Bergen op Zoom in oude ansichten deel 2

Bergen op Zoom in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F. Dons en J.C. Roelands
Gemeente
:   Bergen op Zoom
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2122-4
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergen op Zoom in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Bergen 0 Zoom

'II Sloomlr. weg naar Tholen en Arti llerie Kazerne

-- -- ...

29. Deze kaart is van een latere datum dan de vorige. Links voor de artilleriekazerne zijn reeds bijgebouwen geplaatst en ook staat er al een telegraafpaal. Reehts, tussen de bomen door, liepen de rails van de tram van Bergen op Zoom naar Tholen. Op het bordje, reehts op de voorgrond, stand vermeld dat het betreden van deze grand levensgevaarlijk was in verband met het passeren van de tram. Later is in het midden van de Stulemeyerlaan een fontein geplaatst, die werd vervaardigd door de Bergenaar P. Dingemans.

Avenu Prinsea Wilhelmina

BERGE.- OP ZOO:M

30. A venue Prinses Wilhelmina.

Deze straat is thans genoemd naar burgemeester Stulemeyer, die burgervader van Bergen op Zoom was van 1924 tot 1929. Deze foto dateert van omstreeks 1919. Op de voorgrond enkele kinderen op weg naar huis, komende van de Broedersschool in de Boxhornstraat. Deze school werd gebouwd in 1908. Links de artilleriekazerne en rechts, het eerste huis, de woning van pater Van Mansfeld, de rector van het carmelitessenklooster aan de Halsterscheweg en tevens directeur en mede-oprichter van de Rooms-Katholieke Veiling. Aan dezelfde kant, toen op nummer 16, was Henning en Smout Assurantien annex de N.V. Onderlinge Glasverzekering Maatschappij "Neerlandia" gevestigd.

Oranje Nassaustraat - Bergen op Zoom.

31. Oranje Nassaustraat.

Aan het begin van de stad, wanneer men deze uit het noorden binnenkwam, lag de Oranje Nassaustraat. Links op de hoek het pand waarin burgemeester Hulshof nog heeft gewoond. In deze straat staat ook de villa die vroeger het eigendom is geweest van advocaat Van Hasselt en die nog door vele Bergenaren als zodanig wordt aangeduid. Thans zijn er het bureau van gemeentewerken en dat van bouw- en woningtoezicht in gevestigd. Aan de rechterzijde is nag een klein gedeelte van ·d'e Wilhelminakazerne te zien. De Oranje Nassaustraat heet nu Westersingel en is een van de drukste straten van de stad.

Berge", op Zoomsche Ossenkar

. t.:itg. A. !. A. de Kok. Bergen oe Zoom.

32. Ossekar.

Ret tuindersbedrijf had het in de jaren rond 1900 beslist niet gernakkelijk. De meeste hoveniers vervoerden hun produkten nog met de zogenaamde "kret" of kruiwagen. De hovenier op deze ansichtkaart had het a1 wat beter, daar hii in het bezit was van een as met ossewagen. Deze foto is genomen bij de Wilhelrninakazerne, op de hoek van de Oranje Nassaustraat. Van bebouwing was daar toen bijna nag geen sprake.

TnO'ang Wandel park

BERGEX OP ZOOM

33. Heilige Martelaren van Gorcum.

Eind 1903 kreeg Henricus Vermeulen van monseigneur Ley ten de opdracht in Bergen op Zoom een nieuwe parochie te stichten. Aan de Boxhomstraat werd bouwgrond aangekocht en in september 1904 werd de bouw van kerk en pastorie gegund voor de som van f 115.000,-. De eerstesteenlegging vond plaats op 6 juni 1905. Op 14 februari 1906 werd de parochie officieel opgericht en op 26 mei 1907 had de plechtige kerkinwijding p1aats. De toren werd pas in 1913 gebouwd. De daarin geplaatste klokken en het uurwerk waren een geschenk van de familie De Meulerneester, Tijdens de Tweede Wereldoorlog, op 27 oktober 1944, werd de toren opgeb1azen. Pas in 1961 kreeg de kerk haar huidige toren.

SERGE OP ZOOM.

Sn;:=: SERGSCH=:S-RAAT.

34. De Steenbergsestraat.

Deze foto van de Steenbergsestraat is genomen vanaf de noordzijde. Uiterst reehts staat het huis waarin vroeger de familie Testers heeft gewoond. Daarnaast het pand van de kamerbehanger Weyts en vervolgens het voormalige pension "De Prins van Luik" van Simons. In deze straat stond to en ook al een meubelzaak, narnelijk die van A. Storimans. Onderaan de Steenbergsestraat, op de hoek van de Kruisweg, thans de Mariahoek, is de modezaak van Cahen. Verder waren reehts onder andere gevestigd: de ijzerwarenhandel van Van Eekelen, banketbakkerij Segers, sigarenmagazijn De Groot en de manufaeturenzaak van Nelissen.

35. Het Markiezenho],

Ret mooiste gebouw van de stad is zonder twijfel het Markiezenhof in de Steenbergsestraat. Ret is enig in zijn soort in Nederland. Ret gebouw is ruim vijfhonderd jaren oud. Jan van Glymes, bijgenaamd "Jan met de lippen ", liet het tussen 1485 en 1511 bouwen. Dat het hof groots werd opgezet, blijkt wel uit het feit dat het een eigen bakkerij en bierbrouwerij bezat. In 1957 is het Markiezenhof overgegaan van defensie, dat het jarenlang a1s kazerne heeft gebruikt, naar de gemeente. Kort daarop kon met de restauratie van het gebouw worden begonnen en sindsdien worden kosten noch moeite gespaard om het Markiezenhof in zijn oorspronkeliike staat terug te brengen.

.teenber"5~he straat,

BERGE.· OP ZOO)£.

36. Steenbergsestraat.

Deze kaart van rond de eeuwwisseling toont ons nogmaals de Steenbergsestraat, maar nu gezien vanaf de Kruisweg. De vrouwen ziin nog gekleed in Brabantse klederdracht. De vrouw met de grote mand, rechts op de voorgrond, is waarschijnlijk op weg naar de eiermarkt, die op de Grote Markt werd gehouden, maar ook wel op het Zuivelplein, in de Zuivelstraat en op de Vismarkt. De hoveniers met de duwkar brengen hun produkten naar de veiling. Links lopen de tramrails naar Tholen. Op de achtergrond links, het gele gebouw, weer de vroegere woning van de bekende familie Testers. Rechts het Markiezenhof, dat toentertijd in gebruik was als kazerne met de naam Prinsenhof.

MIL. <::ANTINE MARKIEZENHOF.

37. In het Markiezenhof, dat dienst deed als kazerne, was natuurlijk ook een kantine, waar de militairen hun vrije tijd konden doorbrengen met het spelen van een partijtje biljart onder het genot van een drankje. Op de boog boven de biljarts prijkte reehts de beeltenis van koningin Wilhelmina en links die van prinses Juliana. Links op de achtergrond nog een reclame van een van de meest gerookte sigaretten in die tijd, namelijk van het merk Turmac.

.BERGE~ OP ZOO~1. '75mnenplaats "Ka-::.erne ~larkip.z.nhof~ Uit~ G )anSStll

38. Uit alles blijkt dat het oude hof een grote, op een boerderij lijkende woning was. Ret eigenlijke woonhuis was op het zuiden gelegen. Ret front daarvan was ongeveer even breed als nu de Hofzaal lang is. Achter de eetzaal bevond zich de opbergplaats voor het keukengerei. Aan de zuidzijde daarvan stonden de keuken en de bijkeuken. Achter de muur daarvan liep de grebbe, waarin men het afvalwater loosde. Op deze ansichtkaart ziet men de keuken uit de tijd dat het Markiezenhof in gebruik was als kazerne. Voor de ingang een groepje soldaten en het keukenpersoneel. Ret lage gebouwtje, uiterst rechts, is er door de genie aangebouwd, maar is later afgebroken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek