Bergum in oude ansichten deel 2

Bergum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   D. Franke en F. de Boer
Gemeente
:   Tytsjerksteradiel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3566-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. Personeel en leerlingen van de hoogste klassen met jongere broertjes en zusjes, 12 juli 1920. Achterste rij, van links naar rechts: meester Van Langen, Aaltje Wagenaar, Tine Bosgra, Sietske de Vries, Piet van Os, Albertus Kloosterman, Sjieuwe Snoek, Tjeerd Rinkema en meester Tulner (hoofd der school). Vierde rij: Jan Heidstra, Klaas van der Meulen, Roel van der Velde, Jelle v.d, Velde, Lucie Plantinga en Dirk Hoekstra. Derde rij: Kunske Tuinstra, Geeske Heidstra, Piet van der Meer, Wikje van der Meer, Ate Ritsma, Wim Plantinga, Siebe Hoekstra, Jan Roorda en Ybeltje de Groot. Tweede rij:

Frederik Zwart, Lieuwe Holwerda, Marten Holwerda, Hilly Veenstra, Ymkje Veenstra (k nielend), Marten Zandstra, Jippe de Wal, Tine Terpstra en Geertje Jaarsma. Geheel vooraan, liggend: Gerard (Hompie) Zwart, Lize Zwart (knielend), Kees Bos en rechts Lucie Was.

36. De Christelijke Nationale School in 1921. Boven, van links naar rechts: Jacobus Inia, Wiebe Inia en Douwe Postma. Tweede rij: Gerlof v.d, Ploeg, Martha Bergsma, Janke de Boer, Sjoerd Algra, Jan Yank, G. Vonk en Wiepkje Gros. Derde rij: meester Swart (later vertrokken naar Bandoeng), Elisabeth de Vries, Anna v.d. Ploeg, Janke en Ridzeert Veenstra, Jan Hooyenga, Jeltje Vonk, Sieuwke Vonk, Piertje Gros, Fintje de Wal en meester H. Riemersma. Vierde rij: Sjoukje de Vries, Eelkje de Vries, Andries Meulenbelt, Lucas Hooyenga, Hendrik Vonk, Wipkje Yank, Tjitske Gros, Egbert van Dijk en Sierke de Wal. Voorste rij: Sijmen Luimstra, Grietje Luimstra, Foekje Meulenbelt, Rika Dijkstra, Jan Dijkstra, Froukje Veenstra, Johanna van Dijk, Trijntje v.d. Meulen en Jelle v.d. Meulen.

37. De kleuters van juf Van der Glas. Het gebouw op deze foto stond achter slagerij De Jong aan de Schoolstraat. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, afdeling Bergum, stichtte een kleuterschool, die hier onderdak vond. Tegenwoordig lOU men spreken van een "multifunctioneel" gebouw, want ook de naai- en breischool maakte er gebruik van, evenals de zang- en de muziekvereniging en de Nutstekenschool. Vergeleken met de tegenwoordige kleuterscholen, was de inrichting uiterst primitief, maar de toe1oop van kleuters was groot, zoals deze foto uit 1922 toont. Juf Johanna van der Glas, midden achter, was vijftig jaar aan de Nutskleuterschool verbonden. Rechts staat haar hulpleidster, Fintje Pelder. Dit gebouw werd in 1925 door slager R.P. de Jong aangekocht en in 1926 nam het Nut een nieuwe school aan de Schoolstraat in gebruik (nu centrum van de Baptistengemeente). Tegenwoordig heeft het Nut twee moderne kleuterscholen in beheer.

38. B.V.V. (Bergumer Voetbal Vereniging). In 1922 werd de eerste Bergumer voetba1elub opgerieht. De grote stimulator was de ulo-leraar Dirk van Langen. Het voetbaltcrrein lag aan de Uleflecht in Suameer. Het land werd gehuurd van veehouder Jan Kloosterman. Vandaag de dag staan daar de fabrieken van de N.T.F. In 1927 werd de club opgeheven wegens gebrek aan geld. Er mocht namelijk geen entree worden geheven ... Dew foto uit 1924 laat de volgende spelers zien. Voorste rij, van links naar rechts: Roelof Hanewald, Okke J. Bosgra en Klaas Sjollema. Middelste rij: Hendrik de Vries, Mulder en Piet Mooiweer. Achterste rij: Arjen Scheffer, Ludzer de Boer, Hillebrand Kamphuis, Hilke Welling en Hendrik Boelens.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek