Bergen op Zoom in oude ansichten deel 2

Bergen op Zoom in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F. Dons en J.C. Roelands
Gemeente
:   Bergen op Zoom
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2122-4
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergen op Zoom in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Kampement van het Sde Reg. Infanterie to BERGE~T OP ZOOM.

39. "Kijk in de Pot".

Aan de zuidzijde van de stad, aan de Schelde, ligt het voormalige militaire exercitieterrein "Kijk in de Pot". Regelmatig werden hier de tenten opgezet van het 3e Regiment Infanterie te Bergen op Zoom. Op de voorgrond de militairen aan het middagmaal. Deze foto dateert van 1900. De schrijver van deze ansichtkaart geeft op de achterzijde duidelijk blijk van zijn misnoegen als hij schrijft: Gezond en wei aangekomen, maar wij liggen hier als de varkens in het stroo.

40. Ook deze foto is genomen op "Kijk in de Pot". Nadat het geretrancheerd kamp hier niet meer was, deed het dienst als schietterrein voor zowel het garnizoen als voor de plaatselijke schutterij. Een aantal schietbanen van ongelijke lengte lag hier evenwijdig naast elkaar. Een ander exercitieveld, waar gewoonlijk ook parade werd gehouden, was het niet ver van daar gelegen Glacis, thans Plein 13 genoemd.

41. De Lievevrouwestraat is altijd een van de voornamere straten van de stad geweest. Dat is ook duidelijk te zien aan de breedte van de straat en aan de statige gevels. Deze gevels zijn niet altijd zo geweest. Tijdens de ontploffing van de Stoelemat namelijk, werden veel gevels beschadigd. Deze werden echter later opnieuw opgetrokken. Enkele bekende zaken in de Lievevrouwestraat van rond de jaren twintig waren: de houthandel van J. de Vos, de damesmodezaak van mejuffrouw G. Hasser, voorheen van de gezusters Beekman, de muziekhandel van H. Zander en het sigarenmagazijn van B. Stuart.

42. De Kruisweg,

Op deze ansichtkaart zien we de Kruisweg en een gedeelte van de Kortemeestraat. Op de Kruisweg komen de Steenbergsestraat, de Lievevrouwestraat, de Kortemeestraat en de Fortuinstraat uit. Links op de voorgrond vindt de "finale uitverkoop" plaats van het kledingmagazijn Cahen. Later is daar een vestiging van Simon de Wit gekomen. De Kortemeestraat was van oudsher een van de belangrijkste winkelstraten. Bekende namen in deze straat waren onder andere: Alex. Brenner, lunch- en tearoom; Stokman, levensmiddelen; magazijn "De Gunst" van H. Walder, specialiteit in .Julermanduitzetten"; "Au Bon Marche" van J. Hansen, herenkledingmagazijn, evenals dat van B.A. Cion-de Nijs,

Hoofdkanfoor. Bergen op Zoom.

Filielen : Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen, Tholen, Breda, Hansweert, Ossendrecht.

43. De Kortemeestraat.

In de Kortemeestraat was het hoofdkantoor van "De Kleine Winst" gevestigd. In deze winkel, een van de zeven zaken in Nederland van de Firma Weduwe 1. Merison-Stokman, waren koloniale waren verkrijgbaar. Behalve deze zaak in de Kortemeestraat had deze firma er in Bergen op Zoom nog een, namelijk in de Koepelstraat. Later is in dit pand de speelgoedwinkel van A. Thewes gevestigd geweest en thans is het een boetiek. In de winkel daarnaast zit nu een kledingzaak. Dat pand is in 1976 geheel gerestaureerd.

Bergen op Zoom. Portuinstraat.

44. De Fortuinstraat.

De Fortuinstraat is ook een van die oude winkelstraten behorend bij het "Vierkantje". Uiterst links de winkel van de firma Goosen. Daarnaast, het pand dat toen juist opnieuw werd gesehilderd, de juwelierszaak van Soesman. De laatste winkel aan de linker straatzijde was de spiegelzaak van de weduwe Van Genk. Uiterst reehts op de foto hangt een bord, dat aangeeft dat daar benzine verkrijgbaar was. Links daarvan het nog aanwezige hotel "De Gouden Leeuw", dat toentertijd in eigendom was van de heer H. Teitsma.

45. De Kremerstraat.

Deze foto van de Kremerstraat is genomen vanuit de riehting van de toenmalige Visehmarkt, nu Catharinaplein geheten. Ret eerste pand links op de voorgrond was de zaak van Gieles. Ret was een boekbinderij en tevens drukkerij van bid- en gedenkprentjes. Ook werden er religieuze voorwerpen verkoeht, zoals beeldjes, wijwatervaatjes en sehilderijen. Daarnaast bevond zich de winkel van Adriaansen, een meubel- en beddenzaak. lets verderop was de galanteriezaak van Schuurbiers met daartegenover de hoeden- en pettenzaak van Benning. Deze ansichtkaart dateert van omstreeks 1918.

remer traar BI£RGE!'i

Xremersiraai Bergen op ·3oom.

/

46. Kremerstraat.

Hier zien we een ansichtkaart van de Kremerstraat uit de mobilisatietijd van 1914. Deze foto is genomen in de riehting van de Visehmarkt, hetgeen duidelijk is te zien aan de slanke toren van de kerk van de Heilige Marte1aren van Goreum op de aehtergrond. In het eerste pand links was destijds de modezaak van Haaze gevestigd. Daarnaast was de sigarenwinkel van Korte, thans een radio- en televisiezaak. Reehts daarvan was een modezaak van Peek & Cloppenburg. Nog enke1e andere bekende zaken in de Kremerstraat waren: de manufaeturenzaak Albada Jelgersma, Hotel C1eiren en links, waar de bakkerskar voor staat, de bakkerij van Dixhoorn.

Vi chmarkt BERGEN OP ZOO)!

47. De Vischmarkt.

Deze prent toont ons de oost- en noordzijde van de vroeger zo geheten Vischmarkt, Het plein heette vroeger Vischmarkt, omdat daar de visafslag van Bergen op Zoom heeft gestaan. Rechts op de voorgrond zien we de voormalige stoombakkerij van de firma P. Loose met daarnaast het weeshuis. Links naast het weeshuis de Diaconie, waaruit later Avondvrede is voortgekomen. Bovenaan de Vischmarkt, op de hoek van de Mosselstraat, was de slagerij van Van Tilburg, met aan de overzijde daarvan het pand van Mieke Stoop. Daamaast woonde de heer De Bruyn, commissionair in groente en fruit en medeoprichter van de Rooms-Katholieke Veiling.

48. Oak de Vischmarkt deed - blijkens deze foto - tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst als opvangcentrum voor de Belgen. De straat staat vol met militaire voertuigen, die voor de aan- en afvoer van de vluchtelingen zorgden. Nag enkele zaken op de Vischmarkt, die de meeste Bergenaren omstreeks 1920 bekend in de oren klonken, waren: de "vleeschhouwerij" van Jac. van Tilborg, de N.V. Broodfabriek "De Zeeuw" en de groothandel in klompen, kaas en vis van de Weduwe S. Dietvorst-v.d, Avert en Zoon. Links bovenaan de Vischmarkt was oak de bakkers- annex levensmiddelenzaak van Jo Carels.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek