Bergum in oude ansichten deel 1

Bergum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   D. Franke en F. de Boer
Gemeente
:   Tytsjerksteradiel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3565-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Bergumer. Nieuwstad

No. S. Uitgave van Gebrs. v , d. ~c:ulen, Boekh., Be.rgum.

35. De Bergumer Nieuwstad omstreeks 1905 met rechts het herbergje van Jacob van der Wal. Zijn vrouw, Japiks Njiskje, staat naast het huis met Tjalkje v.d. Kooi, Jitske Fransbergen en Pieter Jacobs v.d. Wal (zoon van "Japik-turfskipper"). Verderop staat in de deur Rika Berghuis, daarnaast Tienke Fransbergen, later getrouwd met Egbert E. Zijlstra, en Jacoba Bosgra. Links het huis van de zaadhandelaar Rinze Douma.

36. Aan de Kloosterlaan stond v66r 1581 het Bergklooster van de reguliere augustijner kanunniken. Op last van de staten van Friesland moest het worden afgebroken om te voorkomen dat vijandelijke soldaten er zich in verschansten. Het huis midden op de foto was vroeger de pastorie van de hervormde kerk.ln 1971 is het huis afgebroken.

Achterweg. Bergum.

37. De Achterweg is nu verhard, de bornen zijn gerooid en de weg is orngedoopt tot Menno van Coehoornweg. Deze beroernde vestingbouwkundige heeft namelijk in het "Hooghuijs" aan deze weg gewoond.

38. Toen in de negentiger jaren het "rijwiel" meer en meer in zwang kwam, werd de "Wielrijdersclub Bergum" opgericht. Er werden tochten georganiseerd en soms nam men met [jets en al de tram om ergens in een mooie omgeving een fietstocht te maken. Die tochten waren streng gereglementeerd: artikel vijf van het reglement van orde zei: "De voorrijder geeft op aangewezen signalen het sein tot verzamelen, vertrek, afstijgen, orde houden, vrij gelid, enz." Op de foto bij het "Witte Huis" in Olterterp genomen, zien we op de voorgrond met fiets: Andries Kramer, Sjoerd Terpstra, Hidde Douma, Maaike Terpstra, onbekend, en geheel rechts Feike Tamsma.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek