen op de

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek