Berghuizen in oude ansichten

Berghuizen in oude ansichten

Auteur
:   G.J. Bos
Gemeente
:   De Wolden
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4601-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Berghuizen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Toen koning Willem II aan het bewind kwam, klaarde de lucht in Nederland op zodat de gereformeerden konden gaan en staan waar ze wilden. Duidelijk kwam toen naar voren hoe moeilijk de weg destijds was geweest. Men vroeg zich af waarom destijds een afscheiding nodig was. Onder het bewind van koning Willem I was er sprake van een echte Staatskerk in ons land en de reglementen werden toen strak gehanteerd. Dat ondervond ook dominee De Cock uit Ulrum, die in oktober 1834 als hervormd predikant werd afgezet, omdat hij stellingen verkondigde die niet overeen kwamen met de principes van de Hervormde Synode.

Dominee De Cock keerde hiema de hervormden de rug toe en stichtte een eigen gereformeerde gemeente. Ais zendeling trok hij door het hele land en boekte veel succes. Op vele plaatsen schaarde men zich achter hem. Zijn woorden en zijn gedachten vonden weerklank bij de mensen.

In het prachtige landelijke gebied van Koekange werd op 28 mei 1835 ten huize van W.J. Steenbergen een gereformeerde gemeente opgericht. Er waren in het begin 24 leden. Later volgde Ruinerwold met de oprichting van zo'n gemeente. Hier traden 40 leden toe. Men kreeg al snel in de gaten dat het beter was een gemeente te vormen. Daartoe werd op 10 oktober 1840 overgegaan. De gemeente is officieel gesticht door dominee H. de Cock uit Ulrum op 31 mei 1835. Toen werd in de kerkeraad gekozen: Klaas Jans Reinders en Gerrit Jacobs Withaar als ouderling en Wolter Klaas Bosch en Jan Roelofs Kamer als diakenen. Na het houden van de Synode te Amsterdam op 2 maart 1836 en de volgende dagen heeft Klaas Jans Reinders op 10 april 1836 zijn ontslag als ouderling gevraagd en gezegd "dat hij onmagtig en onbekwaam was omzijn ambt, als ouderling te bedienen". Op 17 april is hij uitzijn ambt ontslagen. Op dezelfde dag werd Jacob J ans Middelveld door de mansleden der gemeente als ouderling gekozen.

Een opdracht uitvoeren is niet altijd gemakkelijk. Toch is het mij gelukt om uit mijn verzameling oude foto's een en ander uit te zoeken. Over Berghuizen is veel verteld en gepraat, maar weinig geschreven. Maar het is toch ook wei weer eens leuk om te zien hoe het in de loop der jaren is veranderd. Je kunt het je bijna niet voorstellen maar de tijd draait door en de mensen veranderen.

Zelf ben ik inwoner van Koekange; ik ben er geboren en getogen en ik hoop er nog vele jaren in goede gezondheid te mogen doorbrengen. Ik wens een ieder die dit boekje in handen krijgt veel lees- en kijkgenot. Nogmaals: ik hoop van harte dat vele inwoners en oud-inwoners veel plezier aan deze uitgave mogen beleven.

G.J. Bos Jzn. Dorpsstraat 43 Koekange (Dr.)

1. Psalm 121: 1.

'k Sla d'ogen naar 't gebergte heen, van waar ik dag en nacht

des Hoogsten bijstand wacht.

Mijn hulp is van de Heer alleen, die hemet, zee en aarde, eerst schiep en sinds bewaarde.

2. Dominee W.A. Kok, de stichter van de officiele Gereformeerde Gemeente. Hij trok ook als zendeling door het land om het woord te verkondigen.

3. Ret huis in de Bergen waarin dominee W.A. Kok woonde en studenten opleidde. Ook heeft dominee J. W. Bartels hier zijn opleiding gevolgd.

4. Dominee R.H. Vos. Hij stond in de Bergen van 20 oktober 1872 tot 12 december 1880.

5. Hier ziet u de kerk van binnen, zoals het vroeger was. Op de achtergrond het prachtige orgel uit 1743.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek