Bergen op Zoom in oude ansichten deel 2

Bergen op Zoom in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F. Dons en J.C. Roelands
Gemeente
:   Bergen op Zoom
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2122-4
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergen op Zoom in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Bergen op Zoom .:.- Militair-Hospitaa!

79. Het militair hospitaal is op zich niet zo'n bezienswaardigheid, maar heeft toch een lang verleden. Het gebouw dateert van 1771. Het deed to en dienst als gouvernementswoning van de militaire gouverneur van onze stad, terwijl een gedeelte ervan was ingericht als kantoor. In de negentiende eeuw werd het een militair hospitaal, wat het heden ten dage nog is. De vrachtwagen op de foto 'Was van de firma Martens, een meel- en graanhandel, welke was gevestigd aan de Zuidzijde Haven nummer 3.

80. Deze foto, genomen vanuit het militair hospitaaI, gunt ons een blik op een gedeeite van de Zuivelstraat en de Wouwsehestraat. Het hoekhuis reehts op de voorgrond, thans een bioemisterij, was to en nog een gesloten woonhuis. Datzelfde geldt voor het pand links daarvan, dat jareniang dienst heeft gedaan ais woning van dierenarts Bovee. In het hoekpand links op de foto was de winkel van Verberkmoes & Zn. Later heeft dit pand uiterlijk een sterke verandering ondergaan. Dit geldt vooral voor de zijde die grensde aan het Zuivelplein. Op de volgende ansichtkaart is dat duidelijk te zien.

81. Door zijn beschildering was de winkel van Verberkmoes een van de meest in het oog lopende zaken van de Wouwschestraat. Voor vele artikelen kon men er terecht. Tevens was het een groothandel in karpetten, cocoslopers en zeil, terwijl zich achter de winkel een eigen borstel- en bezembinderij beyond. Vandaar ook de reclame op de zijpui van de levensverzekeringsmaatschappij "Dordrecht", waarop later de heks met de bezem kwam, die in de volksmond bekend was als "de heks van Verberkmoes", Thans is P & C op deze hoek gevestigd. Behalve Verberkmoes waren er nog meer bekende zaken in de Wouwschestraat. Enkele ervan waren: M. Bernaards, motoren en rijwielen; W. Magnee, foto-artikelen, en atelier Gebroeders De Mooy, die een lederhandel hadden in de Wouwschestraat en een schoenenmagazijn in de Kortemeestraat. Op deze kaart is de pomp voor het hospitaal reeds verdwenen.

B~RG!ON OP ZOOM. POSTKANTOOR ZUIVELSTRAAT

82. Deze ansichtkaart geeft ons een beeld van de Zuivelstraat van omstreeks 1920. De eerste winkel op de foto, aan de linkerzijde, was het sigarenmagazijn van Daems, waar toen juist de opheffingsuitverkoop plaatsvond. Later werd hier het kantoor van het dagblad De Stem gevestigd. Het tweede pand links was vroeger de kapsalon van Jean Sleven. Deze is later naar de Wouwschestraat verhuisd. Het grate gebouw achter de lantaampaal is het voormalige postkantoor. Daartegenover was de firma P.A. Terken, oak een kapperszaak, gevestigd. Enkele andere bekende zaken in de Zuivelstraat waren: de chocoladefabriek van Alph. van der Ouderaa, de groente- en fruitzaak van P.A. Nuyten, het kledingmagazijn van J. van den Brekel & Zn en het schildersbedrijf van Fr. van der Kreek.

83. Het oude postkantoor, dat dateerde van 1867, vo1deed omstreeks 1910 niet meer aan de eisen van die tijd en werd vervangen door een nieuw. In 1912 werd met de bouw een aanvang gemaakt. Deze foto toont ons de bouw van dat nieuwe postkantoor, thans het belastingkantoor, in de Zuivelstraat. Zoa1s blijkt waren de vrouwen niet bang van het zware werk. Hier namen zij namelijk de opperwerkzaamheden voor hun rekening.

3uivelstraat - jJergen op 300m. I

84. Zo rond 1910 leverde het verkeer in de binnenstad beslist nog geen problemen op. Dat blijkt duidelijk uit deze ansichtkaart van de Zuivelstraat, waar de sporadische autobezitter echt niet naar een parkeerplaatsje hoefde te zoeken. Rechts op de voorgrond "Hotel de Hollande". De eigenaar van dit hotel verzorgde tevens het vervoer per diligence van Bergen op Zoom naar Breda en van Bergen op Zoom naar Antwerpen.

l Bergen op Zoom

85. Deze foto, een van de weinige oude panoramafoto's van Bergen op Zoom, is genomen vanaf de Peperbus en dateert van rand 1920. Op de voorgrand, links, ziet men het Zuive1p1ein met daarachter de grote boom voor het militair hospitaal. Op de achtergrond de St.-Jozefkerk, nog met haar eerste toren. De donkere vlek rechts, iets boven het midden van de kaart, was de grote tuin van Asse1bergs, waarin nu de sportzaa1 van de Meeussenstraat staat. De bebouwing van de stad 1iep toen ongeveer tot aan de spoorlijn Roosendaal-Vlissingen, hetgeen op de kaart vrij goed waameembaar is.

86. Winkels waren er nag niet zovee1 in de Zuive1straat van rand 1900. Het merendee1 van de panden bestond toen nag uit gesloten woonhuizen. Toch zien we hier een straat vol bedrijvigheid, hetgeen niet gehee1 onbegrijpelijk is, wanneer men bedenkt dat, wanneer een fotograaf in een straat verscheen am een foto te maken, hij meestal over belangstelling niet had te klagen. De schrijver van deze ansichtkaart had in het pension aan de linkerzijde van de straat een kamer gehuurd. Dat hij Bergen op Zoom niet zo hoog aansloeg, blijkt uit de tekst die op de kaart staat. Hij schrijft namelijk: De kamer, die we, nog eenige lotgenooten en ik, gehuurd hebben. Zij ligt op een der drukste buurten, wat echter nog niet veel beteekent.

87. Door het in de na-oorlogse jaren steeds langer worden van de carnavalsoptocht besloot de Stichting Vastenavond het opstellen van de groepen te laten plaatsvinden in de Antwerpsestraatweg. Tot die tijd had de opstelling plaatsgevonden aan de Noordsingel, op zich ook een behoorlijk lange straat, maar toch te kort voor zo'n gelegenheid. Deze foto is nog genomen aan de Noordsingel en wel omstreeks 1930. Dat in die tijd het jaar 2000 ook reeds een magisch jaarta1 was, blijkt uit het opschrift van het bord rechts op de foto, dat een van de groepen met zich meevoerde. Links op de foto de Aloysiusschool met daarachter de Gerardus Majellaschool, sinds kort "De Wal" geheten.

88. Teerverenigingen hebben in het Bergse gemeenschapsleven altijd al een belangrijke plaats ingenomen. Een bekende teervereniging was die van "De Ware Breeders", welke was gevestigd in het cafe van Piet Hendrikx in de Moeregrebstraat, hoek Gevangenpoortstraat. Op deze foto zien we het voltallige bestuur van "De Ware Broeders" met de leden van de vereniging.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek