Bergentheim in oude ansichten deel 2

Bergentheim in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.J. Hilberink
Gemeente
:   Hardenberg
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1420-2
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergentheim in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

21 De Bruchterzang

Een bekende zangvereniging in Bergentheim en ver daarbuiten was de Bruchterzang. Deze vereniging, die opgericht werd in het begin van de twintigste eeuw, werd jarenlang geleid door meester Luimes. De heer Luimes was hoofd van de openbare school te Brucht.

Dit koor werd ook wel het kerkkoor van de hervormde kerk genoemd. In de school van de heer Luimes vonden in de jaren rond 1918 veel vergaderingen plaats in verband met de oprichting van een zelfstandige Hervormde Gemeente. De oprichtingsvergadering yond hier plaats op 21 februari 1918.

Toen enkele jaren later duidelijk werd dat dominee Koningsberger zich inzette voor een hervormde school, met als mogelijk gevolg dat de Bruchter school daardoor zou 'teruglopen', omdat veel ouders hun kinderen naar die op te rich ten school zouden sturen, kwam er een grote verwijdering. Genoemd koor is blijven bestaan en ging als 'Excelsior' verder.

Op de foto hiernaast, uit het begin van de jaren dertig, zien we, bovenste ri], de heren:

Hendrik Luisman, Jan ter Wijlen, Gerrit Jan Flierman, Hendrik Plas, Tony Dilling, dirigent de heer Luimes, Panneman, Klaas Lensen, Harm Koops, Veurink, Hendrik Jan Bolks en Hendrik Jan Luisman.

De dames: Geesje Raak, Aaltje Lensen, Fennigje Bolks, Dientje Flierman, Wieke Plas-Naarding, Janna Spijker, Janna Luisman, Harrnke Hofsink, Jantje Koops en Riek Geertman.

22 Een huisje als van Hans en Grietje

Dit prachtige huisje was tot de jaren vijftig het eigendom van Arend Jan ten Brinke, die getrouwd was met Dina Geertrnan. Deze woning stond op de plaats waar nu de gereformeerde kerk aan de Dr. Postlaan staat. Ben oude eik die nu voor de pastorie staat, stond vroeger achter het huisje.

Vanaf de hoek Stationsstraat en Dr. Postlaan liep een zandweggetje naar de Ten Brinkes. Het paadje dat we op de foto zien liep 'naar voren' en liep uit in een bos, dat zich vroeger achter de Stationsstraat beyond. In dit bos werden in de oorlogsjaren opvoeringen gegeven door de jonge mannen die in het kamp van de Nederlandse Arbeidsdienst lagen.

Genoemd paadje liep verder aan de zuidrand van het bos naar het kanaal en kwam bij Ians Hulleman, die schuin achter de gereformeerde kerk woonde, weer uit het bos tevoorschijn. Het pad verder volgend kwam je aan het kanaal uit.

Het gezin Ten Brinke telde zes zonen.

In 1952 verhuisde mevrouwTen Brinke met haar toen nog ongehuwde zonen naar een veel nieuwere woning aan het kanaal, waar de familie A. Ftierman enige tijd gewoond had, die toen naar een nieuwe woning naast garage Merjenburg trok.

De oude woning moest wijken voor nieuwbouw.

23 De eerste foto van de hervormde school

De grote stimulator voor de oprichting van een hervormde school was dominee Koningsberger, de eerste hervormde predikant in Bergentheim.

Van gereformeerde zijde kon men veel begrip opbrengen voor het streven van deze prediker. Toen op 1 november 1923 deze school geopend werd en nogal wat kinderen van de gereformeerde school, waar meester Boelema hoofd was, 'overlieperi' naar de hervormde school, gebeurde dat dan oak in goede harmonie. In 1983 zijn de statuten gewijzigd. De school voor Christelijk Nationaal Basisonderwijs heet nu Dominee Koningsbergerschool.

Op 23 mei 1924 werd de eerste schoolfoto gemaakt en daarop vinden we, bovenste rij: Riek van der Heide, jentje Maat, Hendrikje de Hoop, Jantje de Hoop en Geertje Kuik.

Tweede rij: juffrouw Daniels, Boukje Stobbe, Jansje Batter, Arisje Luichies, Fennigje Stegeman, Geertje Smit, Janke Stobbe en meester Bent.

Derde rij: Albert Stegeman, Iannie Smit, [antje Flierman, Corrie Jurgens, Siebigje de Groot, Johanna Stegeman, Suzanne Schonewille, Geesje Lassche en Jan Willem Brinkman.

Zittend: Willie Smit, Gerrit Botter, Jan Benjamins, B.]. Luichies en Arend Telman.

24 Eenfotouit 1929

De 'Vereniging tot oprichting en instandhouding van eene school of scholen met den Bijbel te Bergentheim in de burgerlijke gemeenteAmbt-Hardenberg' dateert van 12 maart 1903. Het bestuur dat toen gekozen werd bestond uit zeven leden: de heren H. Waterink Izn., 1. Heres, H. aan het Rot, R. Scholten, G. Arends en K. Mennink; op een vergadering in 1905 werd dominee Diemer tot voorzitter gekozen en op 20 november 1906 werd door hem de eerste steen gelegd.

In de vergadering van 30 november 1906 werd de heer Haverkamp benoemd als hoofd van de nieuwe school, die op 1 april 1907 officieel werd geopend.

Deze school heeft dienstgedaan tot 1975. Toen werd op 17 oktober een heel nieuw gebouw in gebruik genomen, vlak achter de oude school.

Op de foto uit 1929 zien we de volgende personen, bovenste rij: Alie van Delden, Antje Snijders, Riek Schuurman, Rikste Muis, Riek van Delden, Liza MaIda en Riek de Lange.

Tweede rij: Niek Huizinga, meester Huizinga, Johannes Malda, Piet van Delden, Johannes Muis, Anne van Delden, Geert de Lange en juffrouw Haverkamp.

Derde rij: juffrouw Otter, Folcheus Muis, Harm Malda, Willem Hulleman, Hendrik Jan Hulleman, met bord Jacob Kuiper, Folcheus van Delden, Jan de Lange, Jan Snijders, Albert Luisman en meester Schuurman metTruus.

Vierde rij: Henk Otter, Dina Muis, Marie Zielhuis, Alberdina Kok, Jennie Muis, Betty Schuurman, Aafke Malda, Koos van Delden, Ianny van Delden en meesterVan Delden.

Onderste rij: Harm de Lange, Henk Breukelman, Eg Breukelman, RoelofHuizinga,Tiny Huizinga, drie meisjes Muis en Aliedes van Delden.

25 Van veengebied naar vruchtbare akkers

Toen omstreeks 1925 aan beide kanten van de Van Roijenswijk vee] veen was weggegraven, begon men de achtergebleven gronden in cultuur te brengen.

Het bovenste deel van de veengrond, waar vaak heide en bentgrassen op groeiden hetgeen bij het klaarmaken van het te graven veenblok achteruit gegooid werd in de veenput, werd met zand dat zich onder de veenlaag beyond en dat nu - na het weggraven van vaak meer dan een meter veen - dichter aan de oppervlakte was komen te liggen, vermengd. De aldus ontstane grond heet dalgrond, die prima gebruikt kon worden voor her verbouwen van (fabrieks)aardappelen en rogge.

In 1925 kwamen er drie gebroeders Salomons uit De Krim om hier grond te kopen. Ze kochten zo'n honderd hectare van de N.V.Veenderij erven Van Roijen en bouwden er vijfboerderijen voor hun huwbare kinderen. Zelfbleven ze in De Krim wonen. De drie gebroeders Klaas, Lukas en Willem kwamen oorspronkelijk van het Groninger land en beinvloedden hierdoor de stijl van de boerderijen.

Na enkele jaren woonden er zeven families Salomons aan de Van Roijensweg; toen werden alle boerderijen van een naam voorzien om niet met elkaar verwisseld te worden.

Klaas Salomons was de grootvader van de huidige bewoner loop Salomons die op deze boerderij Wenny woont. Deze boerderij werd in 1932 door loops vader Hendrik Salomons gebouwd.

Veel Salomons-boeren hebbenlater deze boerderijen weer verlaten omdat door allerlei beperkende maatregelen het boeren op deze gronden erg moeilijk werd. Velen van hen zochten een andere bestaansmogelijkheid.

loop is de enige die nog een bedrijf aan de Van Roijensweg heeft, al is dat bedrijf'heel anders georienteerd dan dat van zijn grootvader.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek