Bergum in oude ansichten deel 1

Bergum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   D. Franke en F. de Boer
Gemeente
:   Tytsjerksteradiel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3565-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. Achter de grote treurbeuk zien we links het oude notarishuis waar notaris Van der Meer woonde. Omstreeks 1925 werd dit huis verkocht aan de heer Klaas Rienks en deze liet er huize "De Beuk" bouwen. Hetjongetje links is Jan Nagel.

31. Op oude grietenijkaarten van rond 1700 staat al de herberg "De Volle Hand" aangegeven. Rond 1850 was de Friese schoolmeester-dichter Harmen Sijtstra hier in de kost en schreef er de bekende "Willdsang". De laatste herbergier was Hidde van der Veen die ook timmerman was. Hij staat hier met zijn vrouw Frootje en dochter Wietske, (bij de Bergumers bekend als Hidde'Wyts). In het ingrijpend verbouwde pand is nu een kapperszaak gevestigd.

32.0p de hoek Kloosterlaan-Nieuwstad stond de wagenmakerij van Jacob Stelwagen. Zijn vrouw staat hier in de deur te kijken naar een begrafenisstoet die onderweg was naar het kerkhof bij de hervormde kerk. Deze .Kruiskcrk" is in de jaren 1952/57 gerestaureerd.

33. In 1905 werd aan de Mounereed het evangelisatiegebouw "Uw Koninkrijk Korne" geopend. Als eerste vaste voorganger trad de heer P. van Tuinen in dienst en bleef tot zijn pensioen (1909-1927), In 1957 hielden de rechtzinnigen en vrijzinnigen weer gezamenlijke kerkdiensten in de gerestaureerde Kruiskerk en werd in het hiernaast afgebeelde gebouw de laatste dienst gehouden.

34. Tussen Bergumerdam en het Bergumermeer lag aan de Groninger vaart Winterswijk. Er stond een klein huisje waarin vroeger onder andere de visser Wijbe Paulusma woonde. Later heeft de familie J. Pelder er gewoond. Pelder moest ook de spinnekopmolen bedienen voor de eigenaar van Winterswijk met de naastliggende landerijen, Eeltje Rienks, die op Glinstra State woonde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek