Bergen op Zoom in oude ansichten deel 2

Bergen op Zoom in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F. Dons en J.C. Roelands
Gemeente
:   Bergen op Zoom
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2122-4
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergen op Zoom in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Bergen op Zoom De Visschershavan

,-'

9. Deze ansichtkaart geeft de situatie van de Vissershaven van omstreeks 1905 weer. Rechts op de achtergrond, voor de schoorsteen, weer het bekende Groot Arsenaal. Ret grote huis links was de woning van de toenmalige directeur van de Zoutkeet. De aanlegsteiger, links op de voorgrond, was wat lager gelegen dan de straat en vormde een leuke speelgelegenheid voor de kinderen uit de buurt, hoewel het spe1en daar toch verboden was. Aan deze steiger werd de vis verkocht, die men tevoren op de Schelde had gevangen. De stellage uiterst links was van de suikerfabriek. In de herfst werden daar de suikerbieten gelost.

Zuid-Nederlandsche Spiritusfabriek, Bergen op Zoom (Holland)

K. L. M.-foto, Copyrie-ht.

10. Deze luchtfoto van het complex van de Zuid Nederlandsche Spiritus Fabriek is gemaakt door de KLM. Op de voorgrond de volkstuintjes van de arb eiders die werkzaam waren bij de spiritusfabriek. Volgde men de weg die leidt naar de linker hoek (onder) van deze foto, dan kwam men bij de Gemeentelijke Bad- en Zweminrichting. De fabriek links van deze weg was de zoutziederij van de Gebroeders Juten. Duidelijk is achter de spiritusfabriek de Ham met de buitenhaven te zien. Rechts op de achtergrond het Groot Arsenaal, dat toen dienst deed als kazerne, met links daarvan, nag juist zichtbaar, de voormalige Potasfabriek.

. ~

.. -:-

. ~

,...: .

~ . -'* -.:

- -_10-

._ ...? _----~

.... - ~

-" -. -"-

11. Wanneer men aan het einde van de haven het oude bruggetje over de nieuwe haven overging, kwam men aan een weg, die liep tussen de gebouwen van de grote zoutziederij en de spiritusfabriek. Even voorbij de hoofdingang van de spiritusfabriek kon men dan via een dijkje de Gemeentelijke Bad- en Zweminrichting bereiken. Zowel voor dames als voor heren was een diep en een ondiep bad beschikbaar. Deze gaven de Bergenaren de gelegenheid een frisse duik te nemen in het zoute water. Door een stelsel van sluizen was het zwembad met de buitenhaven verbonden, waardoor het water regelmatig kon worden ververst.

12. Aan de zuidwestzijde van de stad, regen de Schelde, lag het voor die tijd enorme exercitieterrein "Kijk in de Pot", voor de Bergenaren "Kiek in de Pot". Hier lagen de schietbanen van het garnizoen Bergen op Zoom. Vroeger lag hier een geretrancheerd kamp. Tijdens de mobilisatie van de oorlog 1914-1918 stand er op "Kijk in de Pot" een groat tentenkamp. Dit diende voor de opvang van Belgische vluchtelingen. Sinds de jaren na de Tweede Wereldoorlog wordt op dit terrein het concours hip pique georganiseerd. In de beginjaren van het concours hip pique was de organisatie ervan in handen van kapitein Witte.

Kurhaus te Bergen op Zoom

13. Deze foto van het strandleven dateert van omstreeks 1908. Tijdens warme zornerdagen trok men in groten geta1e naar het strand van de Oostersche1de. Echt gaan zwemmen was er to en echter vee1 minder bij. Men beperkte zich meestal tot het oprol1en van de broekspijpen, alvorens men ging "pootje baden". Ook een ritje op een eze1 behoorde tot de mogelijkheden, Op de achtergrond het vermaarde Kurhaus, dat tot spijt van ve1e oudere Bergenaren later werd afgebroken.

-?:"

14. Ret strand achter het terrein "Kijk in de Pot" was tijdens warme zomerdagen een centrum van vermaak voor groot en klein. Daar stond ook het bij de vorige kaart reeds genoemde Kurhaus, waar van alles verkrijgbaar was om de honger te sti11en of de dorst te lessen na het nemen van een verkwikkend bad. Deze foto van het Kurhaus is gemaakt op 11 september 1910. Op deze dag was er een vliegfestijn georganiseerd. De Be1gische vliegenier Verstraeten gaf toen een vliegdemonstratie. Een gebeuren dat, gezien de overste1pende be1angstelling, geen enke1e Bergenaar wilde missen.

15. Deze foto geeft een beeld van een gedeelte van de haven van omstreeks 1915. De drukte binnen de haven was afhankelijk van het watergetijde. Met vloed kwamen de schepen met hun handel binnen en met afgaand getij voeren zij weer uit. Op de voorgrond enkele Bergse vissersboten en een gedeeltevan de Ham.

Bergen-op-Zoom

Kazerne-Arsenaat

16. Op deze kaart ziet men een klein gedeelte van de oude binnenhaven. Links was de stoombootonderneming van beurtschipper J.e. Rubsaam gevestigd. Dit bedrijf onderhield geregelde rechtstreekse verbindingen met plaatsen als Amsterdam, Rotterdam, Gouda, Zaandam, Haarlem, Leiden, Schiedam, Utrecht en enkele plaatsen in Zeeland, zoals Zierikzee, Goes, Vlissingen, Bath en Hansweert.

BERGEN OP ZOOM

DE HAVEr

17. In de haven nabij de Bonte Brug heerste in het najaar altijd een grote drukte vanwege de suikercampagne. In deze haven werden de suikerbieten gelost. In een maud werden de bieten uit de schepen gedragen, om daarna naar de aan de haven gelegen suikerfabriek van Wittouck te worden vervoerd. Ondanks de drukte vond men toch nog weI even tijd om voor de fotograaf te poseren. Rechts op de voorgrond een groepje dragers, de suikerbietenmanden op het hoofd. Links van de Bonte Brug, in het voormalige bastion Hartel, zag men vroeger de houten standaardmolen, die op nog veel oude ansichtkaarten van de haven voorkomt.

Bergen op Zoom -- Spuihuis

18. De haven, die nu is gedempt en waar tegenwoordig de wekelijkse markt wordt gehouden, vormde een, economisch gezien, belangrijke plaats in de stad. Vanouds waren hier oak bekende bedrijven gevestigd, waaronder de kunstaardewerkfabriek "De Kat", de stalhouderij van W. van Egeraat en Adriaan Bakx Verhuizingen. Verder leverden de Bergse vissers natuurlijk een niet onaanzienlijke bijdrage in de economie van de stad. Op de achtergrond de Rijkebuurtstraat met de Gevangenpoort en links het Spuihuis, beide in hun oude glorie hersteld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek