Berkenwoude in oude ansichten deel 1

Berkenwoude in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. Janse
Gemeente
:   Bergambacht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1257-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Berkenwoude in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. De VCJC (Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale) voor de pastorie. Na de catechisatie bleven de jongelui nog een tijdje bij elkaar voor allerlei spelletjes. De jongeren noemden zich "Het Bosvolk"; de oudsten spraken over "De Club". Hier de gezamenlijke groep met dominee Zevenboom voor de nog niet gerenoveerde pastorie. Naast de vormende waarde had het verenigingsleven ook bij de jongeren duidelijk een sociale functie. Door een betrekkelijk isolement was de dorpsgemeenschap sterker op elkaar aangewezen dan thans. Vandaar ook de ruim vijftig leden!

36. Kerkinterieur vóór de restauratie. 1400: omstreeks deze tijd is er reeds een kerk met toren; 1512: dorp, kerk en toren in brand gestoken door de Geldersen; 1539: kerkrovers smijten het kerkarehief in het water; 1573: de kerk wordt van rooms-katholiek protestant; 1732: blikseminslag in de kerk; 1755: Johan Nico1aus Derck uit Hoorn maakt een nieuwe luidklok, die de Duitse klokkenroof overleeft; 1801: zoals alle kerktorens gaat ook de Berkenwoudse in de Franse tijd in eigendom over naar de burgerlijke gemeente.

37. Kerkorgel, zoals het was voor de restauratie van 1974. 1833: de kerk wordt afgebroken en vervangen door de huidige; 1896: koster-voorzanger Wi1lem Verwaal krijgt minder werk door de bouw van het orgel, dat van 1914 tot 1965 door Klaas Halling wordt bespeeld; 1950: de scheef gezakte toren recht gezet en gerestaureerd; 1974: bij de restauratie worden de banken vervangen door stoelen en de grote kachel voorin door centrale verwarming. Vogels maakten eens hun nest in de kachelpijp. Het roette zo dat de kerkgangers hun psalmboek niet durfden te gebruiken.

38. De Kerkweg, die bijna een eeuwlang ongewijzigd bleef Op de toren het hekwerk dat bij de restauratie van 1950 is verdwenen. In de Tweede Wereldoorlog deed het dienst bij de vliegtuigobservatie door de Luchtbeschermingsdienst. Om de bouw van het nieuwe raadhuis en het cultureel centrum mogelijk te maken, is in 1972 alle bebouwing voor de kerk gesloopt. Toen verdwenen onder andere de bakkerij van Stoppelen burg en de groentewinkel van Van Ee. Deze oude gebouwen stonden praktisch onveranderd al op een gravure uit 1726.

INHOUD EN FOTO VERANTWOORDING

De foto's zijn min of meer chronologisch gerangschikt.

Voorplaat je, C. Janse. Inleiding.

1. Dorpssilhouet, P. Loeve.

2. Achterbroek, boerderij, K. Rietveld.

3. Schoolfoto openbare lagere school 1909, C.

Janse.

4. Gravure uit de atlas van Stolk, C. Janse.

5. Dorpsstraat vanaf het Voordorp, C. Janse.

6. Dorpsstraat bij G. den Hoed, C. Janse.

7. Maart den Diender, M. van Dorp.

8. Schoolfoto openbare lagere school 1913, M. van Dorp.

9. Kaatsen in de Dorpsstraat, C. Janse.

10. Ringsteken in de Dorpsstraat, C. Janse.

11. Dokter Bekenkamp en Meue Marrigje, W.

Verwaal/P. Keyzer.

12. Kerkweg ter hoogte van de Beatrixstraat, C.

Janse.

13. Dorpsstraat bij Stoppelenburg, C. Janse.

14. Zangvereniging "Vriendschap", A. de Redelijkheid.

15. Openbare lagere .school interieur 1920, C.

Janse.

16. Openbare lagere school afscheid 1920, C.

Janse.

17. Afscheid rijksveldwachter Van Nugteren, Gemeente.

18. Fanfarekorps "DHTSG", H. Markus.

19. Optocht bij regeringsjubileum koningin, P.

Loeve.

20. Busonderneming "Markus", Westeinde, J.

Suyker,

21. Groep kinderen op het Voordorp, Gez. Verboom.

22. Schoolfoto openbare lagere school 1922, J.

Dekker.

23. Oprichting EHBO, J. Dekker.

24. Timmermanswerkplaats Achterbroek, K. Riet-

veld.

25. Christelijke lagere school, Kerkweg, A. den Uy!.

26. Schoolfoto christelijke lagere school, P. Boom.

27. Schoolfoto christelijke lagere school, J. Dekker.

28. Kookkursus, W. VerwaaI.

29. Bouw brandweergarage, H. Markus.

30. Excursie naar de Sunlightfabriek 1, Gez. Ver-

boom.

31. Excursie naar de Sunlightfabriek 2, W. Verwaai.

32. Achterbroek (winkeltje), J. van Erk.

33. Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, C.

Janse.

34. Stemming in het oude raadhuis, W. VerwaaI.

35. "Het Bosvolk" en de "Vrije Vogels", A. van

Dam.

36. Kerkinterieur hervormde kerk, C. Janse.

37. Kerkorgel hervormde kerk, C. Janse.

38. Oude situatie begin van de Kerkweg, H. Markus.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek