Berghem in oude ansichten

Berghem in oude ansichten

Auteur
:   G.H.J. Ulijn
Gemeente
:   Gulpen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3564-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Berghem in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. Op de dag dat ik dit schrijf (4 augustus 1973) is de hier afgebee1de vrouw de oudste ingezetene van Berghem. Deze foto dateert van rond 1891 en toont ons Helena Petronella Vos die in Oss op 23 december 1873 tegenover de heischool is geboren als dochter van arbeider Theodorus Vos en Johanna Snoeks. Bij haar huwe1ijk is ze naar Berghem gekomen en werd ze Helena Roelofs-Vos, Ook deze foto laat ons de klederdracht zien, waarbij de poffer voor de ongetrouwde meisjes jammer genoeg niet zo goed tot zijn recht komt.

31. Deze foto is omstreeks 1929 in Amsterdam "geschoten". Op deze foto staan veel Berghemse meisjes die in de stad gingen "dienen". Ret was vroeger een normale zaak dat meisjes dit de den en dan lang van huis bleven. Ret verhaal gaat dat een Berghems meisje dat voor de eerste keer uit Amsterdam naar Berghem kwam, in de trein van Den Bosch naar Oss een dorpsgenoot zag en in hoogstads haar relaas deed. Toen de medereiziger stomverbaasd keek, vroeg zij: "U kunt me toch wel verstaan? " waarop hij zei: "Ikke wel, mar oe vadder hi tur wel moete mi denk ik". Bedoeld meisje zal wel niet op deze foto staan die het personeellaat zien van het O.L. Vrouwegasthuis.

32. Rond 1937 werd harmonie "Concordia" gefotografeerd. We zien, zittend van links naar rechts: Gradje Kemkens, "mester" Gielen (nog steeds zonder baard), kapelaan Gerrits, directeur Gerrit van Erp, Wim Boeyen, Antoon van Erp en Herman Berndsen. Tweede rij: Antoon Kluytmans (tromdrager), Bernard van Grunsven, Hein Megens, Louis van Hintum, Van Schayk, Tonny Boeyen, Martien v.d. Heyden, Jo Boeyen en Jac den Brok. Derde rij: Albert den Brok, Han Ploegmakers, Kees Klerks, Piet van Hintum en Bert Hillekes. Achterste rij: Piet den Brok, Jan Broers, Frans Boeyen, Le Boeyen, Frans Boeyen en Toontje Klerks.

33. V1ak na de bevrijding werd de stichting "Onento" in het 1even geroepen om aIle krachten te bundelen van hen, die zich wilden inzetten om te komen tot een groots opgezette bevrijdingsrevue. Wegens gebrek aan zaa1ruimte kwam men op het idee om een open1uchtspel te organiseren. Op 30 september 1945 werd voor de eerste keer door de gezamenlijke toneel- en zangverenigingen, onder regie van pastoor A. van Weert en W.P. Thijssen het stuk "Hou en trouw" gespeeld. Het theater "Hoessenbosch", dat door vrijwillige krachten is aange1egd, ligt in een heuvelkom op de grens van Berghem en Herpen. Dat het er druk kan zijn, zien we op deze foto van even na de oorlog.

34. Het tweede stuk dat uitgevoerd werd,heette "Christus Verworpen" van Jan Vuysters en stond onder regie van pater Cam. Verhammen O.Carm. Van dit stuk zien we een foto van juli 1946 en weer waren het Berghemse mens en die spee1den. Tot 1950 speelde toen het Zuid Nederlands Toneel, Op 9 september 1946: "Oranje-Rotel", juni 1947: "Ret 1even van een droom", augustus 1947: "Mariken van Nieumegen", september 1947: "Rond een half millioen", 1948: "De zwarte ridder van Rhijnlandt", 30 juli 1950: "Don Quichot op de bruiloft van Kamacho". In hetzelfde jaar begon de eigen toneelgroep te spelen met "Tumult op Theurstein" onder regie van G. Verhammen. Tot op de dag van vandaag wordt deze traditie in ere gehouden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek