Berkenwoude in oude ansichten deel 1

Berkenwoude in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. Janse
Gemeente
:   Bergambacht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1257-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Berkenwoude in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Na drieëntwintig jaar wonen en werken in "het groene hart van de Krimpenerwaard" voel ik me er "gekipt en gebroeid", zoals oude Perkouwers dat uitdrukken. Met plezier heb ik deze vakantie dan ook dit fotoboekje samengesteld over Berkenwoude in grootvaders tijd. De hulp van die oude Perkouwers bleek onmisbaar. Alleen zij konden nog de juiste informatie verschaffen over de afgedrukte foto's. Zelfs zij aarzelden soms, zodat er zeker onjuistheden ingeslopen zijn. Ik wens u evenveel genoegen bij die opsporingsactie, als ik zelf beleefde aan de samenstelling. Om de herkenbaarheid te bevorderen zijn dikwijls voor- en bijnamen gebruikt. Bij voorbaat excuus voor de daarin gemaakte spelfouten.

Vele dorpsgenoten hebben door hun gegevens en fotomateriaal een aandeel gehad in het eindresultaat. Met dank en waardering hebben we enkelen kunnen noemen bij de inhoudsopgave. Speciale dank aan de heer en mevrouw P. Loeve, de heer en mevrouw H. Markus sr. en de dames Verboom, die samen het concept kritisch doornamen. Er was ruim voldoende materiaal om enkele boekjes te vullen. De oplage voor een dorp met 1422 inwoners geeft echter tevens de begrenzing aan.

Naast deze foto-reproduktles uit de twintigste eeuw, ligt ook nog een manuscript klaar met de dorpsgeschiedenis van vorige eeuwen. Wijlen de heer A. V.d. Wouden uit Bergambacht heeft hieraan veel tijd en zorg besteed. En ofschoon Berkenwoude, voor het de landelijke pers haalde, bijna opviel door zijn onopvallendheid, is hij er in geslaagd met allerlei gegevens uit oude archieven een omvangrijk geheel op te bouwen. Door de combinatie van zijn werk bij de Provinciale Waterstaat en zijn hobby (regionale historie) kwam hij tot enkele opmerkelijke conclusies over de wordingsgeschiedenis van de Krimpenerwaard in het algemeen en over die van Berkenwoude in het bijzonder. Historisch gezien is dit het meest interessante deel. Daarnaast is veel beschreven over de mensen, hun wonen en werken. Als Berkenwoude bij de voorgenomen herindeling inderdaad een buurtschap zou worden van een grotere gemeente (Bergvliet? ), zou het nog meer zin hebben de mogelijkheid tot publicatie te onderzoeken.

Met deze algemene wens besluitend, wens ik u graag enkele piesante momenten bij het doorbladeren van dit boek.

Berkenwoude, 4 januari 1980 C. Janse

Uiig. S. & W. N. lan ~'ot.n. Seleen. om. Ho. 376.

BERKE.'WODDE.

1. Dorpssilhouet vanaf de Groene Zoom, omstreeks 1920. Van links naar rechts zien we de in 1976 afgebroken openbare school en het schoolhuis. In het lange gebouw vindt men nu de opslagruimte van de heer Stolker. Vroeger was hier een leerlooierij, waarvan de looiputten nog onder de vloer zitten. Verder wonen er de families Droog, Van Herk, bakker Van Dam en slager Groen in 't Wout. Na de kerk komt de in 1961 gesloopte woning van Piet de Schoenmaker. Geheel rechts de "Uitspanning 't Voormalig Regthuys" van Dirk de Bruin.

2. Ach terbroek, in 1904. Het oudste huis, gebouwd op een terpje, opgehoogd met klei en afval van de Gouderakse steenbakkerijen. Ervoor de geschoren linden als oud-Hollandse erfstoffering. Achter de heg: de dienstbode Johanna Honkoop, Marrigje Verrips (met Neeltje op de arm) en de boerin Pietje Ooms. Voor: Cernelia de Jong, Ingje Ooms, Geertje, Kees, Arie (met paard), Cornelis en Dirk de Jong. De man met de teakhouten melkemmers is Willem Ooms, die met zijn fluwelen zakje "even" naar Utrecht liep. Geheel rechts staat Willem Buyense.

3. De openbare lagere school op het nog niet betegelde plein in 1909. Op de achterste rij:

Gijs Bol, Pauw de Vries en Gerrit, Teunis, Willem en Siem de Jong Mz. Midden: juffrouw Bath, Pietje, Martina en Anthoni Bath, Adriana de Vries, Jana Markus, Lies de Vries en meester De Visser. Op de voorste rij: een onbekende dame, Leen de Vries, Grietje en Gerrit de Jong, Liesbeth en Barbara Markus, Jansje Bath en Aart de Jong. Duidelijk te zien is het bekende ijzeren spijltjeshek en de schuur van Stalker. Opvallend is, dat zo'n veertig jaar lang de leerlingen niet per klas, maar per gezin werden gefotografeerd.

4. De Dorpsstraat, uit de atlas van Stolk, in 1726. Duidelijk komt uit dat de bebouwing in tweehonderd vijftig jaar nauwelijks een wijziging onderging wat situering betreft. Herkent u midden achter beginnend: de opslagplaats van Stolker, de nauwe doorgang en de bakkerij van Stoppelenburg, het kerk.iplein", de woning van Rinus Casteleyn en de kruidenierszaak van Honkoop. Het lijkt wel of de garage van Honkoop en de poort van Frits van Herk nog op dezelfde plaats staan. Ook de erfscheiding tussen de twee woningen rechts is anno 1980 nog precies zo.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek