Bergum in oude ansichten deel 2

Bergum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   D. Franke en F. de Boer
Gemeente
:   Tytsjerksteradiel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3566-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Bergumer Meer.

30. In de jaren twintig was er tijdens zeilwedstrijden op het Bergumermeer op de "FeestpOle" aan de zuidoostelijke oever van het Bergumermeer, een complete kermis. Deze foto geeft daarvan een beeid. De twee zweefmolens tonen weI aan hoezeer het "zweven" destijds in trek was. Rechts een Friese zeilschouw met gaffeituig. Verder liggen er drie skutsjes, waarvan een onder vol tuig. De winnaar ligt al aan de wal en heeft de vlag in top.

31. De christelijke muziekvereniging "Halleluja", opgericht augustus 1896. Meester J.D. de Vries begon in 1896 te musiceren met achttien leden, een aantal dat gestaag toenam, al waren er ook minder goede jaren in de toch weI rijke geschiedenis van "Halleluja". Meester De Vries bleef dirigent tot 1909. Later was Johannes Terpstra vele jaren dirigent. Op deze foto zien we op de achterste rij, van links naar rechts: J.D. de Vries (met baard), Joh. O. Bosgra, Gozen Bakker, Klaas Wits (of Jan Weeber? ), Jan Siebma, Ale v.d. Werf (of Gerrit de Boer? ), Jan (of Offe? ) Weeber en GerJofv.d. Velde. Middelste rij: Geert Postma, Klaas Steegstra, Lieuwe van Dijk, Ybele Steensma, Egbert Weeber, Tiete O. Bosgra en vaandeldrager Sietze Zijlstra. Knielend en Iiggend: Jan Postma, Sake Kuipers, Jan R. Douma en Douwe Veenstra (of Willem Adema? ).

32. Fanfareorkest "Apollo", opgericht december 1901. Al vanaf 1886 was er een "Apollo", maar begin 1901 raakte dat op non-actief wegens "interne moeilijkheden". Ecn aantal dorpsgenotcn schonk een bedrag van f 295,- en daarvan kocht men instrumenten. Zo startte "Apollo" eind 1901 opnieuw, onder leiding van Joh. Terpstra. Deze foto werd in 1909 gemaakt in de tuin van de ere-voorzitter kantonrechter mr. Schaafsma, die toen in Glinstraa-State woonde. Op de achterste rij zien we, van links naar rechts: H.Braaksma, Corn.Halbesma, Drewes Schuurman, Tjeerd Poprna, K. Braaksma, Jan Kloppenburg, Ate Oostenbrug, Mient Tj. Haisma, Hendrik Bulthuis en Petrus Rood. Voorste rij:

Andries J. v.d. Wal, Haye Tj. Haisma, Jac. Schuurman, Wiebe Talman, directeur Joh. Terpstra, Egb. Zijlstra, Jan Kramer en Menne Hoogeveen. Liggend: Egb. Veenstra en Jouke Kuipers.

33. Leerlingen van de openbare lagere school een dag naar Ameland met meester lest, omstreeks 1919. Boven op de badwagen: Marten Zandstra, Sake Bouma, Sjieuwe Snoek en Tjibbe v.d. Meulen. Staande links: Jakob Franke, Jikke Haveman, Griet Kramer en een onbekende. Op het trapje Maai Tulner en Jeltje Hanewald. Geknield: links Wikje v.d. Meer en Romkje Hoekstra. Voor hen Stien Kuipers en met badmuts Tine Hoekstra. Rechts meester lest met rechts Thijs Bouma en Piet van Os. Liggend, derde van links, Joh. Aalfs.

34. Lcerlingcn van de openbare lagere school, 12 juli 1920. Achterste rij, van links naar rechts: meester Hanewald, Jitske Aalfs, Jeltje Hanewald, Aukje Liezinga, Mien Tulner, Maai Tulner en Annie Bakker. Tweede rij: Hilke Welling, Piet Mooiweer, Fokke Veenstra, Arjen Leijenaar, Filippus Hanewald, Roelof Hanewald, Sara Hoekstra en meester Tulner (hoofd der school). Derde rij: Lieuwkje Kingma, Geertje Hoekstra, Romkje Hoekstra, Lamkje Baltje, Pier Vellinga, Albert Baltje, (Janke Bos? ), Tine Hoekstra en Wiepke Sjollema. Knielend: Albert Groen, Hecdze Douna, Tjalling Groen, Wieger Hoekstra (staand), Trijntje Vellinga, Thijs Bouma, Jan Bouma, Jan Baltje (staand), Sake Bouma en Pieter Liezinga. Vooraan, liggend: Thomas Aalfs, Johannes Aalfs en Tjibbe van der Meulen. De foto is gemaakt naast de oude open bare lagere school aan de Schoolstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek