Bergum in oude ansichten deel 1

Bergum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   D. Franke en F. de Boer
Gemeente
:   Tytsjerksteradiel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3565-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. In 1911 kwam de elektrische centrale van het gemeentelijk elektrisch bedrijfin werking. Hij was gebouwd aan de opslag bij de (nu gedempte) Schipvaart. Op de foto staat in het midden de bedrijfsleider G. Sjollerna en rechts naast hem zijn zoontje Wiepke. Boven voor het venster zit Klaas. De centrale werd in 1921 opgeheven. Het provinciaal elektriciteitsbedrijf nam toen de stroomvoorziening over.

cI'3ergum, Ultg. Georg ..?.. d. :lleulen, boekh., Bergum.

11. Links de in 1903 geopende boek- en courantdrukkerij annex boekwinkel van de gebroeders Van der Meulen. Daarnaast het postkantoor. Op de achtergrond "Het Roodhert" voor de verbouwing in 1908. De paardetram ("de tram van Kuipers") poseert hier even. Boven het hoofd van het paard is duidelijk de bel zichtbaar.

12. Toen het nieuwe postkantoor aan de Lageweg in 1906 in gebruik genomen werd, kreeg het gebouw op de Hoek een andere bestemming. Het werd door Anne van der Meulen, een zoon van Tjibbe Geerts, ingericht als museum. Anne was in "Oost-Indie" geweest en had veelveel oosterse kunstprodukten en -voorwerpen meegenomen die hij in dit gebouw uitstalde. Na de opheffing van deze Indische verzameling zijn de voorwerpen verhuisd naar het Prinsessehof in Leeuwarden,

.xees Dudek de 'Wit te .J3ergum. 10 Sept. 1907.

Dita. Gebr. v. d. !denlen, Bergum.

13. Heel Bergum liep uit toen "Kees de Tippelaar" met zijn gevolg een bezoek bracht aan de Indische verzameling. Hij staat rechts (met sjerp om). Schuin achter hem staan de chef-veldwachter Arie Kits en veldwachter S. Dijkstra. Daarnaast, zonder hoed, Arnold van der Meulen. Links met witte jas, Ids Baltjes, filiaalhouder van Boersma's- en later van Zijlstra's winkel,

:-

1186 Uitg. Gobr. Y. d. Meu an

14. Het "klokkehoekje" met de (nu) Tsjibbe Geart-straat. Achter de lindebomen rechts het oude .Roodhert" dat in 1908 werd afgebroken om plaats te maken voor een nieuw. Het tweede huis links brandde in 1902 geheel af, daarna kwamen er twee huizen voor in de plaats. De hondekar, die we op de weg zien staan, was van de vrachtrijder Vellinga die een geregelde dienst Leeuwarden-Bergum vice versa onderhield.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek