Bergum in oude ansichten deel 2

Bergum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   D. Franke en F. de Boer
Gemeente
:   Tytsjerksteradiel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3566-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. Optoeht op de tweede kermisdag in september. Het fanfarekorps "Apollo" loopt voorop. Links vooraan veldwaehter Wedzinga en aehter hem Keimpe van der Wal. De jongen aehter Van der Wal is Joh. Keuning. De muzikant links, met tuba, is Egbert Zijlstra. Karel P. v.d. Wal draagt de grote trom. Dirigent Joh. Terpstra, met stok en sigaar, loopt naast de trombonist. Aehter hem, met sik, Tj. H. Haisma. Reehts, met strohoed, Anne Nijboer. De vrouw met lichte mantel is S. Huisman-Hoogeveen. De doorreed reehts deed dienst als au togarage, maar op kermisdagen ook als fietsenstalling, getuige het bordje op de deur. Deze foto is gemaakt in of rond 1925.

16. De gereformeerde kerk voor 1895. Door de in 1850 gestichte Gereformeerde Gemeente werd in 1851 een kerk gebouwd in Tussendijken. In 1872 werd de hier afgebeelde kerk gebouwd achter de in 1870 in gebruik genomen pastorie in de Buurt. Bij de verbouwing in 1895 werd de toren verwijderd, Later kwamen rechts nog een kosterswoning en een vergaderlokaal te staan. Dit kerkgebouw werd in 1975 afgebroken.

17. Het West (nu Hillamaweg), gezien vanaf de hoek Noordersingel. Rechts het oude gemeentehuis, dat in 1936 werd afgebroken omdat de Noordersingel in zuidelijke richting zou worden doorgetrokken. Links de boerderij van de weduwe Harrit Boersma. In het voorhuis werden later het Bureau voor Sociale Zaken en het agentschap van de Arbeidsbeurs gevestigd. Achterin woonden "Lammert en Etsje" (Van der Meulen). In het tweede huis woonde wagenmaker Jan de Boer. Nadat dit was afgebroken, verrees daar "de rode winkel" van Woudstra. Woudstra was ook wagenmaker. Vooraan links staat Bienze de Graaf.

· clsergum. "Desierbuurt.

liit6'. Gcbrs. v. d. )tculcn. hoekh.:. Bergum.

18. Het West met op de achtergrond de Buurt, nu de Tsjibbe Geartsstrjitte. Links het oude gemeentehuis, vroeger het huis van de Van Sminia's. Het tweede huis reehts, waarin 10h. Bosgra en later Frans Bosgra woonden, was in 1903 door Kl. Siderius gebouwd in de voormalige "overtuin" van Van Sminia. Het is, net als het gemeentehuis, afgebroken omdat de Noordersingel doorgetrokken werd. Op de voorgrond staat Klaas Sjoukes v.d. Wal. Op de stoep van het gemeentehuis Griet Zigtema. De vrouw in het zwart is Loukje, een zuster van Sjoerd v.d, Wielen. De vrouw reehts, met manden aan het juk, is "dove Baaie", Boukje Vellinga, een zustervan turfsehipper Ype Vellinga.

19. De "poppesteem" in het West (nu Hillamaweg) lag volgens een oud versje "yn't fintsje fan Jan Krol". Deze foto werd gemaakt in 1922 voor de Vereeniging voor Volksvermaken (V.V.V.) om te worden afgedrukt op de loten ten bate van die vereniging. Het meisje is Grietvan der Wal (van de bakker) en het jongetje is Douwe Franke. De jongen met de fiets is Benzo Woudstra. Op de achtergrond zien we enkele huizen aan de Westersingel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek