Bergum in oude ansichten deel 2

Bergum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   D. Franke en F. de Boer
Gemeente
:   Tytsjerksteradiel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3566-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. De Westersingel, vroeger, voor de verharding, "Kro1sloantsje" genoemd. Op de foto bestaat de verharding nog uit macadam, aangebracht in 1921. Rechts zien we de nieuwe huizen van de gemeentelijke woningbouwvereniging.

21. De Oude Commissieweg, zuidelijk van Huisterheide, met de stoomtram van de N.T.M. Reehts het huis van Pieter BJorn. Dit huis is in de vorige eeuw gebouwd als gereformeerde pastorie. Omdat deze pastorie zo ver buiten de buurt lag, werd in 1870 in de tegenwoordige Tsj. Geartsstrjitte een herenhuis gekoeht en bestemd voor pastorie. De bakkerij in het derde pand reehts is allang opgeheven. De stoomtram moest in 1948 plaats maken voor de bus.

Bergum.

De

. oordersingel.

22. De NoordersingeI in 1912, direct na het gereedkomen van de vijf dubbele woningen van de gemeenteIijke woningbouwvereniging. Deze zijn omstreeks 1972 afgebroken. We zien de rails van de paardetram, richting Veenwouden. Op 31 maart 1913 maakte de paardetram zijn Iaatste reis van Bergum naar Veenwouden. De lijn Veenwouden-Dokkum bleef nog een aantal jaren bestaan. De man geheeI rechts is Bindert Dijkstra. Naast hem de vrouw van Gerben Hoekstra met haar zoontje Dirk. Tussen de bomen door zien we postbode Gerben Hoekstra met het postembleem op de borst. De twee kleuters langs de weg zijn Wikje en Piet van Dirk van der Meer.

23. Boomkwekerij "Frisia" aan de Noordersingel, rand 1920. Rechts "Villa Frisia", waarin eerst griffier Plantinga woonde en sedert 1920 burgemeester F.W. Steenhuisen. Links het eerste huis van de "Bouwvereniging" en de boerderij van Pieter G. B!om, paardenhandelaar. De hoge iepen langs de Noordersingel werden in de loop van de jaren twintig, toen de huizenbouw verder doorging, geveld. In de kwekerij staan drie dochters van boomkweker Tiete Bosgra. Het zijn, van links naar rechts: Grier, Maaike en Folkje (later getrouwd met W. Hoogland).

24. De Schoolstraat in 1912. Links de huizen met de lijstgoten, die vrijwel alle verdwenen zijn. Rechts de linden en de heg van de tuin voor het huis van de gemeentesecretaris Falkena. In het eerste huis links was de smederij van Mindert Brantsma gevestigd. Na diens vertrek naar de Lageweg kwam de "fytsmakker" Sijbren Bergsma erin. Weer later onder anderen schoenmaker Gerardus van Os. In het tweede pand woonde meester De Boer en daarnaast slager G. v.d. Kluft. De dienstbode is Hinke Couperus, een dochter van veld wachter Couperus. Zij diende bij gemeentesecretaris Falkena. Naast haar staat Sjoukje Noordenbos.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek