Berkhout in oude ansichten

Berkhout in oude ansichten

Auteur
:   J. Blokker
Gemeente
:   Wester-Koggenland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2519-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Berkhout in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

GROET UIT BERKHO T

9. Hier staan we voor het cafe "De Roode Leeuw", waar de toenmalige kastelein Koos den Hartog met zijn hondekar net vertrekt of aankomt. Andere kasteleins die, in de loop der jaren, hier achter de tap stonden zijn Piet Smit, Bakker, Waterdrinker, Jaap Koomen, Piet Heuvel en Dirk Koster. De meesten waren niet aileen kastelein, maar hadden er nog een nering bij; Dirk Koster bijvoorbeeld had een bekende manufacturenhandel, Op het hek zit Ma den Hartog en geheel rechts staat Willem Edam. Aan het hekwerkje voor het cafe kon u uw paard kwijt als u even wilde opsteken.

Uitg. H. N. (CO,. BOO'L

10. Dit is een opname uit 1905. Op de achtergrond rechts passeert een fietser het eerder genoemde cafe "De Roode Leeuw". Het huis van bakker Ruiter, met de bekende witte gevel, staat recht tegenover dit cafe. In het huis links voor woonde Kees Edam, aan de overkant van de weg Willem Edam en Klaas Beets in het huis dat de arbeiderswoning was van Simon Mol. Deze beide huizen zijn al lang geleden vervangen door andere.

Kaasfabriek "Wilhelmina"

:BerkhGut

l;jtga'Vc A.. Bakker, Boorn

11. U ziet hier het prachtige resultaat van het werk van enkele vooruitstrevende boeren uit het Oosteinde, de kaasfabriek "Wilhelmina", hier nog slechts circa drie jaar oud. Zij was het produkt van de in 1901 opgerichte Zuivel N.V., die in latere tijd werd omgezet in een cooperatie. Aan de zijdeur staat Ma Moeyes, de vrouw van kaasmaker Jac. Hart. Voor hem was Boontjes verantwoordelijk voor een juiste kwaliteit kaas en na hem noemen we Groot, Bollema en Rijkers. Rechts van de fabriek zien we de kapberg die behoorde bij de boerderij van Simon Mol.

12. Dit is een zijaanzicht van diezelfde kaasfabriek. De boerderij voor de "Wilhelmina" huisvestte Dirk Winkel, later zijn schoonzoon Teun Kollis. Dirk Koster bewoonde de zeer gezellig aandoende houten boerderij links. In een van de kleinere huisjes woonde Hein Leeuw. Ook deze opname is van 1905.

13. Het is 1924 ten tijde van deze foto, de tijd vliegt ook hier. We naderen nu het centrum van Berkhout. Helemaal achteraan links ontwaart u nog de witte gevel van het pand van bakker Ruiter en rechts ziet u de kaasfabriek "Wilhelmina" weer. Nu treedt het kruidenierswinkeltje van Dirk Hartog duidelijk op de voorgrond, met daarnaast het huis waarin Dirk Koster zijn manufacturenzaak had voor hij "De Roode Leeuw" betrok. Schuin hier tegenover, niet zichtbaar overigens, woonde de toenmalige burgemeester Best.

14. Deze toen nog houten brug vormt de verbinding tussen de Kerkebuurt en het Oosteinde. Vele jaren later dan deze foto, namelijk omstreeks 1930, gaf de houten brug het op en liet zich, moegelegen, vervangen door een betonnen brug, van het type zoals er veel in Berkhout zijn. In de nag net zichtbare boerderij links woonde en werkte Dirk Wit. Ret huisje daarvoor werd onder anderen bewoond door Dirk Veerman, die daar zijn kleermakerij had.

15. We blikken hier in de Slagterslaan richting Bobeldijk. De Slagterslaan werd in 1868 aangelegd en genoemd naar de burgemeester van toen: Pieter Slagter. Ret droomhuis aan de linkerzijde ruimde enkele jaren geleden (1965) het veld voor het bejaardenhuis "De Berkenhof". De twee bomen links bleven eehter behouden. Reindert Visser liet deze praehtige woning bouwen. Later heeft vooral Volkert Nobel er lang van kunnen genieten. Vergelijkt u het heden eens met het verleden en ga nu eens op dit plekje staan. U aansehouwt dan de moderne tijd met veel nieuwbouw.

16. Vanaf de brug in de Slagterslaan werpen wij een uitzonderlijke blik in de richting van de Kerkebuurt via de slingerende Noordertocht. De brug die u op de achtergrond ziet ligt tegenover de lagere school en geeft toegang tot het land van Loots. V ziet op deze foto nog enkele van de, destijds vee1 voorkomende, boven het water gebouwde wc's.

titg-. A.. Bey. r. lioorn

17. Voor u ligt de Kerkebuurt in 1905, gezien ter hoogte van de Slagterslaan. Het geheel adernt rust en sfeer uit, laten we die dus niet verstoren door veel woorden ...

18. We zijn tien jaar verder in de tijd en staan even stil op hetzelfde punt als bij het vorige plaatje. Rechts is het huis van Dirk Wit verschenen. Ook het "elektrisch" deed intussen zijn intrede in Berkhout. De paardepadjes bleven echter nog. Piet (op de fiets) en Gerie Leegwater (ernaast, ondersteunend), zoon en dochter van Herke, de bakker, kijken u glimlachend aan. Aan het hek links staan de vrouw van Jan Baas en dochter Riek.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek