Bergentheim in oude ansichten deel 2

Bergentheim in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.J. Hilberink
Gemeente
:   Hardenberg
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1420-2
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergentheim in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Meisjesvereniging met Ds. Fritzsche.

31 Koor van de hervormde kerk

Deze foto van het hervormd kerkkoor werd genomen in de jaren zestig.

Op de foto zien we de volgende koorleden, onderste rij: Johanna Mulder, Sinie Bolks, Sien Herbert, Rietje Brussee, Mina Schuurman, Jan Heerspink (dirigent), Johanna Timmerman, Riek van de Kamp, Hermina Kremer en mevrouw Kollen. Tweede rij: mevrouw Hemke, Johanna Flierman, Marca Pouwels, Iant]e Flierman, Geesje Luisman, Jennie Olsman, Hennie Olsman, Hannie Olthof Johanna Rosink en Adrie de Bruin.

Derde rij: Jan Bekker, j.W'I'immerman, RoelofKremer, Freek Potgieter, Jan Timmerman en Anne Potgieter.

Bovenste ri]: Freek Herbert, Marinus de Jong, Alex Rosink, Gerrit Jan Mulder en Tiemen Potgieter.

Herv. Kerkkoor met oinaem Heers"ink.

32 Eenoude bakkerij

De warmste biller die er ooit in Bergentheim geweest is, was ongetwijfeld bakker Hernke.

Aan de westkant van de kanaalweg staat een eenvoudige woning waarvan niemand vermoedt dat daar vroeger een bakkerij in gevestigd is geweest. In de jaren dertig woonde en werkte hier biller Hemke. De heer Hemke kwam uit Hardenberg en was in de moeilijke crisisjaren hier begonnen met een kleine bakkerij. links op de foto zien we nog een deurtje dat toe gang gaf tot de 'werkplaats'. Voor het raarn - achter de deur - stond de werkbank waarop Hemke het deeg klaarmaakte, In het midden van het achterhuis beyond zich een eenvoudige oven, die voornamelijk met takkenbossen werd gestookt.

In 1938 verhuisde Hemke naar het centrum van Bergentheim, waar hij een modern pand met bakkerij en winkel had laten bouwen naast het gebouw waar zich nu restaurant Binnenmars bevindt.

Nadat Hemke zijn werkzaamheden in de bakkerij had voltooid, ging hij zijn klanten, verspreid door geheel Bergentheim, bezoeken met de bekende transportfiets en de grote mand er voor op. Mevrouw Hemke zwaaide de scepter in de winkeL

Toen door de kornst van de grootwinkelbedrijven de kleine ondernemers het te moeilijk kregen moest ook bakker Hemke stoppen en er verdween een rnarkant persoon uit het dorpsbeeld.

In de 'oude bakkerij' vestigde zich later de familie M. Snijders.

33 Het Schapenvonder

Op deze win terse foto - het kanaal is bedekt met een dikke laag ijs - zien we een boerderijtje dat het Schapenvonder wordt genoemd. Hier kwam vroeger namelijk - al vanaf de zeventiende eeuw - de herder met zijn schapen langs, die vanuit de buurtschap over de Schapendijk naar de heidevelden trok.

Toen het kanaal er nog niet was kon de herder ongehinderd in de richting van Kloosterhaar gaan om de schapen daar te hoeden. Toen echter in 1856 het kanaal werd gegraven kwamen er moeilijkheden. Men besloot om hier een v(l)onder in het kanaal te leggen waarover de schapen het pad konden vervolgen. De herder begon 's morgens vroeg in de buurtschap bij de eerste boer die enkele schapen mee wilde geven; dreef deze dan naar de volgende boerderij, waar ook weer wat schapen 'opgepikt' werden. Dan naar de volgende boer en zo verder, tot de hele kudde bijeen was. Dan pas ging de herder op weg naar de heide waar hij de hele dag verbleef, vaak vergezeld van zijn hond. 'sAvonds leverde de herder de schapen in omgekeerde volgorde weer afbij de boerderijen.

Toen in de jaren dertig de meeste heidegronden hier in cultuur gebracht waren, moesten de schapen een andere plek vinden. Het vonder werd niet meer gebruikt en werd 'uit de vaart genomen'.

34 De 'oude weg'

Een boer uit de buurtschap brengt een wagen vol graanschoven naar huis. Het graan is waarschijnlijk nog met de zicht gemaaid, later met een 'zeel' door de bindsters gebonden. Nu moeten de schoven aan de 'miete' gezet worden, echt vakwerk! Rechts zien we de winkel van de familie Olsman - de Baantemer bakker. De grootvader van de huidige familie Olsman, D.]. Olsman, had aan de Hardenbergerweg 23 een bakkerij, winkel en boerderij. Rond 192 0 verhuisde de familie Olsman naar de buurtweg, waar de zoon en later de kleinzoon Derk Olsman de zaak voortzette.

Vroeger liep de weg naar Marienberg voor de winkel van Olsman langs, voor het huis van de familie Bekker en kwam tegenover de boerderij van Nijman weer op de 'nieuwe' weg. Omstreeks 1940 heeft men de nieuwe weg aangelegd en zodoende de bochten afgesneden.

Met het sluiten van de winkel van Olsman was weer een restant van de bedrijvigheid in de buurtschap verdwenen. Slechts het oude meestershuis doet ons nog herinneren aan de tijd dat hier vroeger het oude dorp lag.

Doordat het kanaal gegraven werd op een afstand van zo'n drie kilometer hier vandaan groeide de kanaaJstreek dermate dat de buurtschap overvleugeld werd. Wat niet weggegaan is, zijn de prachtige natuurgebieden waaraan oud Bergentheim zeer rijk is.

35

Centrum

Beschouwt men nu het Basungplein als het centrum van Bergentheim, in het begin van de rweede helft van deze eeuw lag het centrum meer rondom de brug.

Op de foto zien we een zestal winkels die nu verdwcnen zijn. Van links naar rechts: op de hoek van de Van Roijensweg en de Kanaalweg was De Bijenkorf Dit pand werd gebouwd in 1941. De woning die daar stond en waar de familie Van het Ende woonde werd verbouwd tot een winkel-woonhuis en werd toen verhuurd aan de N.V .Manufacturen-, Confectie- en Goederenhandel Bergentheim. Als eerste zwaaide de heer F. Pullen bier de scepter in De Bijenkorf De heer Balks heeft hier teen ook een schoenenzaak gehad. In 1953 werd het pand overgedragen aan de heer]. Langius en in 1980 kwam er een horecabedrijf ill. In het tweede pand zat links de heer Hofman, die een elektriciteitszaak had, en rechts in dat pand zetelde de farmlie Schuur met een horlogeriewinkel. Als vierde vinden we de bakkerij van de heer Zweers, die vanuit Hardenberg zich hier vestigde. Later heeft de heer Schipper dit bedrijf overgenomen en uitgebreid. In het meest rechtse pand zat eerst de heer

F. Luisman met een kruidenierszaak. De heer Luisman had eerst een winkel aan de Van Roijenswijk maar kwam later naar het kanaal. Daarnaast hadden we de fietsenzaak van Anton van der Sluis die hier zijn bedrijf uitoefende. Door uitbreiding van de bakkerij Noordoosthoek zijn de meeste panden afgebroken.

36 Einde Van Roijenswijk

In 1938 was bij de firma Van Roijen reeds het idee ter tafel gekomen om de Van Roijenswijk te dempen en daar een grote verkeersweg aan te leggen. De laatste jaren was het vervoer van turf aanzienlijk teruggelopen. De sluizen moesten goed onderhouden worden en dat kostte veel geld. Door het toenemende verkeer van vrachtauto's was ook het onderhoud van de sintelwegen kostbaar. Van Roijen wilde de wijk met de weg wel van de hand doen. Er was al jaren sprake van een nieuwe provinciale weg Langeveen-Hardenberg, maar het oorsprankelijke trace was gepland via Bruchterveld. Wanneer de weg over de Van Roijenswijk zou lopen, betekende dit, dat de weg zo'n acht kilometer korter zou worden en tevens zou er een goede werkgelegenheid voor de werkloze veenarbeiders worden geschapen. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog besloot de vennootschap om de wijk met de sintelweg en de noordelijke wijkswal voor niets aan de gemeente over te dragen, met de verplichting dat de wijk zou worden gedempt en daarop een verharde weg zou komen. Helaas gooide de oorlog roet in het eten en kon men pas later met de werkzaamheden beginnen. Het oorspronkelijke plan werd door de provincie veranderd door een autosnelweg te projecteren met een viaduct over het kanaal te Bergentheim. In de jaren vijftig werd de wijk met zandzuigers dichtgespoten. Het zand kwam onder andere uit 'Moscou', waar een grate vijver ontstond. Op de foto is te zien dat de wijk bijna dicht is.

37 Met de verbindingsvereniging op reis

In de jaren

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek