Bergentheim in oude ansichten deel 2

Bergentheim in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.J. Hilberink
Gemeente
:   Hardenberg
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1420-2
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergentheim in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

26 Negenenzeventig dames en een heer

Op deze foto van de gereformeerde meisjesvereniging uit de jaren vijftig zien we de volgende dames en een heer, bovenste rij: de dames Nijland, Veurink, Aan het Rot, Hofsink, Aan het Rot, Aafke Malda, Aaltje Euverman, Fijgje de Hoop, Manna Hofsink, Johanna Breukelman, Jennie Letterman, Margien Heidelberg, Riek Bosch, Annie Snippe, Riek Schuurman, Bettie Schuurman, Mina Bakker, Riek Willems en [antje Korblet. Tweede rij: Hendrikje Meulenkamp, Hendrikje Huisman, Hendrikje Veurink, Hendrikje Kampman, Dina v.d. Velde, Dina Veurink, Mina Hofsink, Egberdien v.d. Velde, Marie Heidelberg, Klaasje Pouwels, Froukje Pouwels, Sina Pouwels, Dina Kok, Hennie Weyers, Grietje Dijkstra en Geertje de Lange.

Derde rij: de dames Lammers, Nijland, Hendrikje Veurink, Dina Wijn-Holt, Mientje Wijnholt, Lutje Wijnholt, Bertha Kampman, Dina Muis, Tinie Huizinga, Dina Bosscher, [annie Moeken, Fenna Kleefman, Mina Kleefman, Gerda Kleefman, Riek Meijer, Grietje Tromp en Annemarie Hellenberg.

Vierde rij: Gina Stad, Antje Snijders, Riek de Lange, Dina Hofsink, Renske Malda, mevrouw Pieffers, dominee Pieffers, Jo Stad, Iant]e Schippers, Coba Slot, [antje Heidelberg, Dina Kleefman, Sina Bouwhuis en Alie de Jong.

Vijfde rij: Hendrikje Pullen, mevrouwTimmerman, mevrouw Pullen, Fennie Lotterrnan, Margje Hofsink, mejuffrouw Bosscher, Dina Bols, mejuffrouwWillems, Mina Nieuwenhuis, Grietje Tromp, Mina v.d. Veen, mevrouw Meijerink, mevrouw Flim en mevrouw Plaggenmarsch.

27 Schoolfoto

Rond de eeuwwisseling gingen er stemmen op om te komen tot een school voor gereformeerd onderwijs. Hiervoor werden drie redenen aangevoerd. Ten eeste was de bevolking aan de kanaalstreek inmiddels zo toegenomen dat daar wel een school moest komen. In de tweede plaats liet het onderwijs in de buurtschap nogal wat te wensen over. Ten derde zaten we in de tijd van de schoolstrijd en kozen er steeds meer mensen voor een principieel christelijke school.

Vee! arbeiders die bij Van Roijen werkten waren al eens in conflict gekomen met de heer Van der Sanden, administrateur bij de veenderijen.

In 1883 verbood Van der Sanden de heerTen Napel om in zijn huis, dat eigendom was van Van Roijen, godsdienstonderwijs te geven.Als reden werd opgegeven dat de kruiplanken, die als zitbanken dienden, te veel te lijden hadden.

De pogingen om in Bergentheim een bijzondere school te stichten werden niet opgegeven, ondanks vee! tegenstand van Van der Sanden. Deze waarschuwde zelfs: .... wanneer ouders hun kinderen naar die school sturen, zij geen arbeider meer in de veenderijen zijn'.

Toch kon men op 12 maart 1903 overgaan tot de oprichting van de 'Vereniging tot oprichting en instandhouding van een school voor Gereformeerd Onderwijs te Bergentheim'.

Op 20 november 1906 volgde de eerstesteenlegging van het schoolgebouw door dominee C. Diemer.

28 Een oude klassenfoto

Op deze oude klassenfoto van de gereformeerde school uit de jaren twintig zien we nog de echte schoolmeesters met hun Ieerlingen staan. Wie staan daar allemaal op?

We beginnen van boven, drie stoere kerels: Hilbrand Boelema, Folkert van Delden en Hendrik Kuiper.

Tweede rij: meester Boelema, Rikske van Delden, Miena Hassink, Dien Rutgers, Riek de Lange, Renske Malda, Rikske van Delden, Lammie Bosch en meester Van Deiden.

Derde rij: Lize Malda, Hilligje Espeldoorn, Herman Rutgers, Folcheus van Delden, l, Riek Schuurman, Jan Snijders en, nog net zichbaar, meester Dijkstra.

Vierde rij: Alie van Delden, Mientje Boelema, Antje Snijders, Pie Rutgers, Johannes Malda, Piet van Delden, Harm de Lange, Jan de Lange, Folchert van Delden, Jacob Kuiper, Anne van Delden en meester Schuurman.

Vijfde rij: naast het bordje Harmen Malda en Geert de Lange. Onderste rij: Marie ZieIhuis, Janneke Boelema, Ina Verkuyl, Aafke Malda, Hendrikje Espeldoorn, Harm Espeldoorn en Dirk Muis.

29 Eenfotouit 1924

Op zondag 24 juni 1923 deed dominee Slotemaker zijn intrede in de Hervormde Gemeente van Bergentheim. Een jaar later werd deze foto gemaakt van 'zijn' jongens- en meisjesvereniging.

Op de foto zien we de volgende personen, bovenste rij:

J. v.d.Weide, H. Hulleman Dzn.,A.Herbert, ?,A.Jonker,A. Sloat, ?, D. Timmerman en A. Bos.

Tweede rij van boven: de heren H. Herbert, Richterink, J. ten Brinke, J. Veneman, J. Sloat, ?, M.Veneman en J. Borger.

Derde rij: de dames M. Kallen, J. v.d. Weide, J. Luisman, Geesje Stroeve, Dina Alfmk, Evertje Herbert, Berendina Habers, H.Waterink, mevrouwVan Dijk, H. Reinders,A. Meilink, H. Herbert, G. Habers, Aaltje Jonker, Gerrigje Luchies, mevrouw v.d. Pol, Annigje Meier, Mina Meier en Ioh. Pullen.

Vierde rij: M. Boshove, G. v.d. Weide, H. Pool, 1. Pool, H. Benjamins, mevrouw Slotemaker de Bruine, dominee Slotemaker, A. Bakker, J. Koops, A. Brinkman, S. de Jonge en J. Veneman. Onderste rij: J. Pullen, Willem Ravenhorst, Roelof Post en Klaas Stobbe.

Jonaens- en meisjesvereniging met Ds. S/otemaker de Bruine.

30 Hervormde meisjesvereniging

In 1928 werd dominee Fritzsche beroepen als predikant van de Hervormde Gemeente te Bergentheim. Naast zijn werk als prediker besteedde hij bijzonder veel aandacht aan sociaal werk. Hij bezocht geregeld de slechtbedeelden in de veenhutten die toen nag in deze streken voorkwamen. Wanneer dominee Fritzsche terugkwam van een reis naar zijn familie in het westen van ons land had hij vaak koffers vol met goede, tweedehands kleding bij zich am dat onder de arrnen in het veen te verdelen. Hij keek daarbij niet of ze weI of niet naar 'zijn' kerk gingen.

Er werd verteld dat, wanneer dominee Fritzsche een tijdje niet naar het westen geweest was en vermaed werd dat hij spaedig wel weer een familiebezoek zau brengen, sammige anne veenarbeiders zich 's zondags in de kerk lieten zien.

Op deze foto zien we de volgende jonge dames, bovenste rij:

Dina Spijker, Dina Nijman, Jennie Kleinebuul, Jennie Stoeten, Harmke Hofsink, Johanna Benjarnins, Ient]e Maat, Froukje Potgieter, Bertha Potgieter, ?, Gerrigje Nijman, Janna Sluyer, Martha Alfing en Betje Brinkman.

Middelste rij: Mien Ravenhorst, Jennie Schonewille, Fenna Boshove, Minie Prijs, Jantje Veneman, Trijntje Ravenhorst, Jansje Veltink, [ansje Bekker, [anna van het Ende, Dina Doldersum, Betsie Ekkel en Geertje Luisman.

Onderste rij: Janna Kelder, Janna Spijker, Dina Meilink, Dina Flierman, dominee Fritzsche, Trui Luchies, Assie Luchies, [ant]e Koops en juffrauw Hak.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek