Berkel en Rodenrijs in oude ansichten

Berkel en Rodenrijs in oude ansichten

Auteur
:   A.C. Switzar
Gemeente
:   Berkel en Rodenrijs
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3567-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Berkel en Rodenrijs in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Met dit boekje, voorzien van oude prentbriefkaarten en foto's met een korte begeleidende tekst, willen wij traehten het Berkel en Rodenrijs zoals het vroeger was weer tot leven te brengen bij hen die het ken den, en tevens aan hen die hier kwamen wonen, te laten zien hoe hun huidige woonplaats er vroeger uitzag. Want in de korte tijd van een halve eeuw heeft de gemeente Berkel en Rodenrijs een gedaantewisseling ondergaan, z6 groot, dat degenen die het sleehts korte tijd kennen zieh niet meer kunnen voorstellen hoe het hier vroeger was.

De drukte, de bedrijvigheid, het verkeer, het vertier en de werkgelegenheid van nu waren vroeger hier niet aanwezig, wat op deze plaatjes duidelijk merkbaar is. De Berkelse en Rodenrijse mensen leefden toen een geheel ander leven, vol rust, eenvoud, sfeer, tradities, onderlinge belangstelling en kennis, roddelpraatjes en medeleven. Iedereen kende iedereen en wist veelal nog meer van hem dan de persoon in kwestie van zichzelf.

Er was geen waterleiding, gas, riolering of elektriciteit, men had bijna geen verharde wegen - dus modderpoelen in voor- en najaar - en men kende geen snelverkeer. Er heerste een soort volmaakte rust, hetgeen duidelijk van de kaarten afstraalt.

Voor "Berkel en Rodenrijs in oude ansichten" is als volgorde voor een tocht door de dorpen de weg langs de Vaart van Berkel naar Rodenrijs genomen. Waar nodig verlaten wij deze weg naar links of naar reehts om nog wat verder rond te kijken. Zoveel mogelijk is er naar gestreefd om u in dit beknopt overzieht een zo volledig mogelijke kijk op de dorpen te geven, zoals die tussen 1880 en 1930 hier lagen te "rusten". Berkel en Rodenrijs hadden, zoals zovele plaatsen, hun karakteristieke plekjes, hun gemoedelijke sfeer en hun zeer oude tradities bij geboorte, huwelijk, dood en andere gelegenheden, en natuurlijk ook hun eigen dorpstypen. Pas met de tweede wereldoorlog werd deze rust, die door de enorme vernielingen en wijzigingen niet meer kon terugkeren, voorgoed verstoord.

Wij hopen dat de bezitter van dit boekje veel plezier mag beleven aan deze verzameling en dat hij bij het doorbladeren hiervan nog dikwijls de vreugde van het "Berkel en Rodenriis van toen" mag beleven.

Ten slotte willen wij allen, die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit boekje, hartelijk danken voor de medewerking, in het bijzonder de familie Van der Burg, mevrouw KneppersToussaint en het eehtpaar Koot.

ยท BERKEL

Noordeindsche Weg

1. Onze rondwandeling door de gemeente Berkel en Rodenrijs begint op het Noordeinde te Berkel. Deze weg kenmerkte zich door de aanwezigheid van veel tuinderijen en boerderijen. Van veel boerderijen weet men nog het bouwjaar door het v66rkomen van gevelstenen en jaartallen in de fronten. Van deze boerderijen en tuinderswoningen zijn er vele reeds lang geleden afgebroken.

2. Op het plein naast de katholieke kerk was het winkeltje met paardestallen van Kees van der Meer, wiens vrouw zorgde voor warme stoven in de kerk. Later woonde hier de heer Toussaint, beter bekend als "Adam de koster". Hij reed de pastoor door het dorp rond in een koets. De afbakening met hardstenen paaltjes was toen heel gebruikelijk, zoals op de foto te zien is. In de deuropening staat mevrouw Toussaint; haar man staat geheellinks (de lange man). De man met bolhoed is meester Van den Oord, de hoofdonderwijzer van de katholieke school.

BERKE

..

R. K" K' :

>

3. De rooms-katholieke kerk - op bovenstaande prentbriefkaart gezien vanuit de polder - werd gebouwd in het jaar 1865 voor een bedrag, waarvoor men tegenwoordig zelfs geen huis meer kan bouwen, namelijk voor slechts f 50.000,-. Later werden aan deze kerk nog twee vleugels gebouwd, waarmee in 1920 werd begonnen. Pas to or dr. Vlaming was de animator van deze uitbreiding,

BERKEL

R. C. Jongensschool St. Jo.seph

4. Op de plaats waar voorheen de paardestallen van Kees van der Meer stonden, werd in het begin van de twintigste eeuw de Sint-Josephschool gebouwd, een rooms-katholieke jongensschool. De paardestal - nodig omdat de meeste mensen van veraf per rijtuig naar de kerk kwamen - is toen onder de kerk gekomen, nadat deze eerst in een gebouw achter op het kerkplein was. Later is dit gebouw gebruikt als parochiehuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek