Berkenwoude in oude ansichten deel 1

Berkenwoude in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. Janse
Gemeente
:   Bergambacht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1257-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Berkenwoude in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

e cursle:

SUNLIGHT ZEEP fABRlfKE

30. Burgemeester zijn in een gemeente met negenhonderd inwoners betekende in de jaren dertig manusje van alles zijn. Beschermheer, voorzitter of bestuurslid van tal van verenigingen, maar bijvoorbeeld ook organisator van een excursie naar de "SunlightZeepfabriek", zoals in februari 1939. Bij de Berken woudse dames was de belangstelling zó groot, dat in de maand maart een tweede groep ging kijken hoe het mogelijk was dat "Vim wel schuimde, maar niet kraste". Op beide foto's zijn dan ook vele Berkenwoudse dames uit die tijd te herkennen.

31. Ook de tweede excursie in maart 1939 was met een volle bus. De Maatschappij tot Nut van het Algemeen was in 1917 opgericht. In de vooroorlogse tijd was niet altijd duidelijk wie iets organiseerde. Functies in verschillende verenigingen werden nogal eens door dezelfde mensen vervuld, waarbij de burgemeester en zijn vrouw een centrale plaats innamen. Daarbij kwam nog dat de mogelijkheid om uit te gaan niet zo groot was als nu. Vandaar een volle bus, een gezellige dag uit en weer stof tot gesprek tijdens de winteravonden.

32. Achterbroek. Het in 1963 gesloten winkeltje. Marrigje van Erk met haar dochter Grietje voor het laatste winkeltje in deze buurt. Nu de woning van Cor Timmerman, op nummer 63. Winkelsluiting was er niet. "We waren dag en nacht geopend," zeiden de kinderen. Op zaterdagavond, tegen negen uur, kwamen de boeren (niet hun vrouwen! ) afrekenen. En tevens "beurzen". Dat was de dorpsgewoonte om 's avonds, ná de werktijd, even de plaatselijke nieuwtjes uit te wisselen. En wie om tien uur door de buurt fietste vond alles donker.

33. De Tweede Wereldoorlog. De geïsoleerde ligging verschafte de illegaliteit vele wapendroppings voor de Randstad. Bij de Zuidbroekse molen waren er twaalf, bij de eendenkooi één, die bijna door de Duitsers is ontdekt. Als Radio Oranje na het nieuws de code "Rozen zijn rood" uitzond, volgde 's nachts de dropping. Eens was het RAF-vliegtuig laat. De groep was al weg, toen het overkwam. Na de bekende code klonk de avond daarop vermanend: "De feestgangers worden verzocht niet van tafel te gaan voor de maaltijd geëindigd is! " Hier zien we de groep Berkenwoude van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten.

34. Stemming in het vroegere raadhuis, toen tevens ambtswoning. Marius Gautier was met zijn zesentwintig jaren de jongste burgemeester in Nederland, toen hij in 1920 werd benoemd. Hij bekleedde dit ambt tot 1955. We zien hem hier met naast zich Jan de Groot, van 1923 tot 1949 raadslid voor de Liberale Partij. Vanaf 1940 was hij wethouder. Achter hen zitten gemeenteontvanger Kees Molenaar en typiste Lien Gautier. Hiermee is het secretariepersoneel voltallig. Ten slotte Teunis Boelhouwer, die straks zijn stem in de stern.Jeist" zal deponeren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek