Bergum in oude ansichten deel 2

Bergum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   D. Franke en F. de Boer
Gemeente
:   Tytsjerksteradiel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3566-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Bergum de J(oek

10. Dit gebouw was van 1831 tot 1892 grietenijhuis, respectievelijk gemeentehuis. Toen werd het postkantoor, totdat in 1906 het nieuw gebouwde postkantoor aan de Lageweg klaar was. We zien hier het gebouw als postkantoor, het rijkswapen boven de deur en een grote brievenbus in de muur. Twee postboden staan in vol ornaat voor de ingang. Verderop zien we de boekwinkel van de gebroeders Van der Meulen. De gebroeders staan in de deuropening toe te zien hoe "hun" fotograaf de foto voor hen maakt. De kamer rechts was de woonkamer van post-directeur Linthout.

11. Hotel ,,'t Roodhert" met de doorreed annex schutstal in het begin van deze eeuw. Dit gebouw is afgebroken in 1908, toen de nieuwe eigenaar, A. Heidstra, kwam. Toen in 1913 de stoomtram zou komen, moest die tussen doorreed en hotel door. De schutstal werd afgebroken en iets westelijker weer opgebouwd, zodat de stoomtram er tussendoor kon. Voor de deur van het hotel zien we de familie Terpstra. Staande Ruurd Terpstra met zijn vrouw Grietje v.d. Meulen. Op de stoel de invalide oom Rinze Krol. De jongen is de latere notaris Sietze Terpstra. Geheel links stalknecht Klaas Wijmenga. De twee vrouwen met schort zijn de vrouw van Jac. Vriezinga (werkster) en haar dochter Trijntje (dienstbode).

Vilg. Gours, v. d. ~Ioalon, bockh., Bergum.

12. Vanaf het "Klokkehoekje" zien we hier de Buurt in. Op de achtergrond, reehts, het oude gemeentehuis en Het West. In het gebouw links was hier (1907) de zogenaarnde Indische Verzameling van Anne v.d, Meulen. De jongedames op de voorgrond zijn, van links naar reehts: Froukje van "plysje" Dijkstra Chaar vader nadert op de fiets: Froukje was later getrouwd met Jan v.d. Steeg), Trui Kramer (doehter van houthandelaar Andries Kramer), Gepke v.d, Wielenn, (doehter van Sjoerd v.d. Wielen, die in het tweede huis reehts woonde) en Tetje v.d. Wielen (zusje van Gepke). Bij de jongens, links, staan onder anderen Sjoerd Alberts Veenstra en Roel v.d. Wielen. Zij staan voor het huis van "Tsjibbe" ("Grytsje"). De vrouw op de weg is Klaske v.d. Wielen en het meisje reehts zou Sietske Hoogeveen zijn (nu mevrouw Huisman).

BERGUM.

De hoek.

13. Het centrum met een stukje Schoo1straat, Hoek en Buurt in 1910. Rechts het nieuwe hotel ,,'t Roodhert" met naast de paardetram nog de oude doorreed. Reents vooraan de winkel van Jan Moning. Het tweede huis is in de vorige eeuw gebouwd door een lid van de familie Ferf. Later woonde daarin onder anderen administrateur Breeuwsma. Nu is het een zakenpand. Geheel links zien we de zwarte uitstalkast van goudsmid Steensma en het "Indisch Museum". De firma Moning had een loodgietersbedrijf, maar maakte ook grote melk- en kaasbakken voor de zuivelfabrieken. Met veertien werknemers was Moning na de zuivelfabriek de grootste werkgever in Bergum.

14. De paardetram reed tot en met 31 maart 1913 door de Buurt. Op de foto hangt er een aanhangwagentje op twee wielen achter. Het huis links vooraan was de gereformeerde pastorie. In het tweede huis had Sjoerd van der Wielen een winkel. Het derde huis was eens doktershuis. Later vestigde Jan Weeber daarin een manufacturenzaak. Rechts woonde klokkenmaker Sjoerd Ketelaar en in het tweede huis was de slijterij en drankhandel van Piet Kloppenburg. Daarnaast het snoepwinkeltje van de dames Fokkema. Op de originele foto is Jeanne Linthout te zien en achter de voorste perscon links een veld wachter met helm, kwast en sabel. Dat is brigadier Enne, die naast dokter Hingst woonde. In de verte is een jongetje aan het "topsetten" (tollen).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek