Bergen op Zoom in oude ansichten deel 2

Bergen op Zoom in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F. Dons en J.C. Roelands
Gemeente
:   Bergen op Zoom
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2122-4
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergen op Zoom in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

69. Kwam men vroeger uit het station, dan trof men ook toen reeds op de beide hoe ken van de Stationsstraat cafe-restaurants aan. Rechts was het cafe-restaurant van DarnenRademakers gevestigd, thans "De Blauwe Vogel", en links dat van Ooms, later van Seeters. Het tweede pand rechts, waarin nu ook een horecabedrijf is gevestigd, was toen een gesloten huis. Links daarvan de voormalige bakkerswinkel van Moerbeek. Thans is hierin een taxibedrijf gevestigd. De twee grote, vrijstaande panden op de achtergrond waren het voormalige kantongerecht en het voormalige politiebureau.

BERGEN .OP ZOO:ll.

J3tationsstraat.

Uilg. A. 1. A. de Kok.

70. Op deze ansichtkaart zien we een duidelijk beeld van wat nu een van de drukste punten in de stad is. Het is namelijk het punt van samenkomst van de Wassenaarstraat, de Stationsstraat, de Bredaschestraat en de Arnoldus Asselbergsstraat. Links op de foto het welbekende torentje van Van Genk, zo genoemd naar de architect, die het pand vroeger heeft bewoond. Later is hier de kapperszaak van B. Proost gevestigd geweest. Het pand uiterst links was vroeger de kruidenierswinkel van Delplace. Thans is er een schoenmakerij in gevestigd. In latere jaren werd het aanzicht van dit punt sterk veranderd door de aanleg van een rotonde, die inmiddels ook al weer lang is verdwenen.

~ergen op Zoom

Houwsche street,

Uttg. N. J. Boon, Amsterdam.

71. De Stationsstraat.

De Stationsstraat gezien in de riehting van de Grote Markt. Op de voorgrond links weer het bekende torentje van Van Genk. Ret eerste gebouw reehts was vroeger het kant ongereeht. In het grate pand daarnaast was het politiebureau gevestigd. In dit politiebureau heeft ook burgemeester Stulemeyer nog gewoond. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn deze panden door een V 1 getroffen en daarbij totaal vernield. Later is op deze plaats de vestiging van V & D gebouwd. Links, op de hoek van de Wouwsehestraat, had men de pianozaak van Bots. Later vestigde zieh hier de boekhandel van Stoetzer. Daartegenover, de winkel met de luifel, is de bakkerij van Joosen. Zie ook de zetfout op de kaart:

Houwschestraat in plaats van Wouwschestraat.

72. In 1905 ontspoorde vlak bij het torentje van Van Genk de tram van Bergen op Zoom naar Tholen. Dat het ongeluk zich beperkte tot rnateriele schade blijkt uit het volgende verslagje: De locomotief en een goederenwagon waren de wissel in de Stationsstraat reeds gepasseerd, toen de achterste van de twee personenwagons in een ander spoor greep, tengevolge waarvan deze beide personenwagons derailleerden en er een van omsloeg. Dat de snelheid van de tram behoorlijk was, mag worden afgeleid uit het feit, dat de goederenwagon dwars op de rails kwam te staan. Gelukkig beperkte het ongeval zich tot enige materiele schade.

Wouw ehe ce. BERGE' OP ZOO. f.

73. De Bredaschestraat die, zoals reeds eerder werd verrneld, voorheen de Wouwscheweg heette. Aan de rechterzijde stonden nog slechts enkele woningen. Het grote huis op de hoek is lange tijd bewoond geweest door de bekende dokter Blorn van Assendelft. Een heel eind verder de straat in stond aan diezelfde zijde vroeger de suikerfabriek "De Twaa1f Apostelen", welke echter reeds voor 1900 werd afgebroken. Links van de bornen lag een groot braak liggend terrein, waarop later, in 1912, de St.-Jozefkerk werd gebouwd. Ook deze kerk is inrniddels, namelijk sinds 1972, Hit het stadsbee1d verdwenen. Deze ansichtkaart dateert van ornstreeks 1900.

Stationstraat. BERGE.'" DP Z D.L

74. Stationsstraat.

Nog een prachtige foto van de Stationsstraat, nu echter genomen in de richting van het station. Met paard en wagen werden de goederen nog van en naar het station vervoerd. Ret vooruitspringende gebouw aan de rechterzijde, in het midden van de straat, was de waning van J. Asselbergs. Bij deze woning behoorde oak de daarachter liggende prachtige, grote tuin. In deze tuin is later de sportzaal gebouwd, waarvan de ingang zich in de Meeussenstraat bevindt. Uiterst links op de foto is nog juist een klein gedeelte van het hek rond het voormalige kantongerecht zichtbaar. Rechts een bakkerskar van Van Dixhoorn.

Panorama BERGEN OP ZOOM

75. Deze ansichtkaart biedt ons een panorama van de binnenstad. De foto is genomen vanaf de voormalige St.-Jozefkerk en dateert van omstreeks 1916. De to en nog zware begroeiing van de St.-Jozefstraat is, links op de foto, duidelijk te zien. Aan de open plek links, achter in de St.-Jozefstraat, was de "Cooperatieve Roomboterfabriek Wouw", beter bekend als "De Wouwsche", gevestigd. Thans staat daar een vestiging van de Hema. Het grote dak in het midden op de voorgrond was dat van het politiebureau. Links van de born en, in het midden van de kaart, zien we de achterzijde en het grote dak van het voormalige Thaliagebouw.

Wouwsche straat

76. De Wouwschestraat.

De Wouwschestraat ter hoogte van de Korenbeursstraat en de Rozemarijnstraat. In de volksmond werd de Rozemarijnstraat vaak de "Schipstraat" genoemd, naar het cafe dat in die straat was gevestigd. Links op de voorgrond de voormalige levensmiddelenzaak van W. Roosenboom. In de grate poort daamaast was de gerneente-brandweer gevestigd, met rechts daarvan het bureau van de militaire politie, dat later, van 1945 tot 1956, dienst heeft gedaanals gemeentelijk politiebureau. Het eerste pand rechts is de voormalige bakkerij van Kamerbeek met vervolgens daarnaast het pand van Crusio, het hotel van Verpa1en, de 1ederwarenzaak van Coenen en op de hoek de pianowinke1 van Bots. Deze kaart dateert van omstreeks 1915.

U!tga'e A. I. A. de tot, Berge. o/Zoom. No. 7511

W ouwsche Straat. BERGEN OP ZOOM.

77. In de Wouwschestraat van omstreeks 1900, uit die tijd stamt deze ansichtkaart, stonden bijna nog geen winkels. WeI waren er enkele cafes. Ook was er een biljartmakerij, namelijk die van Trimbos, in deze straat gevestigd, hetgeen is te zien aan het uithangbord rechts, iets voor het midden. In het pand daarnaast hebben de paters van het Heilig Hart nog gewoond. Vanuit de Wouwschestraat verhuisden zij naar de Haven, beter bekend als "de kaai", waar ze tot 1903 hebben gewoond. Daarna zijn ze naar het Juvenaat aan de Antwerpsestraatweg getrokken.

B~; ?. GE:$' OP Zoox, TrOUlCSclleslrrwt

Vite P H"r:e Berge op Zoom

78. Op de voorgrond een leuk tafereeltje voor de pomp in de Wouwschestraat. Omdat men toen, rond 1900, daar nog geen waterleiding had, was heel de buurt voor de watervoorziening op deze pomp aangewezen. In het midden van de straat lagen de rails van de tram, die de verbinding onderhield tussen Bergen op Zoom en Tholen. De grote boom, die buiten de hekken van het militair hospitaal stand, was bij de meeste Bergenaren bekend als "de dikke boom".

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek